Hervorming van de ophalingen: Een eerste bemoedigende balans

Date

De hervorming van de afvalophalingen is op 15 mei jongstleden in werking getreden. En dus sinds iets meer dan 6 weken stuurt Net Brussel de verschillende veranderingen aan en organiseert het de rondes volgens de nieuwe modaliteiten. Het Agentschap stelt vast dat de hervorming steeds beter begrepen wordt door de Brusselaars en Brusselsen en maakt vandaag de eerste balans bekend.

Ter herinnering: er zijn drie wijzigingen sinds 15 mei 2023:

  1. De verplichting om zijn voedingsafval te sorteren met de invoering van de oranje zak.
     
  2. De sortering van verpakkingen en van een reeks andere plastic afvalstoffen ook verplicht in de blauwe zak (tubes, bakjes, schaaltjes, vlootjes, potten, bekers, verpakkingsfolie van flessen en blikjes, zakken en zakjes).
     
  3. De uitrol van nieuwe kalenders voor het buitenzetten van de zakken, met 1 passage per week in 10 gemeenten en avondophalingen in bepaalde zones.

Voedingsafval: de cijfers stijgen!

Wat de invoering van de sortering van voedingsafval betreft heeft Net Brussel gemerkt dat de Brusselaars en Brusselsen enthousiast zijn.


De oranje zakken en bakken zijn steeds vaker te zien in het straatbeeld in het Gewest, een duidelijk teken dat de burgers openstaan voor de boodschappen over voedingssortering, die vóór de hervorming zijn verspreid. De cijfers van het opgehaalde voedingsafval de afgelopen weken, bevestigen trouwens deze vaststelling:

✓ Tussen 15 mei en 15 juni 2023 hebben onze ploegen 1.097 ton voedingsafval opgehaald. Ter vergelijking: in dezelfde periode in 2022 was dat 463 ton. Dat is een stijging van 137%!

✓ De toename van het gesorteerde voedingsafval door de Brusselse huishoudens is gestaag sinds het begin van de hervorming. We gingen van 157 ton opgehaald voedingsafval in de eerste week van de hervorming naar 345 ton in de vierde week.

✓ Voor appartementsgebouwen met grote containers zijn de cijfers ook bemoedigend, met een volume van 227 ton voedingsafval opgehaald sinds 15 mei jongstleden.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze toename van voedingsafval heeft geleid tot een daling van de hoeveelheid afval die in de witte zak wordt gestopt en naar de verbrandingsinstallatie gaat. Deze daling van restafval zal in de komende weken worden becijferd.

Tegen deze achtergrond is de vraag naar oranje containers nog nooit zo groot geweest. Sinds mei heeft Net Brussel er meer dan 32.000 geleverd aan de gemeenten en zijn Recyparken.

De komende dagen zullen nog eens 70.000 oranje bakken worden geleverd. Tegen het einde van het jaar zullen er 300.000 bakken uitgedeeld zijn aan de Brusselaars en Brusselsen.

Steeds meer plastic gerecycleerd

De Brusselaars en Brusselsen moeten voortaan verschillende soorten plastic verpakkingen sorteren in hun “nieuwe” blauwe zak. Tubes, bakjes, schaaltjes, vlootjes, yoghurtpotjes zijn allemaal afvalstoffen die van de witte zak naar de nieuwe blauwe zak gaan om gerecycleerd te worden tot nieuwe voorwerpen. Ook hier ziet Net Brussel een aanzienlijke toename van de tonnage van deze blauwe zakken.

Zo is de opgehaalde hoeveelheid tussen 15 mei en 15 juni 2022 van 1.440 ton gestegen naar 1.640 ton in dezelfde periode in 2023. Dat is een stijging van 14%.

Integratie van nieuwe kalenders voor het buitenzetten van de zakken

In de eerste dagen merkte Net Brussel dat veel zakken op het verkeerde moment werden buitengezet. Uit onze cijfers blijkt dat 80% van de zakken verkeerd werd buitengezet in de eerste uren van de hervorming.

Het Agentschap, dat zeer regelmatig in contact stond met de gemeenten, besloot deze zakken niet systematisch op te halen en te wachten tot de volgende ophaling, zodat de burgers zouden doorhebben dat het uurrooster veranderd is. Deze methode wierp zijn vruchten af: het foutenpercentage daalde tot 20% in de tweede week van de hervorming.

Vandaag worden sommige zakken verkeerd buitengezet, maar in mindere mate dan in het begin. Deze verbetering is bevestigd door de verschillende teams van «sensibilisatoren» die dagelijks het grondgebied van het Gewest doorkruisen om «fout»-stickers te plakken op de zakken die op het verkeerde tijdstip zijn buitengezet. In het totaal en sinds het begin van de hervorming, zijn er meer dan 60.000 van deze berichten geplakt door Net Brussel, waarvan slechts 8.000 tijdens de laatste week.

Dezelfde tendens werd vastgesteld voor de kalenders voor het buitenzetten van de zakken die door de inwoners werden gedownload van de website net.brussels. Piekbezoeken werden geregistreerd op 15, 16 en 17 mei. In totaal werden er 320.000 kalenders gedownload. Vandaag is de informatie goed gekend en de website registreert 5 tot 6 keer minder downloads dan in de eerste dagen. Het verheugt Net Brussel dat de Brusselaars en Brusselsen zo snel vertrouwd zijn geraakt met de nieuwe uurroosters. Het Agentschap dankt hen hiervoor.

Gerichte en versterkte sensibilisering

In sommige wijken van het Gewest duurde het langer voor de boodschap bij sommige inwoners overkwam. Daarom lanceerde Net Brussel tussen 26 mei en 18 juni een gerichte “huis-aan-huis”actie om de inwoners te bereiken die nog niet alle modaliteiten van de wijzigingen hadden begrepen.

Interventies op maat, afgestemd op basis van een dagelijkse opvolging op het terrein door de teams van de administratie en dankzij de actieve deelname van de gemeenten sinds het begin van de hervorming.

5 meertalige teams, die in duo’s werkten, zijn naar de inwoners toegegaan om hen op welwillende en pedagogische manier uit te leggen welke kalender voor het buitenzetten van de zakken voortaan voor hen gold. Ze hebben meer dan 300 straten doorgelopen in 14 gemeenten en hierbij meer dan 5200 inwoners direct bereikt.

Een hervorming in aanpassingsfase

Vandaag en ondanks de bemoedigende cijfers stabiliseert de hervorming zich nog steeds.

De ploegen hebben nog altijd te maken met schommelingen in het gewicht van week tot week, door zakken die worden buitengezet nadat de ophaalwagen is langsgeweest of door vergetelheden en die zorgen voor overdrachten naar volgende rondes. Deze fenomenen zijn vooral merkbaar bij de avondophalingen.

Er zijn al veel uitbalanceringen doorgevoerd en er zullen er nog moeten gebeuren, vooral in deze maand juni die statistisch de zwaarste van het jaar is qua tonnages afval.

Dag na dag blijft Net Brussel zich inzetten om de continuïteit van de openbare-dienstverlening aan de Brusselaars en Brusselsen te verzekeren.

Het Agentschap wil trouwens bedanken en het werk benadrukken van de 497 ophaalsters en ophalers, 280 vrachtwagenbestuursters en -bestuurders en 55 omkaderingsleden, en niet te vergeten het administratieve team, de magazijniers en de mecaniciens die al meer dan 6 weken dagelijks betrokken zijn bij deze hervorming.

De kerncijfers

Voedingsafval

Evolutie 15 mei–15 juni 2023 ten opzichte van 2022

+137% van voedingsafval

Evolutie van het voedingsafval sinds 15 mei 2023

Week 20: 157,41 ton - Week 21: 312,82 ton - Week 22: 332,06 ton - Week 23: 345,337 ton

Evolutie van het voedingsafval in de appartementsgebouwen

227 ton opgehaald

P+MD Evolutie 15 mei–15 juni ten opzichte van 2022

+14%

Ingezette menselijke middelen

280 vrachtwagenbestuurders - 497 ophalers - 9 administratieven - 13 magazijniers - 55 omkaderingsleden - 5 sectormecaniciens + central garage

Aantal oranje bakken die sinds het begin van de hervorming zijn geleverd

32.175 oranje bakken sinds 2 mei 2023

Gedownloade kalenders op de website net.brussels

+/- 320.000 kalenders gedownloade