Geen brol rond mijn bol

De inzamelplaatsen met glasbollen en textielcontainers van 13 Brusselse gemeenten krijgen voortaan een naam. Net Brussel en de sociale ondernemingen voor textielinzameling gaan met de hulp van Fost Plus de strijd aan tegen sluikstorten en zwerfvuil in de buurt van de containers door ze een unieke identiteit te geven. Daarnaast willen ze het slecht sorteren in de textielcontainers tegengaan.

De campagne ‘’Geen brol rond mijn bol’ wil burgers aanmoedigen daar om actief aan deel te nemen en zal via de media verspreid worden om de verschillende doelgroepen te bereiken.

Meer dan 40% zwerfvuil

In 2020 werden de operatoren voor textielinzameling geconfronteerd met een toename van meer dan 40% van het zwerfvuil rondom en in kledingcontainers als gevolg van de gezondheidscrisis. Net als glasbollen zijn kledingcontainers regelmatig het slachtoffer van sluikafval en/of zwerfvuil. De inhoud van de textielcontainers kan daardoor ook niet meer worden hergebruikt. We vinden er bijvoorbeeld speelgoed, afval of zelfs olie terug.
 
Net Brussel en de operatoren voor textielinzameling zijn het eens: “Die onbeschaafde vervuiling veroorzaakt niet alleen ontevredenheid bij de burgers, maar ook een recyclagetekort en tijd- en efficiëntieverlies. Het opruimen van sluikafval en zwerfvuil op de sites kost handenvol geld.”
 

Vrijwillige afvalinzamelpunten herwaarderen.
 

Omwille van die vervuiling hebben Fost Plus, Net Brussel, de sociale ondernemingen voor textielinzameling Spullenhulp, Terre en Oxfam-Solidariteit, onder de koepel van het Solid’R-label, samen met 13 Brusselse gemeenten: Anderlecht, Brussel-Stad, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Oudergem, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Vorst en Watermaal-Bosvoorde besloten om hun krachten te bundelen. Ze willen een participatieve en stimulerende bewustmakingscampagne lanceren rond één boodschap: ‘Geen brol rond mijn bol!’
 
De campagne gaat op 3 mei 2021 van start en wil in de eerste plaats sluikstorten verminderen en de netheid rond de glasbollen en textielcontainers verbeteren. Ten tweede wil ze voorkomen dat er verkeerde soorten afval in de textielcontainers terechtkomen en wil ze de kwaliteit van de herbruikbare of recycleerbare inhoud verbeteren.
 
“Om die doelstellingen te bereiken, rekenen we op de actieve deelname van de burgers. We hopen die vrijwillige afvalinzamelpunten te herwaarderen door ze een unieke identiteit te geven, want momenteel lijkt het misschien alsof niemand die sites beheert. Concreet hebben de inzamelplaatsen met glasbollen en textielcontainers een naam gekregen van burgers of de gemeenten, net als de haltes van het openbaar vervoer. Het doel van die campagne is om een gevoel van verbondenheid en een buurtgevoel te creëren.”, legt Fost Plus uit.
 
Die aanmoediging om de plekken te respecteren zal ook worden gestimuleerd via de regionale communicatiecampagne via affiches, radio, tv, sociale netwerken en dagbladpers. Plaatselijke acties op enkele inzamelpunten met een glasbol of textielcontainer die een naam kregen en werden ingekleed is de focus van de campagne*.
“De campagne “Geen brol rond mijn bol” sluit volledig aan bij de nieuwe dynamiek die ik op gang wil brengen. Burgers kunnen een actieve rol spelen bij de netheid van hun Gewest. Stedelijke netheid moet worden beschouwd als een gemeenschappelijk goed. Het is niet langer aanvaardbaar de openbare ruimte als een dumpplaats te beschouwen”. Alain Maron, Brussels Minister van de Openbare Netheid.
 

Een constante strijd

 
“Wist u dat onze teams 7 dagen per week ter plaatse komen en enkele tonnen afval per week inzamelen? Helaas ontgaat dat de bewoners soms, hoewel het toch een gigantisch groot en grondig werk is.”, vertelt Net Brussel.
 
Om het rechtvaardigheidsgevoel van beschaafde en nette burgers te versterken, is het belangrijk om personen die de openbare netheid niet respecteren te vervolgen en te bestraffen. De gemeenten zullen strenger toezien op het operationele niveau en zullen tijdens en na de campagne ‘Let op mijn bol!’ boetes uitschrijven.
 
“Deze campagne is zeker niet onze enige actie. Het is de bedoeling om het publiek te wijzen op hun verantwoordelijkheid en geleidelijk bepaalde gedragingen te veranderen. Omdat die glasbollen en textielcontainers ook van u zijn!”, concluderen de partners van de campagne.
 
*Zodra de gezondheidssituatie dat toelaat.
 
Website van de campagne: www.geenbrolrondmijnbol.be
 
Partager sur Facebook Partager sur Facebook Partager sur LinkedIn Partager sur LinkedIn
Back to top