Covid-19: impact op de ophalingen

Net Brussel is genoodzaakt om de maatregelen van vorige week te verlengen wegens het uitzonderlijk tekort aan personeel in de ophaal- en reinigingsdiensten gelinkt aan de crisis van Covid-19.

Ophaling van blauwe en gele zakken

Net Brussel is niet in staat om op maandag 30, dinsdag 31 maart en woensdag 1 april, de ophaling van PMD-verpakkingen (blauwe zakken) afzonderlijk van de ophaling van witte zakken te verzekeren in de gemeenten waar de blauwe zakken, respectievelijk op maandag, dinsdag of woensdag worden opgehaald.

En ook de gele zakken zullen niet worden opgehaald op woensdag 1, donderdag 2 en vrijdag 3 april bij de inwoners bij wie de gele zakken, respectievelijk op woensdag, donderdag en vrijdag worden opgehaald.

Daarom nodigt Net Brussel de inwoners, die in de mogelijkheid zijn, uit om hun selectief val, papier-karton – PMD-verpakkingen, niet buiten te zetten. 

Deze inwoners kunnen hun blauwe en gele zakken aan de ophaling aanbieden, op voorziene de ophaaldagen van deze zakken, zodra de dienst hersteld is.

Voor een gemakkelijke opslag en minder hinderlijke opslag thuis, moet dit karton worden dichtgevouwen en gestapeld, en het papier plat (niet verkreukeld) worden bewaard. De plastic flessen en drankkartons van hun kant moeten worden platgedrukt en gesloten met hun dop.

Uit overwegingen van volksgezondheid zullen de ploegen uitzonderlijk de aangeboden afvalfracties op hun ronde samen ophalen.

Om het werk van de ophaalploegen te vergemakkelijken, dienen de gebruikelijke regels te worden nageleefd:

 • Zijn vuilniszakken op de juiste dag en juiste uur buitenzetten (meer info op www.netbrusssel.be).
 • De zakken goed sluiten.
 • De zakken tegen de gevel zetten.
 • Niet meer dan 15 kg per zak.

Ophaling van groene en oranje zakken

De ophaling van tuinafval (groene zakken) en voedingsafval (oranje) wordt verzekerd op de gebruikelijke uren.

Ophaling van grofvuil aan huis

Deze dienst (na telefonische reservatie) blijft doorgaan.

Opgelet! De openingsuren van het call center (0800/981 81) zijn ook aangepast: van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Lediging van de containers en glasbollen

De lediging van de blauwe containers (PMD-verpakkingen), gele containers (papier-karton), groene containers (glas) en grijze containers (restafval) in de appartementsgebouwen, van de ondergrondse containers en van glasbollen is verzekerd.

PROXY CHIMIK

Deze dienstverlening in de buurt verwacht de Brusselaars op de gebruikelijke locaties en uren.

Recypark

Sinds maandag 23 maart, 

- De Recypark Noord, Zuid, Humaniteit en Oudergem zijn open:

 • Dinsdag en woensdag: 9.00 – 13.45 uur
 • Donderdag, vrijdag en zaterdag: 9.00 – 16.15 uur
 • Zondag en maandag: gesloten

- Recypark Sint-Pieters-Woluwe is open

 • Dinsdag tot zaterdag: 9.00 – 15.45 uur
 • Zondag en maandag: gesloten (onveranderd)

Net Brussel herinnert de Brusselaars eraan dat de federale regering de verplaatsingen heeft beperkt tot het strikt noodzakelijke. Deze beperkingen gelden ook voor de gewestelijke Recypark: noodsituaties of dringende noodzaak (bijv. een overlijden of een verhuis).

Volgende instructies gelden in de Recypark

 • De inwoners moeten spontaan hun identiteitskaart tonen aan de parkwachter.
 • Ze moeten zelf hun autokoffer openen.
 • Ze moeten de veiligheidsafstand houden (minimaal 1,5 m).

Reinigingsdienst

De reinigingsdiensten volbrengen hun opdrachten op het terrein volgens het beschikbare personeel.

Commerciële dienst – Net Brussel Pro

De commerciële dienst blijft zijn verplichtingen in het kader van de handelsovereenkomsten gesloten met zijn klanten nakomen.

Net Brussel bedankt de Brusselaars voor de naleving van deze richtlijnen en voor hun burgerengagement.

Partager sur Facebook Partager sur Facebook Partager sur LinkedIn Partager sur LinkedIn
Back to top