Head of Content (M/V/X) (FR/NL)

Het bedrijf

Ben je gepassioneerd door de uitdagingen van de klimaattransitie, circulaire economie en transformatieprocessen? Vervoeg dan ons team en neem deel aan het nieuwe elan van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel.  

Want door zijn activiteiten van ophaling, reiniging en valorisatie van afvalstoffen-hulpbronnen speelt Net Brussel een centrale rol in de verbetering van ons leefklimaat en in de aanpak van de gezondheids-, milieu- en sociaal-economische uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Het Agentschap is een paragewestelijke instelling die onder het toezicht staat van de Voogdijminister van Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het nieuwe transversale strategische plan, de multidisciplinariteit en de transversaliteit van problematieken die door het Agentschap worden beheerd - en de innovatie die zij vereisen - leiden ertoe dat het Agentschap geleidelijk overgaat tot een doelstellingenmanagement en een cultuur van projectbeheer.  

Je uitdagingen

Je werkt bij de Pool Externe communicatie, departement Inhoud en Reputatie.

Als Head of Content speel je een sleutelrol in het creëren, beheren en verspreiden van hoogwaardige content, terwijl je ook in staat bent om de woordvoerder op occasioneel bij te staan bij bepaalde taken.  

Je werkt rechtstreeks voor de inspectrice-generaal Externe Communicatie en werkt nauw samen met de hele pool, de creatieve en operationele teams, de interne communicatie en de mediapartners om de zichtbaarheid van ons bedrijf te versterken.

Hoofdtaken

Contentstrategie

 • Je ontwikkelt een solide contentstrategie, afgestemd op de doelstellingen van het bedrijf en zijn dochterondernemingen, waarvan de opdrachten gaan van de afvalophaling over de valorisatie tot het afvalbeheer, in een steeds meer circulaire en milieubewuste visie;
 • Je werkt nauw samen met de interne teams om cijfergegevens en andere gegevens te verzamelen die tot communicatie-opportuniteiten kunnen leiden;
 • Je verzamelt relevante informatie in de vorm van statistieken, cijfers en verhelderende gegevens die het werk van het Agentschap en zijn dochterondernemingen in perspectief plaatsen en onder de aandacht brengen;
 • Je organiseert de concentratie en regelmatige verspreiding van informatie naar de verschillende interne en externe belanghebbenden;
 • Je houdt je op de hoogte van lopende projecten en nieuwe ontwikkelingen die het bedrijf en zijn dochterondernemingen voorbereiden om te implementeren of te testen.

Contentcreatie

 • Je houdt toezicht op de creatie van verschillende soorten content, zoals artikelen, blogs, video's, infographics, podcasts, enz;
 • Je werkt nauw samen met het creatieve team om de visuele kwaliteit en relevantie van de content te waarborgen om onze beroepen en onze teams op het terrein te valoriseren.

Teambeheer

 • Je omkadert een team van redacteurs/redactrices en content designers (digitaal en niet-digitaal, van grafische vormgeving tot copywriting);
 • Je motiveert het team om de contentdoelstellingen te behalen en hoge kwaliteitsnormen te handhaven.

Persrelaties

 • Je ondersteunt de woordvoerder bij het onderhouden van nauwe relaties met de media, journalisten en influencers om de mediadekking te vergroten en te verbeteren;
 • Er wordt occasioneel op jou een beroep gedaan voor het opstellen van de persberichten en bij interviewopportuniteiten.

Optimalisering van de Content

 • Je monitort en analyseert de contentprestaties om de strategie navenant aan te passen;
 • Je implementeert technieken van zoekmachineoptimalisatie (SEO) om de organische zichtbaarheid van de onlinecontent te vergroten.

Interne coördinatie

 • Je werkt nauw samen met de operationele en verwerkingsteams en andere departementen om ervoor te zorgen dat relevante informatie wordt verzameld en dat de communicatie van het bedrijf coherent is.

Competitieve intelligentie

 • Je volgt de trends bij de overheidsdiensten en andere intercommunales die dicht bij onze activiteitensector liggen om aanbevelingen te doen om onze communicatie te verbeteren.

Diploma  

Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in literatuur, communicatie of journalistiek.

Ervaring

Je hebt 2 jaar ervaring als Head of Content, hoofdredacteur/redactrice, of een vergelijkbare functie. Je hebben uitstekende schrijf-, redactie- en communicatievaardigheden.

Kennis

 • Met de digitale transitie van ons bedrijf en het openbaar ambt zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale content en tools te gebruiken en je bent bereid om je digitale vaardigheden verder te ontwikkelen.
 • Je hebt een grondige kennis van de contentstrategieën.
 • Je hebt grondige kennis van de gezondheid en veiligheid op het werk.
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Net Brussel.  
 • Je kunt teksten en gesprekken in het Frans begrijpen en je spreekt Frans.
 • Je hebt computervaardigheden.

Gedragsvaardigheden

 • Je werkt goed in een team en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega's.
 • Je handelt servicegericht naar de gebruikers of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, regelgeving en het milieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.  
 • Je bent resultaatgericht en bereikt je doelstellingen.
 • Je denkt innovatief en brengt nieuwe en creatieve ideeën aan.
 • Je definieert proactief doelstellingen, ondersteunt actieplannen en betrekt de juiste middelen binnen de beschikbare termijnen.
 • Je creëert en onderhoudt een netwerk van contacten.
 • Je kunt een team motiveren en doen groeien door hen feedback te geven die gericht is op prestaties en ontwikkeling.
 • Je past je gemakkelijk aan veranderingen en verschillende omstandigheden aan.
 • Je reageert efficiënt op stress en kritiek.

Aanbod

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd, op basis van een loonpakket dat overeenkomt met de weddeschaal van Attaché (rang 10.1).  

Naast dit loonpakket zijn er veel extralegale voordelen en tegemoetkomingen van de Sociale dienst, met name :  

 • Betaald verlof (dubbel vakantiegeld)
 • Eindejaarspremie
 • Mogelijkheid van telewerk
 • Maaltijdcheques
 • Productiviteitspremie
 • Levensduurtepremie voor de inwoners van Brussel
 • Hospitalisatieverzekering (gratis voor het personeelslid en tegemoetkoming voor de gezinsleden)
 • MIVB-vrijkaart en volledige terugbetaling van de NMBS-vervoerskosten
 • Tegemoetkoming voor apothekersonkosten
 • Tegemoetkoming voor diverse kosten (bijv. bril, tandprotheses,…)  
 • Tegemoetkoming voor een sport- of cultuurabonnement

Een loonsimulatie kan worden aangevraagd bij de Personeelsdienst van Net Brussel.  

Naast het loonaspect betekent werken bij Net Brussel ook deel uitmaken van een dynamisch team in een organisatie die zich elke dag inzet voor belangrijke maatschappelijke thema's, in een sleutelpositie met betrekking tot de Europese doelstellingen inzake afvalbeheer. De directie legt de nadruk op een aangename werkplek die het welzijn bevordert, met de mogelijkheid tot telewerken.

Interesse?  

Stuur je sollicitatiebrief en CV met vermelding van referentienummer 24-COM-11 naar het volgende adres serge.dom@arp-gan.be.                  

Net Brussel bevordert de diversiteit en moedigt mensen met een handicap aan om te solliciteren.