Mijn Mobiel Recypark is terug en geeft een tweede leven aan de voorwerpen!

Date

Het afval zo dicht mogelijk bij de burger inzamelen, het grofvuil van de Brusselsen en Brusselaars meenemen en ze naar het meest geschikte recyclagekanaal sturen, een efficiënte en gebruiksvriendelijke lokale dienst aanbieden, de verleiding van sluikstorten vermijden - dat zijn enkele van de basisprincipes van de mobiele Recypark. Een rondtrekkend dispositief dat ook dit jaar van de partij is, maar dit keer aanbiedt om aan de goederen een tweede leven geven.

De mobiele Recypark bestaan al meer dan 7 jaar. Deze rondtrekkende campagnes worden georganiseerd in samenwerking met 14 vrijwillige gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vinden twee keer per jaar plaats op het grondgebied van de gemeenten (herfst en lente).

Een partnerschap met de gemeenten

In de praktijk plaatst het Agentschap de containers om bepaalde afvalfracties in te zamelen op verschillende locaties op het grondgebied van de deelnemende gemeenten.
Het Agentschap plant, verzorgt en financiert de logistiek alsook de verwerking van het afval dat tijdens deze campagnes wordt ingezameld. De gemeenten zorgen er op hun beurt voor dat er gemeentepersoneel aanwezig is om de inwoners te begeleiden. Ter herinnering: de mobiele Recypark zijn toegankelijk voor de inwoners van de gemeente waar de actie plaatsvindt, op vertoon van hun identiteitskaart.
In 2022 zamelde Net Brussel dankzij zijn mobiele campagnes ongeveer 1.700 ton afval in, waarvan alleen al 1.400 ton grofvuil.
Ook dit jaar stelt de gewestelijke administratie haar expertise ter beschikking van de gemeenten. De volgende mobiele Recypark zullen worden opgezet tijdens de week van 28 augustus in Molenbeek en vanaf 30 augustus in Watermaal-Bosvoorde.

Deze twee gemeenten zijn de eerste in een grote campagne die tot 10 november zal lopen. In totaal zullen deze rondtrekkende Recypark dit najaar gedurende 17 weken verspreid uitgerold worden en zullen er 14 gemeenten bij betrokken zijn.

https://arp-gan.be/nl/mijn-mobiel-recypark

Goederen een tweede leven geven

Als grootste speler op het gebied van afvalophaling, -beheer en -valorisatie wil Net Brussel dit jaar het percentage ingezamelde spullen dat in aanmerking komt voor een voorbereiding op hergebruik, optrekken. Daarbij wil het Agentschap hoger op de ladder van Lansink komen, door na te denken over andere oplossingen om het ingezamelde materieel te valoriseren, vóór recyclage.

In de praktijk zal er, zodra het publiek aankomt op de site van het mobiele Recypark, een voorsortering van de goederen worden georganiseerd. Deze controles zullen het mogelijk maken om producten of onderdelen van producten te identificeren die mogelijk herbruikbaar zijn.

Deze items - textiel, elektrisch en elektronisch afval, fietsen, grofvuil en alledaagse voorwerpen- gaan in een extra container die speciaal hiervoor is voorzien, opdat ze op een «bewarende» manier kunnen worden ingezameld en opnieuw in het circuit kunnen worden opgenomen en ter beschikking kunnen worden gesteld van de Brusselsen en Brusselaars.

Samenwerking met de spelers van de sociale economie

Deze taken zullen worden toevertrouwd aan twee spelers van de sociale economie, ViTeSBE en Spullenhulp, die de afgelopen weken zijn aangesteld na een offerteaanvraag door het Agentschap.
Naast het verwelkomen van het publiek en het controleren van de aangeboden producten, zullen de twee operators:

  • De spullen terugnemen en naar het voorbereidingscentrum voor hergebruik brengen
  • De ingezamelde items verwerken met het oog o hergebruik
  • De gegevens met betrekking tot de ingezamelde fractie verzamelen en verzenden.

Aan dit proefproject, dat deel uitmaakt van de mobiele Recypark, nemen dit jaar 6 gemeenten deel: Watermaal-Bosvoorde, Schaarbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Elsene, Anderlecht en Sint-Agatha-Berchem.

De test en de uitrol van de bewarende ophalingen met het oog op voorbereiding voor hergebruik is het resultaat van een samenwerking tussen Leefmilieu Brussel en Net Brussel. Deze acties maken deel uit van de 15 maatregelen die zijn opgenomen in het stappenplan «Hergebruik», gecoördineerd door Leefmilieu Brussel. Het doel van dit stappenplan is om 5 kg/inwoner/jaar aan voorbereiding voor hergebruik te bereiken tegen 2025.

Voor ViTeSBE : ViTeSBE staat voor op-nieuw. Nieuwe kansen, een nieuwe toekomst voor voorwerpen en mensen. Wij geven werk en opleiding aan mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt, wij zorgen voor lokaal hergebruik en wij steunen sociale projecten.

Voor Spullenhulp : Door te geven aan Spullenhulp kunnen mensen actie ondernemen tegen armoede. Dankzij onze expertise op het gebied van hergebruik kunnen we elk jaar praktische hulp bieden aan meer dan 300 daklozen en bijna 700 gezinnen in precaire situaties, door hen te helpen met materiële, juridische en sociale problemen. Tegelijkertijd worden 500 kortgeschoolde personen opgeleid in een vak, zowel op vrachtwagens, als in de sorteerwerkplaatsen en winkels.

Directeur-generaal, Fréderic Fontaine: Door ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk ingezameld afval-hulpbronnen terechtkomt in de tweedehandswinkels van zijn partners in de sociale economie, bevordert Net Brussel de korte circuits en draagt het bij tot de circulaire economie. Dit is een van de pijlers van zijn nieuwe strategie en zijn plan Up.