Het Bike Project

Het fietsgebruik groeit sterk in Brussel: de laatste tien jaar zijn de verplaatsingen per fiets in onze hoofdstad meer dan verdrievoudigd! Deze positieve tendens kan worden toegeschreven aan de geleidelijke verbetering van de fietsstructuur in de hoofdstad, maar eveneens aan een reeks projecten die zijn opgezet door de Brusselse overheidsinstellingen.

Zo is er het « Bike Project ». Dit initiatief wordt georganiseerd door Pro Velo en gefinancierd door Leefmilieu Brussel. Elk jaar begeleidt het een tiental organisaties om er de actieve mobiliteit te promoten, wat past in het kader van de wil van het Brussels Gewest om de alternatieven voor de auto te stimuleren voor het welzijn van de gebruikers/gebruiksters en de kalmte in het Gewest in het algemeen.

Dit project geeft een geïndividualiseerde begeleiding gedurende 8 maanden aan verschillende ondernemingen en bevat meerdere dimensies. Enerzijds begeleidt het de mobiliteitsmanagers in het uitwerken en doorvoeren van een ondersteuningsplan voor het fietsgebruik (diagnose, installatie van infrastructuur en invoering van ondersteuningsmaatregelen, balans, etc.), voordat het de personeelsleden aanmoedigt om de fiets te nemen, via opleidingen en de terbeschikkingstelling van fietsen gedurende twee weken.

Sinds 2013 zijn tien laureaten per jaar of meer dan 60 bedrijven ondersteund door dit project, waardoor meer dan 27.500 personeelsleden zijn bereikt. En het werkt! Een evaluatie bij de deelnemers na afloop van het project toont aan dat 84% van hen na de test verder de fiets wensen te nemen!

Deze week is aan 25 arbeiders van het Agentschap Net Brussel een twintigtal fietsen uitgeleend (klassieke en elektrische fietsen, plooifietsen en zelfs bakfietsen) in het kader van het Bike Project. De fietsen zullen gedurende twee weken ter beschikking worden gesteld zodat zoveel mogelijk deelnemers aan het project deze verschillende mobiliteitsoplossingen kunnen ontdekken. Er is eveneens een video gemaakt, om dit project intern te promoten en het werkliedenpersoneel aan te zetten om de fiets te nemen.  

« In Brussel zouden veel trajecten « woonplaats – werk » met de fiets kunnen worden gedaan. Door dat nodige duwtje te geven aan de bedrijven en hun personeelsleden om deze eerste stap te zetten in de richting van een actieve mobiliteit, speelt Bike Project een sleutelrol voor een minder vervuilde stad, die aangenamer is voor al zijn inwoners/inwoonsters » verheugde zich de Minister voor Leefmilieu Alain Maron.  

« Het Agentschap Net Brussel wil zijn personeel, zowel administratieven als werklieden, aanmoedigen om de actieve mobiliteit te gebruiken voor zijn woonplaats-werkverplaatsingen. Samenwerken met Pro Velo is een mooie manier om deze verschillende typen fietsen te testen opdat ons personeel kan kiezen welke hem het beste past. We hopen dat deze test de twijfelaars over de streep trekt en zij die iets meer terughoudend zijn, stimuleert » aldus Vincent Jumeau, directeur van het Agentschap Net Brussel.  

« Pro Velo is een referentieactor in de begeleiding van de organisaties om hen te helpen om het fietsgebruik intern op te zetten. Een van de sleuteletappes hiertoe is de personeelsleden op de fiets krijgen. Dat doen we in het kader van het Bike Project, waarvoor we het Agentschap Net Brussel begeleiden » verklaarde Martin Stock, Projectverantwoordelijke bij Pro Velo.

Partager sur Facebook Partager sur Facebook Partager sur LinkedIn Partager sur LinkedIn
Back to top