Net Brussel huldigt een nieuwe site en een Recypark in

Date

De nieuwe site Buda, gelegen langs de Vilvoordesteenweg in Neder-Over-Heembeek, is deze middag ingehuldigd in aanwezigheid van de Brusselse minister van Openbare Netheid en de directeur-generaal van Net Brussel. Met een oppervlakte van 31.000 m² bundelt de infrastructuur de cruciale activiteiten van het Agentschap en versterkt ze het langetermijnengagement van het bedrijf in de circulaire economie. Buda is een immens zenuwcentrum toegespitst op de recyclage en de circulariteit van materialen en afval, en een nieuwe uitvalbasis voor de ploegen en vrachtwagens die essentiële opdrachten uitvoeren in het hart van het Gewest. Als kers op de taart herbergt het gebouw ook een modern en aantrekkelijk Recypark ten dienste van alle Brusselaars en Brusselsen.

Grotere ontvangstcapaciteit
Dit is dus de epiloog van een project dat de ploegen van Net Brussel 30 maanden lang in spanning heeft gehouden. De werf in Buda is op tijd afgewerkt en het Recypark is nu 7 dagen op 7 toegankelijk voor alle Brusselaars en Brusselsen. Om ervoor te zorgen dat afval beter wordt gesorteerd, is het uitgerust met 13 containers aan kade en een hergebruikzone aan het begin van de bezoekersroute. Bij het traject is rekening gehouden met de hiërarchisering van de afvalverwerking, gaandevan de meest milieuvriendelijke naar de minst milieuvriendelijke.

« Dit nieuwe Recypark staat symbool voor de herpositionering van NetBrussel als centrale schakel in de circulaire economie in Brussel. Het beste afval is afval dat niet bestaat. Met dit soort infrastructuur zal het Agentschap beter uitgerust zijn om grondstoffen te recupereren en ze ter beschikking te stellen van de Brusselse ondernemers en burgers.» Brusselse minister van Netheid

De aantrekkelijke bewegwijzering en een duidelijkere indeling van de containers getuigen ook van een evolutie naar een resoluut gebruikersgerichte ervaring. Met een oppervlakte van 5.000 m² en twee ontvangstbalies aan de Antoon Van Osslaan 6 biedt het Recypark Buda ook en vooral het voordeel van een grotere ontvangstcapaciteit voor de gebruikers. De verkeersregeling in de zone zorgt voor een vlotter doorstroming, zonder enige impact op de rijweg.Een belangrijke innovatie in het landschap van de Brusselse Recypark: het grootste deel van de structuur is overdekt met een overkapping die gebruikers en personeel beschermt tegen de slechte weersomstandigheden.

Een site die essentiële activiteiten samenbrengt
Naast het Recypark zijn enkele van de belangrijkste activiteiten van het Agentschap, die tot nu toe 
verspreid waren over het hele Gewest, nu geconcentreerd op deze site Buda. Het gaat met name 
over de specifieke ophaling, die de volgende taken omvat:


• Huis-aan-huisophaling van grofvuil op aanvraag
• Ophaling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
• Opruiming van sluikstorten rond glasbollen
• Onderhoud en beheer van container- en perscontainerlogistiek
• Onderhoud, beheer en lediging van glasbollen
• Beheer van het chemisch afval

De verschillende gesorteerde afvalfracties zullen uit Buda worden afgevoerd door verschillende 
recyclers met het oog op recyclage en terugwinning.

Een voorbeeldig gebouw 
De site Buda, winnaar van de «be.exemplary» award, heeft ook een duurzame en milieuvriendelijke dimensie. Er is een warmtekrachtkoppelingssysteem geïnstalleerd om ter plaatse elektriciteit en warmte te produceren, terwijl fotovoltaïsche panelen de hele industriële hal bedekken en de site van schone, hernieuwbare energie voorzien.
Er is ook zorgvuldig nagedacht over het waterbeheer. Er zijn drie regenwatertanks geïnstalleerd voor een efficiënte toevoer van water voor het wassen van vrachtwagens, terwijl een waterbekkensysteem, oordeelkundig geïnstalleerd aan de kanaalzijde, regenwater opvangt en tegelijkertijd fungeert als een natuurlijk bufferbekken.
Net Brussel is verheugd om deze moderne en voorbeeldige site in te huldigen en een deel ervan ter beschikking te stellen van de Brusselaars en Brusselsen.Buda biedt niet alleen aan 280 personeelsleden een moderne en 
aangename werkomgeving, het belichaamt ook de ambitie van het Agentschap om zich te positioneren als centrale speler in de circulaire economie in het Brussels Gewest.

Buda in enkele cijfers

  • 31.000 m²
  • 280 personeelsleden
  • 906 zonnepanelen
  • 438 lockers en 38 douches
  • 496 m²
  • kantoorruimte
  • 123 parkeerplaatsen voor vrachtwagens