Architect onderhoud (M/V/X)

Het bedrijf

Ben je gepassioneerd door de uitdagingen van de klimaattransitie, circulaire economie en transformatieprocessen? Vervoeg dan ons team en neem deel aan het nieuwe elan van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel. 
Want door zijn activiteiten van ophaling, reiniging en valorisatie van afvalstoffen-hulpbronnen speelt Net Brussel een centrale rol in de verbetering van ons leefklimaat en in de aanpak van de gezondheids-, milieu- en sociaal-economische uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Het Agentschap is een paragewestelijke instelling die onder het toezicht staat van de Voogdijminister van Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het nieuwe transversale strategische plan, de multidisciplinariteit en de transversaliteit van problematieken die door het Agentschap worden beheerd - en de innovatie die zij vereisen - leiden ertoe dat het Agentschap geleidelijk overgaat tot een doelstellingenmanagement en een cultuur van projectbeheer.  

Je uitdagingen

De directie Infrastructuur en Projecten staat in voor immobiliënprojecten en het onderhoud van de gebouwen van Net Brussel. Meer bepaald volgt ze de volgende operaties op:

 • Globale renovatieprojecten van gebouwen
 • Nieuwbouw
 • Uitbreidingen 
 • Sloopwerken
 • Stedebouwkundige vergunningen
 • Milieuvergunningen
 • Dagelijks beheer (binnenrenovatie, kozijnen, enz.)

In deze dienst en onder leiding van je hiërarchische verantwoordelijke:

 • Je bepaalt de ontwikkelings- en renovatiewerken.
 • Je werkt mee aan de uitwerking van het programma.
 • Je maakt schetsen van de uit te voeren werken.
 • Je stelt een projectauteur (studiebureau) aan met inachtneming van de regels van overheidsopdrachten, of een multidisciplinair team bestaande uit verschillende beroepen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het project.
 • Je maakt de bestellingen voor de projectauteur op alsook de vraag voor budgettaire vastlegging.
 • Je analyseert het of de voorontwerp(en) van werken van de projectauteur.
 • Je controleert de raming van de kosten van de werken volgens het voorontwerp.
 • Je ziet erop toe dat het projectdossier wordt opgemaakt (desgevallend met behulp van de studiebureaus).
 • Je zorgt ervoor dat de documenten van het project (meetstaat, plannen, …) worden opgemaakt.
 • Je ziet erop toe dat de prijsopgaves van de projecten worden opgemaakt en analyseert deze.
 • Je zorgt voor de opmaak en opvolging van het veiligheids- en gezondheidsplan.
 • Je stelt het bestek van het project op of volgt de opstelling ervan door het studiebureau op en ziet toe op de uitvoering ervan.
 • Je ziet erop toe dat de vereiste vergunningen worden verkregen voor de realisatie van het project (stedenbouwkundige, milieu, erfgoed).
 • Je zorgt ervoor dat de toelatingen van de verschillende voogdijen (erfgoed, milieu, subsidies, …) worden verkregen.
 • Je selecteert de aannemer met inachtneming van de regels van de overheidsopdrachten.
 • Je verzekert de planning van de werken.
 • Je garandeert de opvolging en controle van de goede uitvoering van de werven.

Diploma

Je hebt een masterdiploma Architectuur.
Je hebt een rijbewijs B.

Ervaring

Je hebt minstens 2 jaar ervaring in de opvolging van architectuurprojecten.

Kennis

 • Met de digitale transitie van ons bedrijf en het openbaar ambt zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale content en tools te gebruiken en je bent bereid om je digitale vaardigheden verder te ontwikkelen.
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Net Brussel. 
 • Je kunt teksten en gesprekken in het Frans begrijpen en je spreekt Frans.
 • Je hebt computervaardigheden (Office-pakket en autocad).
   

Gedragsvaardigheden

 • Je werkt goed in een team en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega's.
 • Je handelt servicegericht naar de gebruikers of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, regelgeving en het milieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden. 
 • Je bent resultaatgericht en bereikt je doelstellingen.
 • Je vertaalt abstracte en algemene redeneringen en concepten naar praktische oplossingen.
 • Je neemt beslissingen en initieert acties.
 • Je hebt impact en je kunt onderhandelen om te komen tot een “win-win”-situatie.
 • Je deelt je kennis en expertise.
 • Je past je gemakkelijk aan veranderingen en verschillende omstandigheden aan.

Aanbod

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd, op basis van een loonpakket dat overeenkomt met de weddeschaal van Attaché (rang 10.1). 
Naast dit loonpakket zijn er veel extralegale voordelen en tegemoetkomingen van de Sociale dienst, met name : 

 • Betaald verlof (dubbel vakantiegeld)
 • Eindejaarspremie
 • Mogelijkheid van telewerk
 • Maaltijdcheques
 • Productiviteitspremie
 • Levensduurtepremie voor de inwoners van Brussel
 • Hospitalisatieverzekering (gratis voor het personeelslid en tegemoetkoming voor de gezinsleden)
 • MIVB-vrijkaart en volledige terugbetaling van de NMBS-vervoerskosten
 • Tegemoetkoming voor apothekersonkosten
 • Tegemoetkoming voor diverse kosten (bijv. bril, tandprotheses,…) 
 • Tegemoetkoming voor een sport- of cultuurabonnement
   

Een loonsimulatie kan worden aangevraagd bij de Personeelsdienst van Net Brussel. 


Naast het loonaspect betekent werken bij Net Brussel ook deel uitmaken van een dynamisch team in een organisatie die zich elke dag inzet voor belangrijke maatschappelijke thema's, in een sleutelpositie met betrekking tot de Europese doelstellingen inzake afvalbeheer. De directie legt de nadruk op een aangename werkplek die het welzijn bevordert, met de mogelijkheid tot telewerken.
 

Interesse? 
Stuur je sollicitatiebrief en CV met vermelding van referentienummer 24-INF-9 naar het volgende adres Celia.Dimattia@arp-gan.be.                  

Net Brussel bevordert de diversiteit en moedigt mensen met een handicap aan om te solliciteren.