Groene zakken: verplichting om de bioafbreekbare groene

26/07/2021

Er zal in de loop van de volgende weken meer in de tuin worden gewerkt. Net Brussel maakt van de gelegenheid gebruik om eraan te herinneren dat, sinds maandag 8 juni 2020, alleen de reglementaire zakken worden opgehaald

Net Brussel stelt vast dat sommige inwoners nog niet-reglementaire groene zakken aan de tuinafvalophaling aanbieden. Het gaat voornamelijk om het oude gewestelijke model van zakken. Deze plastic zakken zijn niet meer reglementair sinds 1 januari 2018. Brusselaars die er nog liggen hebben, wordt gevraagd om ze te houden voor huishoudelijk gebruik of leeg in de Nieuwe Blauwe Zak te gooien. Ze worden niet omgewisseld noch terugbetaald.

De plastic zakken kunnen niet worden gecomposteerd door Brussel-Compost, het gewestelijk composteercentrum.

De ploegen van Net Brussel halen alleen nog de reglementaire bioafbreekbare groene zakken op.

Hoe de niet-reglementaire zakken herkennen?

  • hetzij staat het logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dat van Net     Brussel er niet op;
  • hetzij zijn ze in plastic en dus niet bioafbreekbaar;
  • hetzij bedraagt hun inhoud meer dan 60 l.

Deze criteria kunnen ook gecumuleerd aanwezig zijn.

De reglementaire bioafbreekbare zakken (60 l), per rol van tien zakken, zijn beschikbaar in de supermarkten, doe-het-zelfzaken, tuincentra en in sommige kleinhandelszaken.

Net Brussel vestigt de aandacht van de Brusselaars erop dat de vroegere niet-reglementaire zakken nog altijd op bepaalde markten zouden worden verkocht. Deze zakken worden niet meer opgehaald, het heeft dus geen zin om ze te kopen.

Gebruikstips:

Deze reglementaire groene zakken zijn bio-afbreekbaar en om te vermijden dat de zakken al vergaan voordat ze aan de ophaling worden aangeboden, dienen enkele eenvoudige regels te worden nageleefd.

Deze regels zijn:

  1. Bewaar de zak op een droge en koele plaats. Laat hem dus niet in de volle zon staan om fermentatie van het gras te vermijden en om de ontbinding van de zak niet te versnellen.
  2. Laat een goede luchtcirculatie rond de zak. Zet, in afwachting van de ophaling door onze ophaalwagens, de zak liefst niet op een vochtige ondergrond.
  3. Beperk de vulling van de zak tot maximaal 2 weken. Eens gevuld, is het dus beter om zijn zak zo snel mogelijk buiten te zetten, met naleving van de ophaaldag en ophaaluren.
  4. Het maximumgewicht van de zak is 15 kg, net zoals bij de blauwe, gele, oranje en witte zakken.

Net Brussel herinnert eraan dat takken samengebonden aan de ophaling mogen worden aangeboden.

Historiek

De Gewestregering heeft besloten om de plastic groene zakken niet meer toe te laten vanaf 1 januari 2018. Dit besluit is geakteerd in de milieuvergunning van Brussel-Compost, het gewestelijk verwerkingscentrum voor tuinafval.

Vandaag brengt de grote hoeveelheid niet-bioafbreekbare groene zakken die aan de ophaling worden aangeboden, het behoud van de milieuvergunning en dus de recyclage van het tuinafval van de Brusselaars in gevaar.

 

Meer lezen

Duurzame verwarmingssysteem voor het Koninklijk Domein

03/05/2021

Koninklijke SerresOp 1 mei 2021 starten de Regie der Gebouwen en Brussel-Energie officieel het nieuw warmtenetwerk op dat voor een periode van minstens 25 jaar, zal instaan voor een duurzamere verwarming van het Koninklijk Domein van Laken. Het nieuwe netwerk is rechtstreeks verbonden aan de verbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek om een deel van zijn restwarmte te recupereren en zo de gebouwen van het Koninklijk Domein van Laken, met inbegrip van de Koninklijke Serres, te verwarmen.

Dit project maakt het mogelijk de CO2-uitstoot van het Koninklijk Domein van Laken te beperken met ongeveer 2.300 ton per jaar en zou bijna de volledige verwarmingsbehoeften van het Domein moeten dekken (ongeveer 90%).

"Tegenwoordig lijkt het me het essentieel om de grootst mogelijke aandacht te besteden aan het ontkolen/decarboniseren en, in ruimere zin, aan duurzaamheid in alle projecten van de Regie. De regering moet het goede voorbeeld geven en ervoor zorgen dat zij de ecologische voetafdruk van haar activa verkleint. Met een vermindering van de CO2-uitstoot met 2.300 ton per jaar is dit project weer een stap in de goede richting, en daar ben ik blij om. Het werk gaat door! " - Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, bevoegd voor Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen.

"Dit project om de warmte van de verbrandingsoven terug te winnen en zo het stookolieverbruik van het Koninklijk Domein te verminderen, past in ons streven om warmte in Brussel koolstofarm te maken. Thermische energienetten bieden een aanzienlijk potentieel dat moet worden benut om de energetische en solidaire transitie van ons gewest te verzekeren. Dit project illustreert ook onze wens om het Agentschap Net Brussel te betrekken bij het nastreven van de ambitieuze klimaat- en milieudoelstellingen van het Gewest.” - Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie.

Voortaan beschikken wij over een prachtig instrument, dat in de best mogelijke omstandigheden een duurzame warmtetoevoer garandeert om de serres van het Koninklijk Domein van Laken te verwarmen, en om tevens bij te dragen tot het behoud van het unieke plantenerfgoed dat ze herbergen.” - Michel Dekens, Regisseur van het Domein - Koninklijke Schenking.

Als voorzitter ben ik fier op het resultaat van de jarenlange samenwerking tussen de Koninklijke Schenking en haar partners. Dit project past perfect in onze missie om op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze het patrimonium te bewaren en op de toekomst voor te bereiden.“ - Jan Smets, Ere-gouverneur van de Nationale Bank van België en voorzitter van de beheerraad van de Koninklijke Schenking.

Dit duurzaam project, dat het resultaat is van een samenwerking tussen het Koninklijk Paleis, Brussel-Energie en de Regie der Gebouwen, kadert volledig in onze wil om de ecologische voetafdruk te verbeteren en het energieverbruik van de openbare gebouwen te verminderen. De Koninklijke Serres maken dit project nog interessanter want ze vereisen een specifieke controle en een constante temperatuur gedurende het hele jaar,” Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

"Sinds zijn oprichting heeft Brussel-Energie er voortdurend naar gestreefd om de milieu-impact van zijn activiteiten te verminderen en om de valorisatie van restafval te verbeteren. Vandaag kan met een ton afval 2.000 kWhth warmte worden geproduceerd, tegenover 500 kWhe elektriciteit. Bovendien biedt de installatie van een verwarmingsnet een veel interessanter energierendement. Aangezien Brussels-Energie dicht bij het Koninklijk Domein ligt, leek het ons vanzelfsprekend om aan dit project deel te nemen door de vruchten van een geoptimaliseerde energievalorisatie van restafval naar een van de emblemen van ons patrimonium te sturen. Ik wil de teams van alle betrokken partijen bedanken voor hun deelname." - Daniel Van Lathem, Project Manager bij Brussel-Energie.

 

Meer lezen

Geen brol rond mijn bol

03/05/2021

De inzamelplaatsen met glasbollen en textielcontainers van 13 Brusselse gemeenten krijgen voortaan een naam. Net Brussel en de sociale ondernemingen voor textielinzameling gaan met de hulp van Fost Plus de strijd aan tegen sluikstorten en zwerfvuil in de buurt van de containers door ze een unieke identiteit te geven. Daarnaast willen ze het slecht sorteren in de textielcontainers tegengaan.

De campagne ‘’Geen brol rond mijn bol’ wil burgers aanmoedigen daar om actief aan deel te nemen en zal via de media verspreid worden om de verschillende doelgroepen te bereiken.

Meer dan 40% zwerfvuil

In 2020 werden de operatoren voor textielinzameling geconfronteerd met een toename van meer dan 40% van het zwerfvuil rondom en in kledingcontainers als gevolg van de gezondheidscrisis. Net als glasbollen zijn kledingcontainers regelmatig het slachtoffer van sluikafval en/of zwerfvuil. De inhoud van de textielcontainers kan daardoor ook niet meer worden hergebruikt. We vinden er bijvoorbeeld speelgoed, afval of zelfs olie terug.
 
Net Brussel en de operatoren voor textielinzameling zijn het eens: “Die onbeschaafde vervuiling veroorzaakt niet alleen ontevredenheid bij de burgers, maar ook een recyclagetekort en tijd- en efficiëntieverlies. Het opruimen van sluikafval en zwerfvuil op de sites kost handenvol geld.”
 

Vrijwillige afvalinzamelpunten herwaarderen.
 

Omwille van die vervuiling hebben Fost Plus, Net Brussel, de sociale ondernemingen voor textielinzameling Spullenhulp, Terre en Oxfam-Solidariteit, onder de koepel van het Solid’R-label, samen met 13 Brusselse gemeenten: Anderlecht, Brussel-Stad, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Oudergem, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Vorst en Watermaal-Bosvoorde besloten om hun krachten te bundelen. Ze willen een participatieve en stimulerende bewustmakingscampagne lanceren rond één boodschap: ‘Geen brol rond mijn bol!’
 
De campagne gaat op 3 mei 2021 van start en wil in de eerste plaats sluikstorten verminderen en de netheid rond de glasbollen en textielcontainers verbeteren. Ten tweede wil ze voorkomen dat er verkeerde soorten afval in de textielcontainers terechtkomen en wil ze de kwaliteit van de herbruikbare of recycleerbare inhoud verbeteren.
 
“Om die doelstellingen te bereiken, rekenen we op de actieve deelname van de burgers. We hopen die vrijwillige afvalinzamelpunten te herwaarderen door ze een unieke identiteit te geven, want momenteel lijkt het misschien alsof niemand die sites beheert. Concreet hebben de inzamelplaatsen met glasbollen en textielcontainers een naam gekregen van burgers of de gemeenten, net als de haltes van het openbaar vervoer. Het doel van die campagne is om een gevoel van verbondenheid en een buurtgevoel te creëren.”, legt Fost Plus uit.
 
Die aanmoediging om de plekken te respecteren zal ook worden gestimuleerd via de regionale communicatiecampagne via affiches, radio, tv, sociale netwerken en dagbladpers. Plaatselijke acties op enkele inzamelpunten met een glasbol of textielcontainer die een naam kregen en werden ingekleed is de focus van de campagne*.
“De campagne “Geen brol rond mijn bol” sluit volledig aan bij de nieuwe dynamiek die ik op gang wil brengen. Burgers kunnen een actieve rol spelen bij de netheid van hun Gewest. Stedelijke netheid moet worden beschouwd als een gemeenschappelijk goed. Het is niet langer aanvaardbaar de openbare ruimte als een dumpplaats te beschouwen”. Alain Maron, Brussels Minister van de Openbare Netheid.
 

Een constante strijd

 
“Wist u dat onze teams 7 dagen per week ter plaatse komen en enkele tonnen afval per week inzamelen? Helaas ontgaat dat de bewoners soms, hoewel het toch een gigantisch groot en grondig werk is.”, vertelt Net Brussel.
 
Om het rechtvaardigheidsgevoel van beschaafde en nette burgers te versterken, is het belangrijk om personen die de openbare netheid niet respecteren te vervolgen en te bestraffen. De gemeenten zullen strenger toezien op het operationele niveau en zullen tijdens en na de campagne ‘Let op mijn bol!’ boetes uitschrijven.
 
“Deze campagne is zeker niet onze enige actie. Het is de bedoeling om het publiek te wijzen op hun verantwoordelijkheid en geleidelijk bepaalde gedragingen te veranderen. Omdat die glasbollen en textielcontainers ook van u zijn!”, concluderen de partners van de campagne.
 
*Zodra de gezondheidssituatie dat toelaat.
 
Website van de campagne: www.geenbrolrondmijnbol.be
 

Meer lezen

De Nieuwe Blauwe Zak van toepassing

25/01/2021

De maand januari luidt een nieuwe fase in voor de sortering in het Brussels gewest. Voortaan wordt de grote meerderheid van de plastic verpakkingen aanvaard in de Nieuwe Blauwe Zak en niet alleen meer de plastic flessen en flacons.

Plastic verpakkingen sorteren wordt dus makkelijker voor de inwoners en inwoonsters van Brussel. Yogurtpotjes, botervlootjes, kaasschaaltjes en ook plastic zakken en folies behoren tot de verpakkingen die voortaan aanvaard worden in de blauwe zak.

De extra hoeveelheid plastic verpakkingen die in de Nieuwe Blauwe Zak mag worden gegooid, wordt geraamd op 8 kg per inwoner.

Belangrijk om te vermelden is dat er geen verandering is voor de metalen verpakkingen en drankkartons.

De sorteerinstructies voor deze Nieuwe Blauwe Zak zijn vanaf nu te vinden op:www.denieuweblauwezak.be

De ophaaluren van de blauwe zakken blijven ongewijzigd. En de inwoonsters en inwoners van Brussel kunnen hun voorraad blauwe zakken blijven gebruiken.

Alle Brusselse huishoudens zullen een brochure met uitleg in hun brievenbus krijgen vanaf maandag 25 januari. De preventie staat er op de voorgrond, met enkele eenvoudige tips om zijn afvalproductie te verminderen. Sorteren is goed, Zero Afval, is nog beter! Meer info op https://leefmilieu.brussels/themas/zero-afval.

 

Meer lezen
Partager sur Facebook Partager sur Facebook Partager sur LinkedIn Partager sur LinkedIn
Back to top