Chemicus (m/v/x) (NL/FR)

Het bedrijf

Ben je gepassioneerd door de uitdagingen van de klimaattransitie, circulaire economie en transformatieprocessen? Vervoeg dan ons team en neem deel aan het nieuwe elan van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel. 
Want door zijn activiteiten van ophaling, reiniging en valorisatie van afvalstoffen-hulpbronnen speelt Net Brussel een centrale rol in de verbetering van ons leefklimaat en in de aanpak van de gezondheids-, milieu- en sociaal-economische uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Het Agentschap is een paragewestelijke instelling die onder het toezicht staat van de Voogdijminister van Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het nieuwe transversale strategische plan, de multidisciplinariteit en de transversaliteit van problematieken die door het Agentschap worden beheerd - en de innovatie die zij vereisen - leiden ertoe dat het Agentschap geleidelijk overgaat tot een doelstellingenmanagement en een cultuur van projectbeheer.  

Je uitdagingen

Je staat in voor de organisatie van de inzameling van huishoudelijk klein chemisch afval met inachtneming van de procedures en veiligheidsvoorschriften.

Hoofdtaken

 • Je controleert de sortering van gevaarlijke producten; 
 • Je ziet toe op de goede informatie-uitwisseling met de andere sectoren;
 • Je bestelt en volgt de voor de werking van de dienst vereiste bestellingen op;
 • Je legt het personeel uit hoe gevaarlijk afval gesorteerd moet worden;
 • Je beheert de ins en outs van de ADR-hangar waar chemische producten worden opgeslagen;
 • Je beheert de klachten;
 • Je ziet toe op de etikettering van het afval;
 • Je organiseert de operationele aspecten met de verwervers;
 • Je organiseert inzamelrondes.

Diploma

 • Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs met optie chemie;
 • Je hebt een certificaat veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke goederen of je verbindt je ertoe om dit te behalen vanaf je indiensttreding;
 • Je hebt een rijbewijs B.

Ervaring

 • Je hebt competenties in milieu en vervoer van gevaarlijke goederen volgens de ADR-reglementering;
 • Je hebt ervaring in teambeheer.

Kennis

 • Je hebt een kennis van de opdrachten en waarden van Net Brussel;
 • Je hebt perfecte kennis van het Nederlands (mondeling en schriftelijk) en/of van het Frans;
 • Je hebt grondige kennis in chemie;
 • Kennis van de IT-tools: Office pakket.

Gedragsvaardigheden

 • Je analyseert de informatie gericht en kritisch;
 • Je behandelt de problemen zelfstandig en je bent oplossingsgericht;
 • Je laat je overtuigend gelden en toont tegelijkertijd respect en empathie voor je gesprekspartners;
 • Je kunt een team beheren en de opvolging verzekeren;
 • Je reageert efficiënt op stress en kritiek;
 • Je werkt goed in een team en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega's;
 • Je handelt servicegericht naar de gebruikers of begunstigden;
 • Je toont respect voor anderen, regelgeving en het milieu;
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden;
 • Je bent resultaatgericht en je bereikt je doelstellingen.

Aanbod

Een arbeidsonvereenkomst voor onbepaalde tijd, op basis van een loonpakket dat overeenkomt met de weddeschaal van de graad van Chemicus (rang: 1.75). 
Naast dit loonpakket zijn er veel extralegale voordelen en tegemoetkomingen van de Sociale dienst, met name:

 • Betaald verlof (dubbel vakantiegeld)
 • Eindejaarspremie
 • Maaltijdcheques
 • Productiviteitspremie
 • Levensduurtepremie voor de inwoners van Brussel
 • Hospitalisatieverzekering (gratis voor het personeelslid en tegemoetkoming voor de gezinsleden)
 • MIVB-vrijkaart en volledige terugbetaling van de NMBS-vervoerskosten
 • Tegemoetkoming voor apothekersonkosten
 • Tegemoetkoming voor diverse kosten (bijv. bril, tandprotheses,…) 
 • Tegemoetkoming voor een sport- of cultuurabonnement

Een loonsimulatie kan worden aangevraagd bij de Personeelsdienst van Net Brussel. 


Naast het loonaspect betekent werken bij Net Brussel ook deel uitmaken van een dynamisch team in een organisatie die zich elke dag inzet voor belangrijke maatschappelijke thema's, in een sleutelpositie met betrekking tot de Europese doelstellingen inzake afvalbeheer. De directie legt de nadruk op een aangename werkplek die het welzijn bevordert, met de mogelijkheid tot telewerken.
Interesse?

Stuur uiterlijk 08/03/2024 je sollicitatiebrief en CV met vermelding van referentienummer 24-OD-24 naar het volgende adres: jessica.piersoul@arp-gan.be .      

Net Brussel bevordert de diversiteit en moedigt mensen met een handicap aan om te solliciteren.