Propere straten

Propere straten

De netheid van straten hangt af van de straatveging, de straatkolkenreiniging, de lediging van openbare vuilnisbakken, etc. maar bovenal van het gedrag van de gebruikers.

Alleen door uw engagement als burger te verenigen met het engagement van de medewerkers van openbare netheid van Net Brussel en van de gemeenten, kan een propere stad worden gegarandeerd.

Middelen van Net Brussel

 • Meer dan 600 medewerkers (werklieden en kaderpersoneel)
 • 65 veegmachines
 • 7 kolkenreinigers
 • 2 tractoren met bladzuiginstallatie
 • uitgebreide logistieke middelen

Interventies van Net Brussel

Deze interventies gebeuren alleen op gewestelijke wegen. Op vraag van de gemeenten kunnen enkele gemeentelijke wegen ook door Net Brussel worden overgenomen.

Reiniging

Onze ploegen reinigen dagelijks:

 • gewestelijke en supra-gemeentelijke wegen (410 km)
  • op weekdagen : van 5 uur 's morgens tot middernacht
  • in het weekend : van 6.30 tot 20 uur
 • schijnwerperzones (gekenmerkt door meer passage):
  • non-stop reiniging, de hele dag door
  • 5 à 7 dagen per week
 • enkele – vaak uitgestrekte - markten, zoals de Zuidmarkt, de markt van Jette, van het Kasteleinsplein, van Boondaal, etc.
 • rond de grote stations van het gewest
 • eigen beddingen van de MIVB op gewestwegen
 • tags en graffiti op enkele openbare gebouwen, glasbollen, openbare vuilnisbakken op gewestwegen, enz.

Neem rechtstreeks contact op met uw gemeente voor tags en graffiti op privégebouwen.

Lediging en herstelling van vuilnisbakken

De ploegen van Net Brussel maken meer dan 4.700 vuilnisbakken leeg op gewestwegen en in het Zoniënwoud. De frequentie van lediging hangt af van hun vulgraad. Deze ledigingen gebeuren dagelijks:

 • in afzonderlijke rondes
 • tijdens de rondes van de straatvegers

Gebruik de openbare vuilnisbakken niet voor uw huishoudelijk afval.
Laat geen afval achter aan de vuilnisbakken, ook al zijn ze vol.
Er staan zware boetes op sluikstorten.

De ploegen van Net Brussel herstellen en vervangen ook defecte vuilnisbakken.
Contacteer de klachtendienst van Net Brussel via 0800/981 81 als een vuilnisbak overvol is..

Opruiming van sluikstorten

Sluikstorten zijn écht een overlast. Ze zijn de vorm van onburgerlijk gedrag die de burgers het slechtst ervaren. We kunnen er samen iets aan doen.

Sluikstorten kunnen verschillende vormen aannemen:

 • vuilniszakken buitengeplaatst op verkeerde ophaaldagen en -uren
 • grofvuil, bouw- en renovatieafval
 • zwerfvuil (zoals blikjes, plastic zakken)
 • Enz.

Kortom, sluikstorten is afval weggooien zonder oog voor de reglementaire bepalingen.
Elk jaar worden 18 medewerkers uitsluitend voor deze opdracht ingezet. Ze ruimen jaarlijks meer dan 450 ton sluikstorten op.

Sluikstorten wordt bestraft met zware boetes.

Reiniging en herstelling van straatkolken

Meer dan 15.000 straatkolken (op gewestwegen) worden 4 tot 5 keer per jaar gereinigd met 7 straatkolkenreinigers om verstoppingen en overlopen bij hevige regen te voorkomen.

 

Partager sur Facebook Partager sur Facebook Partager sur LinkedIn Partager sur LinkedIn
Back to top