Preventie

Afval voorkomen is anders consumeren. Meer info over afvalpreventie vindt u op de website van Leefmilieu Brussel.

Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan

Op 22 november 2018 is het nieuwe Hulpbronnen- en Afvalplan (HABP) definitief goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
Het HABP legt de hoofdlijnen vast van het beleid inzake preventie en beheer van afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periode 2019-2023.  

60 werden goedgekeurd om de afvalproductie te beperken en recyclage en hergebruik te doen toenemen. Alle info, klik hier.