Toegankelijkheid

Net Brussel streeft ernaar om zijn websites en mobiele toepassingen toegankelijk te maken, overeenkomstig het decreet van het Parlement van de Franse Gemeenschap van 3 mei 2019 betreffende de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties en de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele toepassingen van overheidsinstanties tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de volgende site: https://www.arp-gan.be/ 

1. Nalevingsstatus

De website Net Brussel voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidsnormen WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). 

2. Opstelling van de toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is opgesteld op 09 april 2024.

Net Brussel werkt momenteel samen met Anysurfer om zijn platformen toegankelijk te maken voor iedereen.

We ondergaan momenteel een audit om WCAG 2.1 toegankelijkheidscertificaten te implementeren voor onze websites.

Laatste bijwerking: 09 april 2024.

3. Niet-toegankelijke inhoud en alternatieven

Houd er rekening mee dat de kalender voor het buitenzetten van de zakken nog niet volledig toegankelijk is.

4. Feedback en contactgegevens

Als u bepaalde inhoud niet kunt bekijken omdat deze ontoegankelijk is, stuur een mail naar: info@arp-gan.be  

5. Handhavingsprocedure

Hebt u geen antwoord of een bevredigend antwoord ontvangen nadat u de websitebeheerder op de hoogte hebt gebracht van een toegankelijkheidsprobleem waardoor u geen toegang hebt tot bepaalde inhoud of diensten?
Als dit het geval is, neem dan contact op met Net Brussel via info@arp-gan.be.