Harde vuilnisbakken bakken: duidelijkere regels

Date

Net Brussel haalt als gewestelijke instelling de vuilniszakken van de burgers in het hele Gewest op. De laatste jaren heeft het Agentschap, net zoals bepaalde gemeenten van de tweede kroon van Brussel, ingezien dat het fenomeen van opengereten vuilniszakken door vossen, katten of kraaien op zoek naar voedsel moet worden aangepakt.

Om te voorkomen dat afval over de wegen wordt verspreid en de straten er vuil bij liggen, staat het Gewest het gebruik van een harde vuilnisbak toe. Sommige gemeenten gaan zelfs over tot het verplichten van harde vuilnisbakken voor sommige afvalfracties, op basis van een verordening van 2012 en een besluit van de Brusselse regering van 2023.

“Art. 6, lid 1 (...)
§ 8. De Brusselse gemeenten kunnen, na voorafgaand eensluidend advies van het Agentschap, de producenten of houders van huishoudelijke afvalstoffen op hun grondgebied of in sommige door hen bepaalde zones, verplichten om hun zakken met Restafval en/of hun zakken met Voedings- of keukenafval te deponeren in harde vuilnisbakken per fractie. Deze vuilnisbakken moeten voldoen aan de door het Agentschap vastgelegde voorwaarden en eisen en zo spoedig mogelijk na de passage van het ophaalvoertuig moeten weggezet.”

Net Brussel is van mening dat deze harde vuilnisbakken een echte oplossing zijn voor de vervuiling die veroorzaakt wordt door opengereten zakken, maar wil er ook op wijzen dat zijn ophalers en ophaalsters - die manueel werken - geconfronteerd worden met een toename van het aantal harde vuilnisbakken, in alle variëteiten en groottes. Deze vuilnisbakken stellen reële problemen in termen van ergonomie en werkorganisatie.

Het Agentschap dringt daarom aan op het gebruik van één model. Dit is de uitlopende bak van 80 liter die zichtbaar aan de ophaling moet worden aangeboden. De inwoners en inwoonsters kunnen er voortaan twee gebruiken, één voor de witte zakken en één voor de blauwe zakken.

Samen met de kleine harde oranje bak voor voedingsafval is dit model het enige dat voortaan door de gewestelijke operationele ploegen wordt aanvaard. Om er echter voor te zorgen dat iedereen over de toegelaten vuilnisbakken beschikt, zullen onze ploegen zich tolerant opstellen tot 31 december 2023. 

Er moet ook worden meegegeven dat het verboden is om zakken van verschillende kleuren in dezelfde harde vuilnisbak te mengen of om een deksel op de vuilnisbak te plaatsen. 

Net Brussel wijst erop dat deze criteria een kwestie van gezond verstand zijn, want als de harde vuilnisbakken te diep of te volumineus zijn, vereist dit een zware hantering die, meerdere keren per dag herhaald, letsels veroorzaakt bij het personeel van Net Brussel. Bovendien, als alles in dezelfde grote vuilnisbak zit, kunnen een of meer blauwe zakken de witte zakken verstoppen, of omgekeerd.

Door deze ingrepen bundelen de burgers en Net Brussel dagelijks hun krachten voor een gezondere leefomgeving en een betere levenskwaliteit.

Harde vuilnisbak regels