Preventie en afvalverwerking

Milieuvriendelijke oplossingen

Door de jaarlijkse hoeveelheid afval die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geproduceerd (ongeveer 350 kg/inwoner/jaar) is het Gewest verplicht om een subtiel evenwicht te vinden bij de verwerking van al dit afval. De oplossingen moeten ecologisch zijn maar de financiële kost moet ook aanvaardbaar zijn.

Deze oplossingen beantwoorden zo goed mogelijk aan de ladder van Lansink. Deze ladder bepaalt de verschillende etappes om tot een optimale valorisatie van het afval te komen:

 1. Preventie
  • Anders consumeren en minder kopen
  • Herstellen
 2. Hergebruik
  • Tweedehands
  • Kringloopcentrum
  • Weggeefhoek
  • Textielcontainers
 3. Recyclage en andere valorisatie
  • Blauwe, gele, groene en oranje zakken
  • Glasbollen
  • Wijkcompost
  • Individuele compost
 4. Verbranden met energierecuperatie
  (In het Brussels gewest gaan we niet lager dan etappe 4)
  • Witte zak
 5. Verbranden zonder energievalorisatie
 6. Storten
Ladder van Lansink

Het principe van de ladder van Lansink is om één etappe ten volle te valoriseren alvorens over te gaan naar de volgende. De verbranding zonder energierecuperatie en het storten worden niet toegepast in het Brussels Gewest gezien de nefaste gevolgen ervan voor het leefmilieu.

Praktische informatie

Preventie

Afval voorkomen is anders consumeren. Meer info over afvalpreventie vindt u op de website van Leefmilieu Brussel.

Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan

Op 22 november 2018 is het nieuwe Hulpbronnen- en Afvalplan (HABP) definitief goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
Het HABP legt de hoofdlijnen vast van het beleid inzake preventie en beheer van afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periode 2019-2023.  

60 werden goedgekeurd om de afvalproductie te beperken en recyclage en hergebruik te doen toenemen. Alle info, klik hier.

 

Enkele preventietips 

Drinkbekers: 

 • Voor de picknick, de barbecue of tussendoortjes : "Ik vervang plastic wegwerpobjecten door herbruikbare alternatieven (bekers, borden, bestek, rietjes enz.)" 
  Meer info 

Drinkbekers in geëxpandeerd polystyreen, inclusief doppen en deksels

Roerstaafjes voor dranken

Drankrecipiënten in geëxpandeerd polystyreen, inclusief doppen en deksels 

Recipiënten voor drank, met een maximale capaciteit van drie liter:

 • Ik vervoer mijn picknickmaaltijden, dranken, koekjes en tussendoortjes in herbruikbare verpakkingen: drinkbussen, thermosflessen, mokken, brooddozen, stoffen zakken, koektrommels …
  Meer info
 • Ik kies voor statiegeldflessen
  Meer info
 • Ik maak zelf mijn drankjes
  Meer info

Rietjes, tenzij die binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 90/385/EEG of Richtlijn 93/42/EEG vallen:

 • Voor de picknick, de barbecue of tussendoortjes : Ik vervang plastic wegwerpobjecten door herbruikbare alternatieven (bekers, borden, bestek, rietjes enz.)
  Meer info

Voedselverpakkingen:

 • Voor afhaalgerechten: "Ik gebruik herbruikbare verpakking: frieten, sushi, pizza’s…"
  Meer info
 • Boodschappen
  Meer info
 • Op restaurant 
  Meer info 


Voedselverpakkingen in geëxpandeerd polystyreen, d.w.z. containers zoals dozen, met of zonder deksel, voor voedingsmiddelen die:

 • bestemd zijn voor onmiddellijke consumptie, ter plaatse of om mee te nemen,
 • typisch vanuit de container worden geconsumeerd, en
 • gereed zijn voor consumptie zonder verdere bereiding zoals bakken, koken of verwarmen,
  inclusief verpakkingen voor fastfood of andere maaltijden die gereed zijn voor onmiddellijke consumptie, met uitzondering van drankverpakkingen, borden, zakjes en wikkels die voedingsmiddelen bevatten.
  Meer info

Zakjes en wikkels gemaakt van flexibel materiaal die voedingsmiddelen bevatten die bedoeld zijn om onmiddellijk uit het zakje of de wikkel te worden geconsumeerd, zonder verdere bereiding

 • Ik neem mijn herbruikbare zakken mee
  Meer info 
 • Ik koop in bulk en ik vermijd verpakkingen
  Meer info
 • Ik gebruik herbruikbare verpakkingen voor uw boodschappen (eierdozen, potten, bewaarbakjes, bulkzakken …)
  Meer info

Lichte plastic draagtassen als omschreven in artikel 3, punt 1 quater, van Richtlijn 94/62/EG.

 • Ik neem mijn herbruikbare zakken mee
  Meer info 
 • Ik koop in bulk en vermijd verpakkingen 
  Meer info
 • Ik gebruik herbruikbare verpakkingen voor uw boodschappen (eierdozen, potten, bewaarbakjes, bulkzakken …)
  Meer info 

Bestek (vorken, messen, lepels en eetstokjes) en borden;

Voor de picknick, de barbecue of tussendoortjes: Ik vervang plastic wegwerpobjecten door herbruikbare alternatieven (bekers, borden, bestek, rietjes enz.).

Katoenen wattenstaafjes, tenzij die binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 90/385/EEG van de Raad (1) of Richtlijn 93/42/EEG van de Raad (2) vallen;

Maandverbanden, tampons en inbrenghulzen voor tampons;

 • Ik vervang tampons door een menstruatiecup 
  Meer info
 • Ik vervang maandverband door een wasbaar exemplaar
  Meer info 
 • Lichaamsverzorging
  Meer info 

Vochtige doekjes

 • Ik vervang wegwerpdoekjes (babydoekjes, make-updoekjes enz.) door herbruikbare varianten
  Meer info 
 • Lichaamsverzorging
  Meer info 
 • Ik maak schoon met herbruikbaar materieel (vaatdoeken, poetslappen, enz. i.p.v. wegwerpdoekjes)
  Meer info 

Tabaksproducten met filters, en filters die verkocht worden voor gebruik in combinatie met tabaksproducten ;

Stokjes en de mechanismen daarvan, bedoeld om te worden bevestigd aan en ter ondersteuning van ballonnen, met uitzondering van ballonnen voor industriële of andere professionele toepassingen die niet aan consumenten worden verstrekt;

Ballonnen

 • Ik organiseer feestjes met respect voor het leefmillieu 
  Meer info
   

Hergebruik

Via Recy-K

 

Foto van refurbished computers

Een platform van de circulaire economie en sociale economie, gespecialiseerd in de hertoepassing, de herstelling, het hergebruik en de recyclage van afval/hulpbronnen alsook in de opleiding en socio-professionele herinschakeling.

Dit project, gedragen door het Agentschap Net Brussel, heeft een subsidie gekregen in het kader van het Operationeel programma EFRO 2007-2013 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de doelstelling « Regionaal concurrentievermogen en Werkgelegenheid » van het cohesiebeleid van de Europese Unie, en dit met het oog op de volledige renovatie van de site volgens strenge normen inzake milieu en ecobouwen.

Meer in het bijzonder wil dit platform zich te specialiseren in het opzetten van modellen en processen die toelaten om nieuwe productielijnen te bepalen, die omvatten:

 • de analyse en karakterisering van de bronnen van huishoudelijk en professioneel afval/hulpbronnen
 • de afromende en vrijwarende ophaling van dit huishoudelijk en professioneel afval/hulpbronnen
 • de hertoepassing en het hergebruik van dit afval/hulpbronnen door de invoering van technieken van herstelling, omzetting, ontmanteling en relooking
 • de verkoop van dit omgezet afval/hulpbronnen
 • enz.

Ook wordt voorzien om er de volgende activiteiten te ontwikkelen:

 • onderzoek in het domein van het ecodesign
 • verkoop en opslag van herbruikbare artikelen
 • een educatief parcours voor scholen en andere groepen

Net Brussel neemt dit project op zich en betrekt hiervoor een gebouw van 6.000 m² in de Birminghamstraat te Anderlecht.

Sortering en recyclage

Net Brussel is actief betrokken bij de recyclage van papier en karton, PMD-verpakkingen, glazen flessen, flacons en bokalen, tuinafval, grofvuil, elektrisch en elektronisch afval, bouwafval, ijzerwaren, enz.

Bovendien zamelt Net Brussel het chemisch huishoudelijk afval selectief in om te verzekeren dat het volgens strikte regels en met respect voor het leefmilieu wordt verwerkt.

Via Recyclis

 

Foto van het logo Recylis

Via Net Brussel is het Brussels Gewest aandeelhouder van Recyclis. Dit sorteercentrum verwerkt de inhoud van de gele zakken en afvalcontainers. Recyclis heeft een capaciteit van 80.000 ton voor het papier en karton.

Op de website van Recyclis vindt u hierover meer informatie.

 

 

Via de glasbollen

 

Foto van glasbollen

De verdubbeling van de glasbollen (wit voor het witte glas en gekleurd voor het gekleurde glas) en het respecteren van de sorteerinstructies waarborgen glas van hoge kwaliteit voor de recyclagecentra.

 

 

 

Via de Recypark

 

Photo d'un conteneur de Recypark

Net Brussel is permanent op zoek naar nieuwe recyclagekanalen voor het ingezamelde afval. In zijn 2 Recypark scheidt Net Brussel sinds 2011 het vlakke glas van het grofvuil om het beter te kunnen recycleren.
We sorteren ook hout, metaal, gips, harde plastic van het type PE/PP (emmers, speelgoed, enz.), elektriciteitskabels, kurken, enz. Meer informatie hierover vindt u op de pagina's over onze containerparken voor inwoners en voor professionelen.

 

 

Bij Brussel-Compost

 

Foto van potgrond

Brussel-Compost composteert het tuinafval dat wordt ingezameld bij de gezinnen en in de gewestelijke en gemeentelijke containerparken. Ook het groenafval dat door gemeentes en tuinbouwbedrijven wordt aangevoerd wordt er omgevormd tot kwaliteitscompost. Op de website van Brussel-Compost vindt u hierover meer informatie.

 

 

Verbranding met energievalorisatie

Via Brussel-Energie

 

Foto van Brussel-Energie

De verwerking van ons restafval (het afval waarvoor nog geen recyclagekanaal bestaat) gebeurt bij Brussel-Energie, de afvalverbrandingsinstallatie met energievalorisatie. Deze fabriek behoort in zijn sector bij de Europese top inzake energievalorisatie en milieubescherming.

Momenteel levert Brussel-Energie aan Electrabel de nodige energie voor een elektriciteitsproductie die beantwoordt aan de jaarlijkse behoefte van meer dan 65.000 Brusselse gezinnen.

Er wordt ook een ontwikkelingsproject bestudeerd voor een stedelijk verwarmingssysteem op basis van de energie die vrijkomt bij de verbranding van uw afval. Op de website van Brussel-Energie vindt u hierover meer informatie.