Hergebruik

Via Recy-K. Een platform van de circulaire economie en sociale economie, gespecialiseerd in de hertoepassing, de herstelling, het hergebruik en de recyclage van afval/hulpbronnen alsook in de opleiding en socio-professionele herinschakeling.

Dit project, gedragen door het Agentschap Net Brussel, heeft een subsidie gekregen in het kader van het Operationeel programma EFRO 2007-2013 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de doelstelling « Regionaal concurrentievermogen en Werkgelegenheid » van het cohesiebeleid van de Europese Unie, en dit met het oog op de volledige renovatie van de site volgens strenge normen inzake milieu en ecobouwen.

Meer in het bijzonder wil dit platform zich te specialiseren in het opzetten van modellen en processen die toelaten om nieuwe productielijnen te bepalen, die omvatten:

Foto van refurbished computers
  • de analyse en karakterisering van de bronnen van huishoudelijk en professioneel afval/hulpbronnen
  • de afromende en vrijwarende ophaling van dit huishoudelijk en professioneel afval/hulpbronnen
  • de hertoepassing en het hergebruik van dit afval/hulpbronnen door de invoering van technieken van herstelling, omzetting, ontmanteling en relooking
  • de verkoop van dit omgezet afval/hulpbronnen
  • enz.

Ook wordt voorzien om er de volgende activiteiten te ontwikkelen:

  • onderzoek in het domein van het ecodesign
  • verkoop en opslag van herbruikbare artikelen
  • een educatief parcours voor scholen en andere groepen

Net Brussel neemt dit project op zich en betrekt hiervoor een gebouw van 6.000 m² in de Birminghamstraat te Anderlecht.