Verantwoordelijke operationele veiligheid (M/V/X)

Het bedrijf

Ben je gepassioneerd door de uitdagingen van de klimaattransitie, circulaire economie en transformatieprocessen? Vervoeg dan ons team en neem deel aan het nieuwe elan van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel.  

Want door zijn activiteiten van ophaling, reiniging en valorisatie van afvalstoffen-hulpbronnen speelt Net Brussel een centrale rol in de verbetering van ons leefklimaat en in de aanpak van de gezondheids-, milieu- en sociaal-economische uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Het Agentschap is een paragewestelijke instelling die onder het toezicht staat van de Voogdijminister van Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het nieuwe transversale strategische plan, de multidisciplinariteit en de transversaliteit van problematieken die door het Agentschap worden beheerd - en de innovatie die zij vereisen - leiden ertoe dat het Agentschap geleidelijk overgaat tot een doelstellingenmanagement en een cultuur van projectbeheer.  

Je uitdagingen

Je werkt bij de Operationele pool.

De verantwoordelijke operationele veiligheid is hoofdzakelijk verantwoordelijk, in nauwe samenwerking met de procesmanager, voor de analyse en optimalisatie van de veiligheid van de personeelsleden om de efficiëntie van de openbare-dienstopdrachten van de Operationele pool en het welzijn in deze pool te verhogen. Hij zorgt ervoor dat de opdrachten van deze pool worden uitgevoerd met inachtneming van de wetgeving inzake preventie en bescherming op het werk.

Hoofdtaken

 • Je ontwikkelt en implementeert gezondheids- en veiligheidsplannen voor de werkplek overeenkomstig de wettelijke richtlijnen;
 • Je bereidt beleidslijnen voor en voert deze uit met het oog open een gezondheids- en veiligheidscultuur;
 • Je neemt actief deel aan de comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW);
 • Je evalueert de praktijken, procedures en installaties om de risico's en de naleving van de wet te beoordelen;
 • Je organiseert opleidingen en presentaties over de gezondheids- en veiligheids- en ongevallenpreventiekwesties;
 • Je controleert de naleving van de beleidslijnen en wetgeving door sz werknemers en werkzaamheden te inspecteren;
 • Je inspecteert de uitrusting, het wagenpark en de gebouwen op onveilige omstandigheden;
 • Je onderzoekt ongevallen of incidenten om de oorzaken te achterhalen en om de vergoedingsaanvragen  van de werknemers te behandelen;
 • Je beveelt oplossingen voor problemen, verbeteringsmogelijkheden of nieuwe preventiemaatregelen aan;
 • Je stelt rapporten op over de gezondheids- en veiligheidssensibilisering, de problemen en de statistieken.

Diploma  

Je hebt een masterdiploma.  

Je hebt een rijbewijs.  

Ervaring

Je hebt minstens 3 jaar ervaring in beheer van de veiligheid op het werk.

Kennis

 • Met de digitale transitie van ons bedrijf en het openbaar ambt zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale content en tools te gebruiken en je bent bereid om je digitale vaardigheden verder te ontwikkelen.
 • Je hebt grondige kennis van de gezondheid en veiligheid op het werk.
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Net Brussel.  
 • Je kunt teksten en gesprekken in het Frans begrijpen en je spreekt Frans.
 • Je hebt computervaardigheden.

Gedragsvaardigheden

 • Je werkt goed in een team en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega's.
 • Je handelt servicegericht naar de gebruikers of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, regelgeving en het milieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.  
 • Je bent resultaatgericht en bereikt je doelstellingen.
 • Je denkt innovatief en brengt nieuwe en creatieve ideeën aan.
 • Je definieert proactief doelstellingen, ondersteunt actieplannen en betrekt de juiste middelen binnen de beschikbare termijnen.
 • Je creëert en onderhoudt een netwerk van contacten.
 • Je begeleidt en ondersteunt anderen en je bent een referentie.
 • Je past je gemakkelijk aan veranderingen en verschillende omstandigheden aan.
 • Je reageert efficiënt op stress en kritiek.

Aanbod

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd, op basis van een loonpakket dat overeenkomt met de weddeschaal van Attaché (rang 10.1).  

Naast dit loonpakket zijn er veel extralegale voordelen en tegemoetkomingen van de Sociale dienst, met name :  

 • Betaald verlof (dubbel vakantiegeld)
 • Eindejaarspremie
 • Mogelijkheid van telewerk
 • Maaltijdcheques
 • Productiviteitspremie
 • Levensduurtepremie voor de inwoners van Brussel
 • Hospitalisatieverzekering (gratis voor het personeelslid en tegemoetkoming voor de gezinsleden)
 • MIVB-vrijkaart en volledige terugbetaling van de NMBS-vervoerskosten
 • Tegemoetkoming voor apothekersonkosten
 • Tegemoetkoming voor diverse kosten (bijv. bril, tandprotheses,…)  
 • Tegemoetkoming voor een sport- of cultureel abonnement

Een loonsimulatie kan worden aangevraagd bij de Personeelsdienst van Net Brussel.  

Naast het loonaspect betekent werken bij Net Brussel ook deel uitmaken van een dynamisch team in een organisatie die zich elke dag inzet voor belangrijke maatschappelijke thema's, in een sleutelpositie met betrekking tot de Europese doelstellingen inzake afvalbeheer. De directie legt de nadruk op een aangename werkplek die het welzijn bevordert, met de mogelijkheid tot telewerken.

Interesse?  

Stuur je sollicitatiebrief en CV met vermelding van referentienummer 24-DO-2 naar het volgende adres Celia.Dimattia@arp-gan.be.                  

Net Brussel bevordert de diversiteit en moedigt mensen met een handicap aan om te solliciteren.