De mobiele Recypark zijn terug

Date

Gedurende 11 weken en op meer dan 102 geplande data, zullen de mobiele Recypark 14 gemeenten in het Brussels Gewest aandoen tijdens de lente van 2024. Het mobiele dispositief zal tot het begin van de zomer openstaan voor het publiek. De nadruk ligt op sorteren en hergebruik en, voor het tweede opeenvolgende jaar, samenwerken met de actoren uit de sociale economie.

Een goed geolied dispositief
Ter herinnering: dit initiatief maakt deel uit van de geweststrategie voor stadsnetheid clean.brussels, die de beschikbaarheid van «mobiele Recypark», «weggeefhoeken» en «Proxy Chimik» op strategische punten wil optrekken, in samenwerking met de gemeenten.

Het doel is om de Brusselaars en Brusselsen de mogelijkheid te bieden om hun grofvuil en chemisch huishoudelijk afval in het hart van hun wijk te deponeren, vooral voor wie geen auto heeft. Met de mobiele Recypark is het ook mogelijk om afval toe te wijzen aan het meest geschikte recyclagekanaal en om sluikstorten tegen te gaan. 

Net Brussel verzorgt en financiert de logistiek en de afvalverwerking. De gemeenten staan op hun beurt in voor de aanwezigheid van gemeentewerkers die de burgers tijdens deze dagen verwelkomen en begeleiden.

De kalender voor april 2024 is hier beschikbaar : https://arp-gan.be/nl/mijn-mobiel-recypark 

Meer ingezameld afval en apparatuur
In 2023 stelde het Gewestelijk Agentschap voor Netheid een toename vast van de ingezamelde hoeveelheden tijdens de operatie. Er werd 1.780 ton afval ingezameld, tegenover 1.685 ton in 2022.

Met 1.490 ton staat grofvuil nog steeds op de eerste plaats. Dit wordt gevolgd door afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (186 ton) en huishoudelijk klein chemisch afval (103 ton).

Het zal geen verrassing zijn dat de grootste en dichtstbevolkte gemeenten van het Gewest de grootste bijdrage leverden aan de ingezamelde hoeveelheden tijdens de mobiele Recypark in 2023:

  1. Schaarbeek: 310 ton
  2. Molenbeek: 217 ton
  3. Jette: 148 ton
  4. Ukkel: 123 ton
  5. Anderlecht: 118 ton

Voorwerpen een tweede leven geven
Door deze mobiele Recypark op te zetten, wil Net Brussel ook het percentage ingezamelde 
voorwerpen dat kan worden klaargemaakt voor hergebruik, verhogen.

Dit voorjaar nemen 5 gemeenten deel aan de tweede fase van het proefproject dat tot doel heeft 
een hergebruikzone te integreren in zoveel mogelijk mobiele Recypark :

  • Sint-Agatha-Berchem 
  • Elsene 
  • Schaarbeek 
  • Sint-Pieters-Woluwe
  • Anderlecht

In de praktijk wordt er, zodra het publiek aankomt op de site van het mobiele Recypark, een voorsortering van de objecten georganiseerd. Zo kunnen de producten of productonderdelen worden geïdentificeerd die mogelijk herbruikbaar zijn.Deze items - textiel, afgedankte elektrische en elektronische apparatuurl, fietsen, meubels en 
alledaagse voorwerpen - gaan in een extra container die speciaal daarvoor is voorzien, opdat ze op een «bewarende» manier kunnen worden ingezameld om opnieuw in het circuit te worden gebracht en ter beschikking te worden gesteld van de Brusselaars en Brusselsen.

Deze taken worden toevertrouwd aan twee spelers in de sociale economie, ViteSBE en Spullenhulp. Twee bedrijven die erin geslaagd zijn om meer dan 43 ton voorwerpen in te zamelen en een tweede leven te geven tijdens de vorige editie van de mobiele Recypark.

Als belangrijke speler in de ophaling, het beheer en de valorisatie van afval is Net Brussel enthousiast om dit mobiele dispositief op te zetten, een concrete en lokale oplossing om de Brusselaars en Brusselsen te helpen beter om te gaan met hun grofvuil en andere materialen. 

Door ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk van de ingezamelde artikelen terechtkomen in de tweedehandswinkels van zijn partners in de sociale economie, is Net Brussel ook verheugd om de korte circuits te bevorderen en bij te dragen tot de sociale en circulaire economie.

De mobiele Recypark van Net Brussel kennen steeds meer succes. Dit verheugt mij omdat ze een dubbel voordeel bieden: de Brusselsen en Brusselaars kunnen hun grofvuil zo dicht mogelijk bij huis wegdoen en de gedeponeerde voorwerpen krijgen een tweede leven. Ik wil graag Net Brussel en de spelers in de sociale 
economie bedanken die dit alles opzetten in de lente van 2024.” Brussels Minister voor Milieu en Openbare Netheid