Transparantie

De omzendbrief van 18/09/2018 over de toepassing van artikel 11 van de nieuwe gezamelijke Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen verklaart dat de instellingen van openbare nut elk jaar moeten rapporteren over :

Partager sur Facebook Partager sur Facebook Partager sur LinkedIn Partager sur LinkedIn
Back to top