Afvalverwerking

Milieuvriendelijke oplossingen

Door de jaarlijkse hoeveelheid afval die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geproduceerd (ongeveer 350 kg/inwoner/jaar) is het Gewest verplicht om een subtiel evenwicht te vinden bij de verwerking van al dit afval. De oplossingen moeten ecologisch zijn maar de financiële kost moet ook aanvaardbaar zijn.

Deze oplossingen beantwoorden zo goed mogelijk aan de ladder van Lansink. Deze ladder bepaalt de verschillende etappes om tot een optimale valorisatie van het afval te komen:

 • Preventie
 • Hergebruik
 • Sortering en recyclage
 • Verbranding met energievalorisatie
 • Verbranding zonder energievalorisatie
 • Storten

Het principe van de ladder van Lansink is om één etappe ten volle te valoriseren alvorens over te gaan naar de volgende. De verbranding zonder energierecuperatie en het storten worden niet toegepast in het Brussels Gewest gezien de nefaste gevolgen ervan voor het leefmilieu.

1. Preventie

Afval voorkomen is anders consumeren. Meer info over afvalpreventie vindt u op de website van Leefmilieu Brussel.

Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan

Op 22 november 2018 is het nieuwe Hulpbronnen- en Afvalplan (HABP) definitief goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
Het HABP legt de hoofdlijnen vast van het beleid inzake preventie en beheer van afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periode 2019-2023.  60 werden goedgekeurd om de afvalproductie te beperken en recyclage en hergebruik te doen toenemen. Alle info, klik hier.

2. Hergebruik

Een nieuwe Ecopool

illustration

Het Brussels Gewest ontwikkelt het project "Ecopool". Dit is een centrum voor recuperatie en hergebruik van bepaalde afvalsoorten:

 • grofvuil
 • informaticamateriaal
 • huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten
 • inktpatronen en printers
 • gebruikte frituurolie
 • enz.

Ook wordt voorzien om er de volgende activiteiten te ontwikkelen:

 • onderzoek in het domein van het ecodesign
 • verkoop en opslag van herbruikbare artikelen
 • een educatief parcours voor scholen en andere groepen

Net Brussel neemt dit project op zich en betrekt hiervoor een gebouw van 6.000 m² in de Birminghamstraat te Anderlecht. Deze ruimte wordt ter beschikking gesteld aan bedrijven uit de sociale economie voor de ontwikkeling van hun activiteiten. Net Brussel levert hen bruikbaar grofvuil en elektrisch en elektronisch afval.

3. Sortering en recyclage

Net Brussel is actief betrokken bij de recyclage van papier en karton, PMD-verpakkingen, glazen flessen, flacons en bokalen, tuinafval, grofvuil, elektrisch en elektronisch afval, bouwafval, ijzerwaren, enz.

Bovendien zamelt Net Brussel het chemisch huishoudelijk afval selectief in om te verzekeren dat het volgens strikte regels en met respect voor het leefmilieu wordt verwerkt.

illustration

Via Recyclis

Via Net Brussel is het Brussels Gewest aandeelhouder van Recyclis. Dit sorteercentrum verwerkt de inhoud van de gele en blauwe zakken en afvalcontainers. Recyclis heeft een capaciteit van 20.000 ton voor de sorteerlijn van de PMD en 80.000 ton voor die van het papier en karton.

Op de website van Recyclis vindt u hierover meer informatie.

illustration

Via de glasbollen

De verdubbeling van de glasbollen (wit voor het witte glas en gekleurd voor het gekleurde glas) en het respecteren van de sorteerinstructies waarborgen glas van hoge kwaliteit voor de recyclagecentra.

illustration

Via de Recypark

Net Brussel is permanent op zoek naar nieuwe recyclagekanalen voor het ingezamelde afval. In zijn 2 Recypark scheidt Net Brussel sinds 2011 het vlakke glas van het grofvuil om het beter te kunnen recycleren.
We sorteren ook hout, metaal, gips, harde plastic van het type PE/PP (emmers, speelgoed, enz.), elektriciteitskabels, kurken, enz. Meer informatie hierover vindt u op de pagina's over onze containerparken voor inwoners en voor professionelen.

illustration

Bij Brussel-Compost

Brussel-Compost composteert het tuinafval dat wordt ingezameld bij de gezinnen en in de gewestelijke en gemeentelijke containerparken. Ook het groenafval dat door gemeentes en tuinbouwbedrijven wordt aangevoerd wordt er omgevormd tot kwaliteitscompost. Op de website van Brussel-Compost vindt u hierover meer informatie.

4. Verbranding met energievalorisatie

illustration

Via Brussel-Energie

De verwerking van ons restafval (het afval waarvoor nog geen recyclagekanaal bestaat) gebeurt bij Brussel-Energie, de afvalverbrandingsinstallatie met energievalorisatie. Deze fabriek behoort in zijn sector bij de Europese top inzake energievalorisatie en milieubescherming.

Momenteel levert Brussel-Energie aan Electrabel de nodige energie voor een elektriciteitsproductie die beantwoordt aan de jaarlijkse behoefte van meer dan 65.000 Brusselse gezinnen.

Er wordt ook een ontwikkelingsproject bestudeerd voor een stedelijk verwarmingssysteem op basis van de energie die vrijkomt bij de verbranding van uw afval. Op de website van Brussel-Energie vindt u hierover meer informatie.

Partager sur Facebook Partager sur Facebook Partager sur LinkedIn Partager sur LinkedIn
Back to top