Mobilteitsmanager (M/V/X)

Het bedrijf

Ben je gepassioneerd door de uitdagingen van de klimaattransitie, circulaire economie en transformatieprocessen? Vervoeg dan ons team en neem deel aan het nieuwe elan van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel.  

Want door zijn activiteiten van ophaling, reiniging en valorisatie van afvalstoffen-hulpbronnen speelt Net Brussel een centrale rol in de verbetering van ons leefklimaat en in de aanpak van de gezondheids-, milieu- en sociaal-economische uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Het Agentschap is een paragewestelijke instelling die onder het toezicht staat van de Voogdijminister van Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het nieuwe transversale strategische plan, de multidisciplinariteit en de transversaliteit van problematieken die door het Agentschap worden beheerd - en de innovatie die zij vereisen - leiden ertoe dat het Agentschap geleidelijk overgaat tot een doelstellingenmanagement en een cultuur van projectbeheer.  

Je uitdagingen

In de cel Mobiliteit en onder de verantwoordelijkheid van je hiërarchische meerdere, ondersteun je en werk je samen met de verantwoordelijke van de pool Facilities, door in te staan voor de coördinatie en toezicht op alle systemen voor het beheer van de verplaatsingen en mobiliteit van de medewerkers en medewerksters van het Agentschap.

De opdracht van de mobiliteitsmanager is tweeledig.  

 • Enerzijds werk je een mobiliteitsstrategie verder uit die meer gericht is op zachte/actieve mobiliteit voor alle personeelsleden (administratief personeel en personeel op het terrein) in lijn met het decarbonisatiebeleid van Net Brussel en overeenkomstig de huidige wetgeving;
 • Anderzijds, ontwikkel je ook een modal shift-strategie voor een aantal stromen die verband houden met uitoefening van de beroepen van het Agentschap.

In deze context  

 • Je ontwikkelt en implementeert een koolstofarm, zacht mobiliteitsbeleid in overeenstemming met het Bedrijfsvoerplan, zowel voor werkgerelateerde verplaatsingen als voor de  woon-werkverplaatsingen voor alle personeelsleden en beroepen. Je verzamelt de informatie voor dit vervoersplan en ontwikkelt ambitieuze doelstellingen.
 • Je moedigt zachte mobiliteit aan voor werkgerelateerde en woon-werkverplaatsingen bij Net Brussel.
 • Je stelt nieuwe infrastructuur voor op de sites van de werknemers en werkneemsters van het Agentschap om de zachte/actieve mobiliteit te vergemakkelijken, na je analyse van de behoeften en het potentieel (bv. het opladen van elektrische fietsen verbeteren, het aantal fietsenstallingen op de site uitbreiden, oplaadpunten voor elektrische voertuigen, enz.)
 • Je ziet toe op de veiligheidsaspecten van de mobiliteit en ontwikkelt preventieve maatregelen en veiligheidsinstructies.
 • Je monitort en ontwikkelt prestatie-indicatoren met betrekking tot de werkgerelateerde verplaatsingen.
 • Je documenteert je over de mobiliteitsstrategieën die worden toegepast in andere bedrijven die vergelijkbaar zijn met het Agentschap (MIVB, LB, Brussel-Mobiliteit, enz.).
 • Je verdedigt de belangen van het Agentschap in ad-hoccomités, bv. Good Move, parkeerplannen, gebruik van busbanen, enz.

Diploma  

Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur richting logistiek en/of mobiliteitsmanager.

Ervaring

Je hebt een ervaring in het beheer van een fleet en/of logistiek.

Je hebt minstens 2 jaar ervaring in projectbeheer.

Kennis

 • Je hebt een grondige kennis van de actoren en strategische tools van het Gewest inzake mobiliteit (Good move, parkeerplannen, …).
 • Je hebt een goede kennis van de opdracht fleet en meer bepaald ‘groen’ (fietsen, elektrische voertuigen, …) alsook een goede kennis van de mobiliteitsuitdagingen.
 • Met de digitale transitie van ons bedrijf en het openbaar ambt zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale content en tools te gebruiken en je bent bereid om je digitale vaardigheden verder te ontwikkelen.
 • Je hebt een grondige kennis van veiligheid en welzijn op het werk.
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Net Brussel.  
 • Je kunt teksten en gesprekken in het Frans begrijpen en je spreekt Frans.
 • Je hebt computervaardigheden.

Gedragsvaardigheden

 • Je werkt goed in een team en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega's.
 • Je handelt servicegericht naar de gebruikers of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, regelgeving en het milieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.  
 • Je bent resultaatgericht en bereikt je doelstellingen.
 • Je vertaalt abstracte en algemene redeneringen en concepten naar praktische oplossingen.
 • Je definieert proactief doelstellingen, ondersteunt actieplannen en betrekt de juiste middelen binnen de beschikbare termijnen.
 • Je drukt je ideeën duidelijk en begrijpbaar uit, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je laat jezelf met overtuiging gelden en toont tegelijkertijd respect en empathie voor je gesprekspartner.
 • Je geeft aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft geloofwaardigheid.
 • Je begeleidt en ondersteunt de anderen en je bent referentiepersoon.
 • Je kunt een team stimuleren en motiveren door je leadershipsstijl aan te passen.
 • Je past je gemakkelijk aan veranderingen en verschillende omstandigheden aan.

Aanbod

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd, op basis van een loonpakket dat overeenkomt met de weddeschaal van Attaché (rang 10.1).  

Naast dit loonpakket zijn er veel extralegale voordelen en tegemoetkomingen van de Sociale dienst, met name :  

 • Betaald verlof (dubbel vakantiegeld)
 • Eindejaarspremie
 • Mogelijkheid van telewerk
 • Maaltijdcheques
 • Productiviteitspremie
 • Levensduurtepremie voor de inwoners van Brussel
 • Hospitalisatieverzekering (gratis voor het personeelslid en tegemoetkoming voor de gezinsleden)
 • MIVB-vrijkaart en volledige terugbetaling van de NMBS-vervoerskosten
 • Tegemoetkoming voor apothekersonkosten
 • Tegemoetkoming voor diverse kosten (bijv. bril, tandprotheses,…)  
 • Tegemoetkoming voor een sport- of cultuurabonnement

Een loonsimulatie kan worden aangevraagd bij de Personeelsdienst van Net Brussel.  

Naast het loonaspect betekent werken bij Net Brussel ook deel uitmaken van een dynamisch team in een organisatie die zich elke dag inzet voor belangrijke maatschappelijke thema's, in een sleutelpositie met betrekking tot de Europese doelstellingen inzake afvalbeheer. De directie legt de nadruk op een aangename werkplek die het welzijn bevordert, met de mogelijkheid tot telewerken.

Interesse?  

Stuur je sollicitatiebrief en CV met vermelding van referentienummer 24-INF-13 naar het volgende adres Celia.Dimattia@arp-gan.be.

Net Brussel bevordert de diversiteit en moedigt mensen met een handicap aan om te solliciteren.