Netheid

Netheid is een zaak van ons allemaal

Ons welzijn in de stad hangt veel af van de netheid van de openbare ruimte. Terwijl vuil ander vuil aantrekt, dragen propere straten bij tot een gevoel van welbehagen en veiligheid.

Niet alleen de reinigingsactiviteiten van Net Brussel en van de gemeenten zorgen voor een propere en aangename stad. De gebruikers van de openbare ruimte (inwoners, pendelaars, toeristen, etc.) zijn hiervoor zeker zo belangrijk.

Hoe zijn de reinigingsopdrachten verdeeld ?

  • Net Brussel is verantwoordelijk voor de reiniging op gewestelijke en supra-gemeentelijke wegen (410 km).
  • De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de reiniging op gemeentelijke wegen (1.347 km). Net Brussel financiert en omkadert hun netheidsacties. Noot ! Enkele gemeenten vertrouwen op de menselijke en logistieke middelen van Net Brussel voor de reiniging van wegen of markten waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn.
  • De voetpaden en bermen van bewoonde of onbewoonde gebouwen dienen te worden onderhouden en schoon gehouden. Deze verplichtingen berust op :
    • de bewoner van het gedeelte dat gelegen is aan de straatkant op het niveau van het gelijkvloers, tenzij er een tegenestelde conventie is opgesteld tussen de eigenaar en huurders.
    • Indien de woning op de gelijkvloersonbewoond is, is het onderhoud de verantwoordelijkheid van de opeenvolgende bewoners van de hogere verdiepingen en dit volgens oplopende volgorde.
    • Indien het gebouw volledig leeg is, is het onderhoud de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Net Brussel stelt zijn knowhow ook ter beschikking van andere gewestelijke instellingen zoals de MIVB en Brussel Mobiliteit..

Vijfjarenplan voor de openbare netheid

Als gewestelijke beheerder, voert Net Brussel zijn opdracht uit in het kader van de vijfjarenplannen voor de netheid. Deze leggen de doelstellingen vast en bepalen de acties en middelen die nodig zijn om ze te behalen.

Download het vijfjarenplan voor de netheid van 2012-2017.

Partager sur Facebook Partager sur Facebook Partager sur LinkedIn Partager sur LinkedIn
Back to top