Uw engagement als burger

De publieke ruimte respecteren, dat is de ander respecteren. Maak van eenvoudige acties een goede gewoonte om onze stad nog aangenamer te maken!

Eenvoudige gewoontes voor elke dag

Uw engagement als burger beperkt zich niet tot afval sorteren. Een onderzoek van 2011-2012 wijst duidelijk uit dat onburgerlijk gedrag op het gebied van openbare netheid een gevoelig punt is bij Brusselaars.

  • Hou u aan de dagen en uren van de ophalingen bij het buitenzetten van uw zakken of containers.
  • Reinig uw stoep (maak hem 's winters sneeuwvrij) en ruim op wat u hebt samengeveegd opdat de goten niet vol vuil liggen en de straatkolken niet verstopt raken.
  • Gooi uw afval niet op de openbare weg, naast de glasbollen of langs de openbare vuilnisbakken.
  • Klein afval : Gebruik de openbare vuilnisbakken of gooi het afval thuis weg.
  • Groot afval (grofvuil, bouwafval, etc.) : Doe een beroep op de diensten die u ter beschikking worden gesteld.

Er staan zware boetes op sluikstorten.

  • Gebruik de openbare vuilnisbakken alleen voor uw klein afval en niet voor uw huishoudelijk afval.
  • Zet uw glazen flessen, bokalen en flacons niet langs de glasbollen, zelfs niet als ze vol zijn (meer dan 560 locaties met glasbollen staan te uwer beschikking).
  • Gebruik de ruimten of de specifieke zakjes voor de uitwerpselen van uw huisdier.
  • Maak uw kinderen bewust van het belang van de openbare ruimte.

Als u deze eenvoudige en dagelijkse gewoontes aanneemt, worden de acties van Net Brussel en de gemeenten efficiënter. Het is alleen met uw engagement als burger dat wij u een propere en aangename stad kunnen garanderen, voor vandaag en morgen.

Elke Brusselaar moet fier kunnen zijn op zijn stad.

 

Partager sur Facebook Partager sur Facebook Partager sur LinkedIn Partager sur LinkedIn
Back to top