Scholen

Onze sensibiliseringsacties zijn essentieel om een betere sortering van de afvalstoffen te bevorderen en een nettere stad te garanderen. Deze acties richten zich op:

Basisonderwijs : 

Pack animaties Netheid

Waarom gaat respect voor openbare netheid ons allemaal aan? Hoe is het een basis om harmonieus samen te leven?

Welke gebreken aan burgerzin verstoren de openbare netheid en hoe ze vermijden?

Via animaties sensibiliseert Net Brussel de leerlingen rond deze burgerthema’s. Ze ontdekken de notie gebrek aan burgerzin, alsook de juiste gebaren om hun leefomgeving te beschermen.

Bestemd voor de leerlingen van de basisschool, omvat het Pack animaties NETHEID

 • Bezoek Analyse en Tips in uw school (verplicht onderdeel). Dit bezoek wordt georganiseerd samen met de directie. Het pedagogisch team van Net Brussel maakt een stand van zaken

op en reikt praktische voorstellen inzake netheid aan, zowel in de school als errond.

 • Animaties voor de leerlingen. Afhankelijk van de noden en beschikbaarheden van de school, verzorgt het pedagogisch team van Net Brussel minimaal 3 animaties (duur: 1 uur voor de kleuterklassen – 1.30 uur voor het lager onderwijs).
 • Clean up. Voor de klassen van het 3de - 6de lager onderwijs wordt op het einde van het jaar een clean up in de wijk van de school georganiseerd. Hier wordt toegepast wat de leerlingen in de loop van het jaar hebben geleerd. Een ludieke manier om het Pack animaties NETHEID af te sluiten.
 • Evaluatiebezoek. Op het einde van het jaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar waste-anim@arp-gan.be.

Pack animaties Sortering

Wat is afvalsortering? Waarom is sorteren onze verantwoordelijkheid als burger?

Waar gaat het gesorteerde afval naartoe en hoe wordt het gevaloriseerd? Welke instructies gelden er in Brussel?

Het pedagogisch team van Net Brussel laat uw leerlingen de thema’s sortering en recyclage ontdekken via ludieke en didactische animaties die zijn aangepast aan elk schoolniveau (van de 1ste kleuterklas tot en met het 6de lager onderwijs).

Wat omvat het Pack animaties SORTERING?

 • Bezoek Analyse en Tips in uw school (verplicht onderdeel). Dit bezoek wordt georganiseerd samen met de directie. Het pedagogisch team van Net Brussel maakt een stand van zaken op en reikt praktische voorstellen voor een optimale sortering aan.
 • Animatie voor het onderhoudspersoneel. Informatiesessie om het onderhoudspersoneel te sensibiliseren rond de sorteerinstructies en recyclage. Deze sessie kan ook de vorm aannemen van een bezoek aan het sorteercentrum.
 • Animaties voor de leerlingen. Afhankelijk van het schoolniveau, voorziet het pedagogisch team minimaal 3 animaties in de klas (duur: 1 uur voor de kleuterklassen – 1.30 uur voor het lager onderwijs)
 • Sorteermateriaal. Na afloop van het Pack animaties SORTERING wordt aangepast materiaal (gele prullenmanden en blauwe vuilnisbakken) geplaatst in de school. Zo kunnen de kinderen, jongeren en volwassenen in de praktijk toepassen wat ze hebben geleerd dankzij het pedagogisch aanbod van Net Brussel.
 • Evaluatiebezoek. Op het einde van het jaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar waste-anim@arp-gan.be .

Pack "Materiaal" + ludiek-educatieve kit

In samenwerking met Fost Plus, stelt Net Brussel aan de scholen en verenigingen in Brussel sorteermateriaal ter beschikking.

Dit materiaal dat bestaat uit blauwe vuilnisbakken (met metalen zakhouder – 120 liter) en gele prullenmanden in plastic (30 liter) wordt verdeeld in het kader van het Pack Materiaal.

Wat omvat dit Pack?

 • Bezoek Analyse en Tips in uw school (verplicht onderdeel). Dit bezoek wordt georganiseerd samen met de directie. Het pedagogisch team van Net Brussel maakt een stand van zaken op en reikt praktische voorstellen voor een optimale sortering aan.
 • Een sensibiliseringssessie voor het onderhoudspersoneel.
 • Levering van het materiaal.
 • Evaluatiebezoek. Drie maanden na de levering van het materiaal.

Vragen? Stuur een e-mail naar waste-anim@arp-gan.be.

#WakeUpCleanUp

Het Agentschap Net Brussel ondersteunt de burgerinitiatieven van Clean Up door hen gratis reinigingsmateriaal ter beschikking te stellen (hesjes, afvaltangen, handschoenen en vuilniszakken) en door de ophaling van het afval na afloop van de actie te organiseren. 

Daarnaast is het voor groepen van meer dan 50 personen ook mogelijk om een begeleiding door ons te krijgen.

Hiervoor en vóór elke validering, vragen wij u om ons per e-mail te contacteren op: waste-anim@arp-gan.be.

Secundair onderwaijs :

Virtuele sensibiliseringen (vanaf 14 jaar)

We stellen 4 virtuele sensibiliseringen voor.

 • Presentatie van Net Brussel

Wat is het Agentschap Net Brussel? Wat is zijn geschiedenis? Wat zijn zijn opdrachten vandaag en zijn uitdagingen voor morgen? Ontdek het in deze inleidende algemene presentatie.

 • Ik word een sorteerexpert:

Deze sensibiliseringssessie is uitsluitend gericht op afvalsortering: Hoe kunnen we ons afval goed sorteren? Welke regels gelden er in het Brussels Gewest? Welke middelen staan de Brusselaars ter beschikking om optimaal te sorteren? Laten we samen sorteerexperten worden!

 • Tuinafval en voedingsafval: hoe ze valoriseren? Wat moet er in de groene en oranje zak?   Wat houden de composterings- en biomethaniseringsprocessen in? Laten we ons steentje bijdragen om ons afval om te zetten in hulpbronnen!
 • Brussel-Energie - de energievalorisatie-installatie van huishoudelijk afval: Hoe kan uw afval een bron van hernieuwbare energie worden? Een technische presentatie die u meeneemt door het doolhof van Brussel-Energie en antwoord geeft op uw vragen over zijn werking, zijn uitdagingen, zijn milieuvriendelijkheid!

Voor wie is het? Voor IEDEREEN vanaf 14 jaar!

Hoeveel deelnemers? Minimaal 10 / maximaal 30.

Hoe? Virtueel, per videoconferentie via Teams, Zoom of Webex vanaf je tablet, PC / laptop / projectie. Elke sensibiliseringssessie duurt ongeveer 2 uur.

Vragen? Stuur een e-mail naar waste-anim@arp-gan.be.

#WakeUpCleanUp

Het Agentschap Net Brussel ondersteunt de burgerinitiatieven van Clean Up door hen gratis reinigingsmateriaal ter beschikking te stellen (hesjes, afvaltangen, handschoenen en vuilniszakken) en door de ophaling van het afval na afloop van de actie te organiseren. 

Daarnaast is het voor groepen van meer dan 50 personen ook mogelijk om een begeleiding door ons te krijgen.

Hiervoor en vóór elke validering, vragen wij u om ons per e-mail te contacteren op: waste-anim@arp-gan.be.

Documentatie

Het Agentschap Net Brussel stelt volgende documentatie ter beschikking:

 

Bestellen? Stuur een e-mail naar: waste-anim@arp-gan.be