Het Bike Project

26/08/2020

Het fietsgebruik groeit sterk in Brussel: de laatste tien jaar zijn de verplaatsingen per fiets in onze hoofdstad meer dan verdrievoudigd! Deze positieve tendens kan worden toegeschreven aan de geleidelijke verbetering van de fietsstructuur in de hoofdstad, maar eveneens aan een reeks projecten die zijn opgezet door de Brusselse overheidsinstellingen.

Zo is er het « Bike Project ». Dit initiatief wordt georganiseerd door Pro Velo en gefinancierd door Leefmilieu Brussel. Elk jaar begeleidt het een tiental organisaties om er de actieve mobiliteit te promoten, wat past in het kader van de wil van het Brussels Gewest om de alternatieven voor de auto te stimuleren voor het welzijn van de gebruikers/gebruiksters en de kalmte in het Gewest in het algemeen.

Dit project geeft een geïndividualiseerde begeleiding gedurende 8 maanden aan verschillende ondernemingen en bevat meerdere dimensies. Enerzijds begeleidt het de mobiliteitsmanagers in het uitwerken en doorvoeren van een ondersteuningsplan voor het fietsgebruik (diagnose, installatie van infrastructuur en invoering van ondersteuningsmaatregelen, balans, etc.), voordat het de personeelsleden aanmoedigt om de fiets te nemen, via opleidingen en de terbeschikkingstelling van fietsen gedurende twee weken.

Sinds 2013 zijn tien laureaten per jaar of meer dan 60 bedrijven ondersteund door dit project, waardoor meer dan 27.500 personeelsleden zijn bereikt. En het werkt! Een evaluatie bij de deelnemers na afloop van het project toont aan dat 84% van hen na de test verder de fiets wensen te nemen!

Deze week is aan 25 arbeiders van het Agentschap Net Brussel een twintigtal fietsen uitgeleend (klassieke en elektrische fietsen, plooifietsen en zelfs bakfietsen) in het kader van het Bike Project. De fietsen zullen gedurende twee weken ter beschikking worden gesteld zodat zoveel mogelijk deelnemers aan het project deze verschillende mobiliteitsoplossingen kunnen ontdekken. Er is eveneens een video gemaakt, om dit project intern te promoten en het werkliedenpersoneel aan te zetten om de fiets te nemen.  

« In Brussel zouden veel trajecten « woonplaats – werk » met de fiets kunnen worden gedaan. Door dat nodige duwtje te geven aan de bedrijven en hun personeelsleden om deze eerste stap te zetten in de richting van een actieve mobiliteit, speelt Bike Project een sleutelrol voor een minder vervuilde stad, die aangenamer is voor al zijn inwoners/inwoonsters » verheugde zich de Minister voor Leefmilieu Alain Maron.  

« Het Agentschap Net Brussel wil zijn personeel, zowel administratieven als werklieden, aanmoedigen om de actieve mobiliteit te gebruiken voor zijn woonplaats-werkverplaatsingen. Samenwerken met Pro Velo is een mooie manier om deze verschillende typen fietsen te testen opdat ons personeel kan kiezen welke hem het beste past. We hopen dat deze test de twijfelaars over de streep trekt en zij die iets meer terughoudend zijn, stimuleert » aldus Vincent Jumeau, directeur van het Agentschap Net Brussel.  

« Pro Velo is een referentieactor in de begeleiding van de organisaties om hen te helpen om het fietsgebruik intern op te zetten. Een van de sleuteletappes hiertoe is de personeelsleden op de fiets krijgen. Dat doen we in het kader van het Bike Project, waarvoor we het Agentschap Net Brussel begeleiden » verklaarde Martin Stock, Projectverantwoordelijke bij Pro Velo.

Meer lezen

Verplichting om de bioafbreekbare zakken te gebruiken

08/06/2020

Vanaf maandag 8 juni 2020 worden alleen nog de reglementaire zakken opgehaald

Net Brussel stelt een significante stijging van niet-reglementaire groene zakken vast die aan de tuinafvalophaling worden aangeboden. Het gaat voornamelijk om het oude gewestelijke model van zakken. Deze plastic zakken zijn niet meer reglementair sinds 1 januari 2018. Brusselaars die er nog liggen hebben, wordt gevraagd om ze leeg in de witte zak te gooien. Ze worden niet omgewisseld noch terugbetaald.

De plastic zakken kunnen niet worden gecomposteerd door Brussel-Compost, het gewestelijk composteercentrum.

Vanaf mandaag 8 juni 2020 zullen de ploegen van Net Brussel nog alleen de reglementaire bioafbreekbare zakken ophalen.

Hoe de niet-reglementaire zakken herkennen?

 • hetzij bevatten ze niet het logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noch      dat van Net Brussel;
 • hetzij zijn ze in plastic en dus niet bioafbreekbaar;
 • hetzij bedraagt hun inhoud meer dan 60 l.

Deze criteria kunnen ook gecumuleerd aanwezig zijn.

De reglementaire bioafbreekbare zakken (60 l), per rol van tien zakken, zijn beschikbaar in de supermarkten, doe-het-zelfzaken, tuincentra en in sommige kleinhandelszaken.
Net Brussel vestigt de aandacht van de Brusselaars erop dat de vroegere niet-reglementaire zakken nog altijd op bepaalde markten zouden worden verkocht. Deze zakken worden niet meer opgehaald, het heeft dus geen zin om ze te kopen.

Gebruikstips:

Deze zakken zijn bio-afbreekbaar en om te vermijden dat de zakken al vergaan voordat ze aan de ophaling wordt aangeboden, dienen enkele eenvoudige regels te worden nageleefd.

Deze regels zijn:

 1. Bewaar de zak op een droge en koele plaats. Laat hem dus niet in de volle zon staan om fermentatie van het gras te vermijden en om de ontbinding van de zak niet te versnellen.
 2. Laat een goede luchtcirculatie rond de zak. Zet, in afwachting van de ophaling door onze ophaalwagens, de zak liefst niet op een vochtige ondergrond.
 3. Beperk de vulling van de zak tot maximaal 2 weken.
 4. Het maximumgewicht van de zak is 15 kg, net zoals bij de blauwe, gele, oranje en witte zakken.

Net Brussel herinnert eraan dat takken alleen samengebonden aan de ophaling mogen worden aangeboden.

Historiek

De Gewestregering heeft besloten om de plastic groene zakken niet meer toe te laten vanaf 1 januari 2018. Dit besluit is geakteerd in de milieuvergunning van Brussel-Compost, het gewestelijk centrum voor verwerking van tuinafval.

Vandaag brengt de grote hoeveelheid niet-bioafbreekbare groene zakken aangeboden aan de ophaling onze milieuvergunning en dus de recyclage van het tuinafval van de Brusselaars in gevaar.

Meer lezen

Overrompeling bij het Recypark Sint-Pieters-Woluwe

28/05/2020

Het Recypark Sint-Pieters- Woluwe kent een overrompeling.

We herinneren eraan dat de federale regering de verplaatsingen heeft beperkt tot het strikt noodzakelijke. Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op het Recypark Sint-Pieters-Woluwe: noodsituaties of dringende noodzaak (bijv. overlijden of verhuis).

Indien een bezoek toch noodzakelijk is, raden we inwoners aan om zich aan te melden tijdens de volgende uren (minder druk):

 • Woensdag van 12.00 tot 14.00 uur
 • Dinsdag en woensdag van 16.00 tot 18.45 uur
 • Donderdag van 9.00 tot 11.00 uur

We raden de inwoners af om er dinsdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur naartoe te gaan. Deze tijdsblokken zijn zeer druk.

De inwoners van Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe kunnen eveneens naar Recypark Zuid, Noord en Humaniteit (voor de voertuigen met aanhangwagen en voertuigen hoger dan 1,85 meter.) gaan.

Meer lezen

Covid-19: terug naar normaal voor de dienstverlening

08/05/2020

Herstel van alle diensten van Net Brussel

Zoals voordien bericht, heeft de Covid-19-crisis de opdrachten van Net Brussel verstoord, met name de ophalingen van blauwe en gele zakken.

Net Brussel is vandaag in staat om al zijn ophaaldiensten te herstellen, volgens de gebruikelijke ophaalkalender.

Afzonderlijke ophaling van alle blauwe en gele zakken

Vanaf maandag 11 mei zullen alle blauwe en gele zakken opnieuw afzonderlijk worden opgehaald in alle Brusselse gemeenten. Deze zakken zullen naar het sorteercentrum (Recyclis) worden gebracht met het oog op hun recyclage.

Om deze ophalingen te verzekeren, om de sortering van het opgehaald afval te garanderen en om ervoor te zorgen dat de maatregelen van sociale distancing zo goed mogelijk worden nageleefd, heeft Net Brussel het arbeidsuurrooster van de ophaalploegen aangepast. Deze maatregel gaat in vanaf 11 mei en tot nader order.

Concreet zullen de ophalingen van blauwe zakken (PMD-verpakkingen) en van gele zakken (papier-karton) worden verzekerd in de voormiddag. Evenwel ongeveer 15% van de ophalingen van witte zakken zal in de namiddag en niet meer in de ochtend worden uitgevoerd. Deze wijziging in het arbeidsuurrooster van de ophaalploegen houdt echter geen wijziging in van de ophaalkalender van de burgers.

Alle zakken (wit, blauw, geel, oranje en groen) moeten dus worden buitengezet op de gebruikelijke ophaaldagen en ophaaluren.

De inwoners wordt evenwel verzocht om hun witte zakken tegen hun gevel te laten staan als deze niet in de voormiddag zijn opgehaald.

Om het werk van de ophaalploegen te vergemakkelijken en de netheid van de straten te garanderen, dienen de gebruikelijke regels te worden nageleefd:

Vuilniszakken

 • Zijn vuilniszakken op de juiste dag, op het juiste uur buitenzetten.
 • De zakken goed sluiten.
 • De zakken tegen de gevel zetten.
 • Niet meer dan 15 kg per zak.

Karton

 • Het karton is geplooid, gestapeld en samengebonden. Zo kunnen onze ploegen ze gemakkelijk en zonder gevaar meenemen.

Goed gedrag dat men als burger moet blijven aannemen

Net Brussel vraagt aan alle burgers om de openbare ruimte te respecteren.

 • Handschoenen en maskers moeten in de witte zak worden weggegooid.
 • Gooi uw sigarettenpeuken, gebruikte zakdoeken en mondmaskers, blikjes, verpakkingen en ander afval niet op straat. Er staat vast een openbare vuilnisbak in de buurt. Zoniet, denk eraan om uw afval tot thuis bij te houden waar u het in de vuilniszak kan weggooien.
 • Ruim de poep van uw hond op. Denk eraan een zakje mee te nemen om het op te rapen.
 • Sommige afvalstoffen zijn bijzonder schadelijk voor het milieu, zoals huishoudelijk klein chemisch afval. Breng het naar de Recypark. Of beter nog, geef het af bij de PROXY CHIMIK.

Net Brussel herinnert de bevolking eraan dat boetes zijn voorzien bij inbreuk op de regels inzake openbare netheid.

In deze bijzondere tijden, bedankt de Directie meer dan ooit zijn ploegen alsook de inwoners voor hun flexibiliteit, begrip en medewerking.

Meer lezen
Partager sur Facebook Partager sur Facebook Partager sur LinkedIn Partager sur LinkedIn
Back to top