Overheidsopdrachten

Online overheidsopdrachten om de activiteiten van KMO’s in het Brussels Gewest te bevorderen

Net Brussel maakt gebruik van het platform e-Procurement om zijn overheidsopdrachten online bekend te maken. Sinds 1 december 2017 worden alle overheidsopdrachten waarvan het bedrag exclusief btw € 30.000 overschrijdt, aangekondigd op dit elektronisch platform en worden voor deze opdrachten alleen elektronische offertes aanvaard.

e-Procurement: wat is dat?

e-Procurement is een platform dat ontwikkeld werd door de FOD BOSA om overheidsopdrachten online te publiceren en te beheren.

Dit platform, dat openbare inkopers en ondernemingen gratis kunnen gebruiken, omvat twee grote modules:

  • e-Notification, om overheidsopdrachten online te publiceren en raadplegen
  • e-Tendering, om elektronische offertes/aanvragen tot deelname in te dienen en te openen

Overheidsopdrachten online publiceren en beheren biedt talrijke voordelen:

  • Administratieve vereenvoudiging
  • Besparing (papier, vervoer,…)
  • Transparantie
  • Betere toegankelijkheid voor KMO’s
Hoe inschrijven?

Om toegang te krijgen tot de verschillende modules van e-Procurement moet je je inschrijven op my.publicprocurement.be.

Gebruikershandleidingen voor ondernemingen

Er zijn online diverse handleidingen te vinden met uitleg over de verschillende modules van e-Procurement op de website van Bosa Belgium.

Helpdesk

De federale helpdesk e-Procurement biedt eerstelijnshulp voor het gebruik van e-Procurement en is elke werkdag van 08:30 tot 12:00 en van 13:15 tot 16:30 uur bereikbaar.

De helpdesk e-Procurement biedt geen juridische of technische ondersteuning.

 

Andere

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor de aanstelling van een beheerder-coördinator voor de openbare ruimte "Skatepark Demets"

Belangrijke informatie voor de leveranciers van Net Brussel: Elektronische factuur verplicht

Wetgevende context

De Richtlijn 2014/55/UE van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten, verplicht alle aanbestedende overheden om elektronische facturen te kunnen ontvangen en verwerken.
Deze Richtlijn is omgezet in Belgisch recht door de wet van 7 april 2019.
De omzendbrief easy.brussels/2020/e-Inv. van 3 juli 2020 voorziet in de uitbreiding van het gebruik van elektronische facturatie door de entiteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat is een elektronische factuur?

Dit is een factuur die is opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde elektronische vorm volgens de Europese norm en die een automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt.
Alleen prestaties gefactureerd in XML-formaat zullen kunnen worden betaald. Elk ander formaat (PDF, JPEG, enz.) zal niet in aanmerking worden genomen.
Dit formaat van factuur moet voldoen aan de Europese norm « EN 16931-1:2017 ». Deze norm is vooral belangrijk voor de ontwikkelaars van beheertools van elektronische facturering.

Meer informatie op de website van Bosa Belgium.

Concreet

Volgende bepalingen worden van kracht:

  • 1 september 2020: in het kader van overheidsopdrachten van meer dan 30.000 euro excl. btw die vanaf die datum worden gegund, zal Net Brussel enkel nog elektronische facturen aanvaarden (namelijk in XML-formaat).
  • 1 november 2020: voor alle overheidsopdrachten van minder dan 30.000 euro excl. btw die vanaf die datum worden gegund, zal Net Brussel enkel nog elektronische facturen aanvaarden (namelijk in XML-formaat).

De verplichting van elektronische facturering zal worden opgenomen in de bestekken van alle toekomstige overheidsopdrachten die vanaf 1 september worden gegund voor overheidsopdrachten van meer dan 30.000 euro en vanaf 1 november voor alle overheidsopdrachten, ongeacht het bedrag.

Hoe een elektronische factuur in XML-formaat bezorgen?

In de praktijk worden de elektronische facturen door de bedrijven verstuurd via het Europese Netwerk Peppol, via het platform Mercurius. Net Brussel zal hun facturen ontvangen in XML-formaat conform de Europese norm en kan zo de opvolging, validering en boekhoudkundige boeking verzekeren.

De uitleg en verschillende nuttige documenten over elektronische facturering zijn beschikbaar op de website Easy Brussels.

Wat met de facturen van overheidsopdrachten van meer dan 30.000 excl. btw gegund voor 1 september 2020 en van minder dan 30.000 excl. btw gegund vanaf 1 november 2020?

Net Brussel vraagt aan zijn leveranciers om, vanaf nu, al hun facturen elektronisch door te sturen met naleving van de Europese normen PEPPOL, rechtstreeks via het platform MERCURIUS. Net Brussel is geregistreerd onder de naam « ARP-GAN » in Mercurius.

U hebt vragen?

Contacteer easy.brussels, het Brusselse agentschap voor administratieve vereenvoudiging:

  • telefonisch op 02/800.33.55, elke werkdag (van 8.30 tot 12.00 en van 13.15 tot 16.30 uur) of
  • per e-mail: info-efact@sprb.brussels

U vindt extra informatie over de e-facturering, met de toepasbare praktische modaliteiten bij het opstellen van facturen voor overheidsdiensten in het algemeen op de website van Bosa Belgium.

 

Nuttige links

Aankoopbeleid van het agentschap Net Brussel

Meer informatie over overheidsopdrachten in het algemeen: Bosa Belgium

Infosessie voor ondernemingen: Bosa Belgium

Gewestelijke omzendbrief e-Procurement: link

Voor alle andere vragen in verband met het gebruik van e-Procurement in het Brussels Gewest: Easybrussels – easy@gob.brussels

 

Ter gevolge van de Ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen publiceert het Net Brussel Agentschap een inventaris van, per jaar, alle overheidsopdrachten die toegewezen werden met vermelding van, per opdracht, de begunstigden en de vastgestelde bedragen.