Proxy Chimik

Download de brochure PROXY CHIMIK 2024

2024 Proxy Chimik, per gemeente

Inzameling van huishoudelijk klein chemisch afval bij u in de buurt

1. Verpakkingen van huishoudelijk chemisch afval met productresten en met minstens één van volgende pictogrammen op het etiket, gaan naar de PROXY CHIMIK.

"Bijtend" pictogram : vierkant op punt met rode rand en symbool van een heet en bijtend product voor de huid of artikelen
Corrosief
Nieuw "irriterend" pictogram: vierkant op punt met rode rand en uitroepteken "!"
Irriterend / schadelijk
Nieuw pictogram "Gevaarlijk voor het milieu": vierkant op punt met rode rand en symbool van dode vis en boom
Milieugevaarlijk
Nieuw pictogram "brandbaar": vierkant op punt met rode rand en "vuur"-symbool
Ontvlambaar
"Gevaarlijk op lange termijn" pictogram: vierkant op punt met rode rand met buste en symbool van cellulaire afbraak
Lange termijn gevaarlijk
Pictogram "Giftig": vierkant op een punt met een rode rand en een schedelsymbool
Giftig

2. Lege PMD-verpakkingen gaan in de blauwe zak of blauwe container, met uitzondering van de volgende verpakkingen die naar de PROXY CHIMIK 

 • verpakkingen met kindveilige dop
 • verpakkingen met minstens één van onderstaande pictogrammen:
 • verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, rattenvergif, …
 • verpakkingen van motorolie, verf, lak en vernis.

3. Gasflessen met distikstofmonoxide:

 • De gasflessen moeten goed leeg zijn.
 • Ze horen vooral niet in de containers van appartementsgebouwen, noch in de vuilniszakken of openbare vuilnisbakken.

Voorzichtigheid is geboden met chemisch afval.

Enkele regels als u naar een PROXY CHIMIK gaat :

1. Hoe aanbieden?

Breng uw vloeibare en vaste stoffen gescheiden, in hun oorspronkelijke verpakking (goed gesloten) naar de PROXY CHIMIK (niet onverpakt in een plastic zak).
Ga regelmatig naar de PROXY CHIMIK. Het maximaal toegelaten volume (recipiënt) is 45l per bezoek en per dag, 30l voor de dekkende producten , 10l van keukenolie en frituurvet en 5l voor de andere chemische producten. Grotere hoeveelheden dan 45l (volume van de recipiënt) zullen worden geweigerd opdat de andere burgers ook van deze nabijheidsdienst gebruik kunnen maken.

2. Verpakking van frituurolie, -vet en motorolie van een huishouden;

 • Frituur- en fondueolie: laat volledig afkoelen en giet met behulp van een trechter in een (bij voorkeur plastic) fles. Sluit de fles af met de oorspronkelijke dop.
 • Frituurvet: laat afkoelen tot minder dan 40° en giet in een (bij voorkeur plastic) fles of metalen doos (met deksel) met behulp van een trechter.
 • Motorolie: giet na gebruik in de originele verpakking of in een andere propere plastic recipiënt.

3. Hoe identificeren ?

Schrijf de naam van het product op de verpakking. Een chemisch product dat is geïdentificeerd, wordt verwerkt via het juiste kanaal. U kent de naam van het product niet meer? Spreek erover met de chemici van de PROXY CHIMIK. Vertel hun waarvoor u het product gebruikt hebt. Zij proberen het te identificeren om het juiste recyclage- en/of verwijderingskanaal te vinden.

 • Voor professioneel chemisch afval en grote hoeveelheden. Contacteer Net Brussel PRO 0800/981.81
 • Alle nuttig info staat in de brochure PROXY CHIMIK 2024.

UW PROXY CHIMIK

 • Onze voertuigen komen regelmatig Onze voertuigen komen regelmatig bij u in de buurt langs op een vast tijdstip.
 • U vindt hierna de adressen en tijdstippen van de ophalingen in uw wijk. De adressen zijn er per gemeente opgenomen.
  Woont u aan de grens van twee gemeenten, kijk dan zeker ook naar de adressenlijst van de andere gemeente.
 • Onze voertuigen blijven 45 min. ter plaatse.. Door druk verkeer kan ons voertuig soms wat later zijn.
  Door werken of andere hindernissen kan het zijn dat ons voertuig niet kan parkeren op het adres opgenomen in deze brochure..
  Kijk even rond, het bevindt zich binnen een perimeter van maximaal 100 meter. Ziet u het toch niet, bel 0800/981 81.