Partners

Een eigen verwerkingskanaal voor elke afvalractie !

Door de aanzienlijke hoeveelheid afval die jaarlijks per inwoner in het Brussels gewest wordt geproduceerd, is Net Brussel genoodzaakt om een subtiel evenwicht te vinden tussen ecologische oplossingen en verwijderingskosten die financieel aanvaardbaar zijn.

Of het nu glas, papier, tuinafval, karton of plastic is Net Brussel verbindt zich ertoe om elke afvalstof die door de burger is geproduceerd en gesorteerd, efficiënt te verwerken via de samenwerking met zijn dochtermaatschappijen. ;

Compostering van tuinafval


Het tuinafval dat door Net Brussel wordt ingezameld, wordt verwerkt door een van zijn dochtermaatschappijen:Brussel-Compost. Naast het tuinafval dat afkomstig is van de ophaling van de groene zakken, verwerkt dit composteercentrum in Vorst sinds 2002 het tuinafval van de gemeenten en professionele tuinders..
In 2014 heeft Brussel-Compost 17.839 ton tuinafval gevaloriseerd..

De geproduceerde compost wordt in bulk doorverkocht aan professionele tuinders en in zakken aan inwoners, in de gewestelijke containerparken.

De website www.bru-compost.be brengt de omwonenden op de hoogte van de data waarop de zwaden worden gekeerd.
Sinds de plaatsing van de koepel is de geuroverlast sterk afgenomen, vooral tijdens de eerste dagen van de compostering, want dan is de geur het sterkst..

Recyclage van PMD-verpakkingen en papier-karton


De sortering van PMD-verpakkingen en papier-karton wordt beheerd door een andere dochtermaatschappij van Net Brussel: Recyclis.

In 2012 zijn de nieuwe sorteerlijnen voor PMD en papier-karton in gebruik genomen.
De jaarlijkse sorteercapaciteit bedraagt 20.000 ton PMD-verpakkingen en 80.000 ton papier-karton, hoofdzakelijk afkomstig van gezinnen, bedrijven, winkels, Brusselse scholen en grote appartementsgebouwen.

 
Partager sur Facebook Partager sur Facebook Partager sur LinkedIn Partager sur LinkedIn
Back to top