Visie van de Algemene Directie inzake kwaliteit en milieu

Sinds zijn oprichting in 1990 is het Agentschap Net Brussel de referentiespeler voor het beheer, de verwerking en de openbare netheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit leadership wordt opgebouwd door de wil om permanent zijn interne werkingsprocessen te verbeteren en om in zijn activiteiten rekening te houden met de bescherming van het milieu.

Aanvankelijk nog intuïtief is deze wil tot verbetering geleidelijk gestructureerd dankzij verschillende managementtools, meer bepaald de mogelijkheden geboden door het kwaliteitsmanagement en zijn diverse ISO-certificeringen.

Vandaag heeft het Agentschap de certificatie ISO-9001 voor al zijn activiteiten en de certificatie ISO-14001 voor zijn activiteiten verbonden aan de ‘specifieke’ ophalingen, te weten de ophaling van grofvuil aan huis, de lediging, het onderhoud en de logistiek van de glasbollen, de opruiming van sluikstorten, de ophaling van huishoudelijk chemisch afval en tot slot het beheer van gewestelijke containerparken (Recypark).

Ongeacht de certificatie blijft het nagestreefde doel door het Agentschap ongewijzigd: het wil elke werknemer betrekken en bewustmaken voor zijn impact – op elk verantwoordelijkheids- en ervaringsniveau – op de continue verbetering van onze besluitvormings- en beheersprocessen.

Deze verbetering vertaalt zich concreet in de volgende strategische doelstellingen:

  • Het Agentschap voorbereiden op de ecologische en stedenbouwkundige uitdagingen van morgen;
  • De zichtbaarheid van het Agentschap bij de Brusselaars verbeteren;
  • Een dynamische en sociale werkgever zijn;
  • Verbetering van de ophaaldiensten van Brussels huishoudelijk afval en grofvuil met het oog op het behalen van een recyclage-percentage van 50 % tegen 2020;
  • De resultaten van de openbare netheid en van de samenwerking tussen de netheidsoperatoren verbeteren;

Vandaag ligt het stadium van aftasten en van de fases « trial/error » achter ons. We kunnen Net Brussel een échte ondernemingsvisie geven. Een visie die gestoeld is op onze overtuiging dat het Agentschap één van de sleutelspelers is voor een beter samenleven in Brussel. Dit zowel door het imago dat het uitdraagt als grootste Brusselse werkgever van laaggeschoolde werknemers als door zijn dagelijkse activiteit die problemen van openbare netheid in Brussel oplost.

Door de ontwikkeling van onze selectieve ophalingen, door de toename van de containerparken, door onze aanwezigheid 7 dagen op 7 op de gewestwegen, streven we naar een levenskwaliteit die onontbeerlijk is voor een gewest met meer dan een miljoen inwoners en met veel externe bezoekers (toeristen, congresleden, pendelaars, …) wegens zijn rol van nationale, Europese en internationale hoofdstad.

Deze ondernemingsvisie steunt ook op een diepe overtuiging dat Net Brussel een cruciale taak vervult op milieuvlak. Dat vertaalt zich uiteraard door zijn aanwezigheid in de hoofdstad en het management van de belangrijkste afvalverwerkingsinstrumenten (de energievalorisatie-installatie van Neder-Over-Heembeek, het sorteercentrum van Vorst, het composteercentrum, …) maar steeds meer ook in zijn dagelijkse acties.

De volgende jaren zullen dan ook doorslaggevend zijn voor de investeringen in de gebouwen en in het wagenpark. In beide gevallen hebben we de opportuniteit om een grote wending te geven met de bouw van nieuwe gebouwen die voldoen aan de recente milieunormen maar ook, op het vlak van het wagenpark, door technologieën te testen die het best zijn afgestemd op onze beroepen in het kader van een energietransitie die steeds meer nodig is.

Om deze uitdagingen aan te gaan zijn we overtuigd dat de onderneming moet steunen op een innoverend managementbeleid waarin alle werknemers een rol spelen. Hierin wordt het Agentschap begeleid door de certificaties ISO 9001 en 14001 – het betrekt alle werknemers: van de man op het terrein tot de Algemene directie – dit is voor ons meer dan een noodzaak, het is een garantie voor succes. Vincent Jumeau, Directeur-generaal

Partager sur Facebook Partager sur Facebook Partager sur LinkedIn Partager sur LinkedIn
Back to top