IT-projectcoördinator/coördinatrice (M/V/X) (FR/NL)

Het bedrijf

Ben je gepassioneerd door de uitdagingen van de klimaattransitie, circulaire economie en transformatieprocessen? Vervoeg dan ons team en neem deel aan het nieuwe elan van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel. 
Want door zijn activiteiten van ophaling, reiniging en valorisatie van afvalstoffen-hulpbronnen speelt Net Brussel een centrale rol in de verbetering van ons leefklimaat en in de aanpak van de gezondheids-, milieu- en sociaal-economische uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Het Agentschap is een paragewestelijke instelling die onder het toezicht staat van de Voogdijminister van Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het nieuwe transversale strategische plan, de multidisciplinariteit en de transversaliteit van problematieken die door het Agentschap worden beheerd - en de innovatie die zij vereisen - leiden ertoe dat het Agentschap geleidelijk overgaat tot een doelstellingenmanagement en een cultuur van projectbeheer.  

Je uitdagingen

Je werkt bij de IT-dienst.

Als IT-projectcoördinator/coördinatrice ben je de dirigent van de IT-projecten van Net Brussel. Je neemt afstand in het toezicht op en de controle van de voortgang van de lopende en geplande projecten, terwijl je de beschikbare middelen (personeel, financieel, enz.) beheert.

Hoofdtaken:

•    Onder leiding van de dienstverantwoordelijke beheer je de dossiers en teams vanaf de bepaling van de behoeften tot en met de implementatie van de oplossing en ondersteuning van de gebruikers en gebruiksters met inachtneming van de gestelde deadlines;
•    Je zorgt voor de coherentie van de doelstellingen en resultaten overeenkomstig de bestekken;
•    Je fungeert als een echte interface tussen de verschillende gesprekspartners en belanghebbenden, zowel intern als extern aan het Agentschap Net Brussel, via vergaderingen of werkgroepen;
•    Je draagt bij tot de ontwikkeling van je personeel door kennis door te geven, opleidingen op te zetten, een houding van voortdurende verbetering aan te nemen, enz;
•    Je houdt de verschillende IT-documenten en procedures up-to-date, alsook het documentatieplatform van de dienst;
•    Je neemt deel aan de opvolging van de extern gerealiseerde ontwikkelingen voor het Agentschap;
•    Je bent de back-up van de dienstverantwoordelijke wanneer deze afwezig is.


Diploma

Je hebt een masterdiploma.

Ervaring

Je hebt 1 jaar ervaring in een vergelijkbare functie bij een IT-dienst.

Kennis

  • Met de digitale transitie van ons bedrijf en het openbaar ambt zijn digitale vaardigheden essentieel geworden.
  • Je bent in staat om digitale content en tools te gebruiken en je bent bereid om je digitale vaardigheden verder te ontwikkelen.
  • Je bent vertrouwd met een of meerdere methodologieën voor projectbeheer (Agile, MS Project, Prince2, enz.) en van changemanagement (ADKAR, APMG International, enz.);
  • Je hebt kennis van Microsoft 365 en Microsoft Azure.
  • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Net Brussel.
  • Functionele tweetaligheid NL/FR is een troef.
     

Gedragsvaardigheden

Je werkt goed in een team en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega's.
Je handelt servicegericht naar de gebruikers of begunstigden.
Je toont respect voor anderen, regelgeving en het milieu.
Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden. 
Je bent resultaatgericht en bereikt je doelstellingen.
Je vertaalt abstracte en algemene redeneringen en concepten naar praktische oplossingen.
Je definieert proactief doelstellingen, ondersteunt actieplannen en betrekt de juiste middelen binnen de beschikbare termijnen.
Je creëert en onderhoudt een netwerk van contacten.
Je kunt een team motiveren en doen groeien door hen feedback te geven.
Je past je gemakkelijk aan veranderingen en verschillende omstandigheden aan.
Je reageert efficiënt op stress en kritiek.

Aanbod

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd, op basis van een loonpakket dat overeenkomt met de weddeschaal van Attaché (rang 10.1). 
Naast dit loonpakket zijn er veel extralegale voordelen en tegemoetkomingen van de Sociale dienst, met name : 
•    Betaald verlof (dubbel vakantiegeld)
•    Eindejaarspremie
•    Mogelijkheid van telewerk
•    Maaltijdcheques
•    Productiviteitspremie
•    Levensduurtepremie voor de inwoners van Brussel
•    Hospitalisatieverzekering (gratis voor het personeelslid en tegemoetkoming voor de gezinsleden)
•    MIVB-vrijkaart en volledige terugbetaling van de NMBS-vervoerskosten
•    Tegemoetkoming voor apothekersonkosten
•    Tegemoetkoming voor diverse kosten (bijv. bril, tandprotheses,…) 
•    Tegemoetkoming voor een sport- of cultuurabonnement
Een loonsimulatie kan worden aangevraagd bij de Personeelsdienst van Net Brussel. 
Naast het loonaspect betekent werken bij Net Brussel ook deel uitmaken van een dynamisch team in een organisatie die zich elke dag inzet voor belangrijke maatschappelijke thema's, in een sleutelpositie met betrekking tot de Europese doelstellingen inzake afvalbeheer. De directie legt de nadruk op een aangename werkplek die het welzijn bevordert, met de mogelijkheid tot telewerken.
 

Interesse? 
Stuur je sollicitatiebrief en CV met vermelding van referentienummer 24-IT-10 naar het volgende adres Serge.Dom@arp-gan.be.                  

Net Brussel bevordert de diversiteit en moedigt mensen met een handicap aan om te solliciteren.