Boetes

Boetes

Het preventiebeleid van Net Brussel en de gemeenten inzake openbare netheid volstaat niet. Daarom wordt onburgerlijk gedrag bestraft met zware boetes.

Wie een overtreding begaat, zal geld neertellen!

Het preventiebeleid van Net Brussel en de gemeenten inzake openbare netheid volstaat niet. Daarom wordt onburgerlijk gedrag bestraft met zware boetes. Meest voorkomend zijn:

 • vuilniszakken buitenplaatsen buiten de toegelaten dagen/uren
 • sluikstorten
 • klein afval weggooien (sigarettenpeuken, blikjes, kauwgum, enz.)
 • urineren, behoeftes doen of spugen op de openbare weg
 • uitwerpselen van dieren
 • niet-gesorteerde of niet-conforme zakken
 • afvaltoerisme (afvalinvoer uit de 2 andere gewesten)
 • illegaal afvaltransport naar het buitenland
 • illegale afvalophaling op het grondgebied van het gewest
 • tags en graffiti
 • enz.

Procedures en sancties

Om het repressieve arsenaal van elke gemeente aan te vullen, beschikt Net Brussel over een ploeg beëdigde beambten die nagenoeg dezelfde onderzoeksmiddelen als de Politie hebben, en zelfs meer uitgebreid.

Net Brussel stuurt alle processen-verbaal door naar het parket dat:

 • de zaak strafrechtelijk vervolgt voor de correctionele rechtbank, of
 • het dossier doorschuift naar Net Brussel dat dan een administratieve boete oplegt.

Administratieve boetes kunnen oplopen tot 62.500 €. Hun bedrag wordt vastgelegd door  de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu.

 

Partager sur Facebook Partager sur Facebook Partager sur LinkedIn Partager sur LinkedIn
Back to top