Ladder van Lansink

Afvalverwerking

Milieuvriendelijke oplossingen

Door de jaarlijkse hoeveelheid afval die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geproduceerd (ongeveer 350 kg/inwoner/jaar) is het Gewest verplicht om een subtiel evenwicht te vinden bij de verwerking van al dit afval. De oplossingen moeten ecologisch zijn maar de financiële kost moet ook aanvaardbaar zijn.

Deze oplossingen beantwoorden zo goed mogelijk aan de ladder van Lansink. Deze ladder bepaalt de verschillende etappes om tot een optimale valorisatie van het afval te komen:

Het principe van de ladder van Lansink is om één etappe ten volle te valoriseren alvorens over te gaan naar de volgende. De verbranding zonder energierecuperatie en het storten worden niet toegepast in het Brussels Gewest gezien de nefaste gevolgen ervan voor het leefmilieu.