Persbericht - Brussel - 12 mei 2023

Date

Net Brussel herinnert de Brusselaars en Brusselsen aan de drie veranderingen die op 15 mei 2023 zullen ingaan voor de sortering van hun huishoudelijk afval en het buitenzetten van hun vuilniszakken.

 1. De nieuwe kalenders voor het buitenzetten van de vuilniszakken worden op 15 mei 2023 van kracht in de 19 gemeenten.  

  Deze nieuwe kalenders zijn tussen 2 mei en 12 mei 2023 in de brievenbussen van alle inwoners van de hoofdstad verspreid. Ze kunnen ook worden geraadpleegd en gedownload op de website netheid.brussels.

  Het geeft niet langer de ophaaldagen, maar de dagen en uren waarop de vuilniszakken buitengezet moeten worden. Dit betekent dat voor ophalingen op zondagavond of maandagochtend de zakken volgens het nieuwe systeem op vanaf zondagavond 14 mei moeten worden buitengezet.

  Bewoners van flatgebouwen met grote sorteercontainers zijn niet betroffen door deze verandering in de dagen waarop de zakken moeten worden buitengezet.

 2. De sortering van voedingsafval wordt verplicht voor alle huishoudens in Brussel.  

  Voedingsafval vertegenwoordigt 40% van onze witte zakken. De sortering ervan wordt verplicht vanaf 15 mei 2023. 
  Eenmaal gesorteerd kan voedingsafval worden gerecycleerd en omgezet in hernieuwbare energie (via biomethanisatie) en compost, twee essentiële lokale hulpbronnen voor onze klimaattransitie.
  Concreet kunnen de Brusselse huishoudens hun voedingsafval op drie manieren sorteren: in de oranje zak, in een individuele compost of het naar een van de 210 buurtcomposten in de hoofdstad brengen. 
  De oranje zakken zijn te koop in de meeste middelgrote en grote voedingswinkels in het Brussels Gewest. De kleine oranje containers worden gratis verdeeld in de Recypark en op de verdeelpunten van verschillende gemeenten. Alle informatie over de sortering van voedingsafval, en een kaart van de buurtcomposten, is beschikbaar op de website voedingsafval.brussels.

   
 3. Ook de sortering van plastic verpakkingen en allerlei ander plastic afval wordt verplicht in de blauwe zak.

  De sortering van plastic en metalen verpakkingen en drankkartons is sinds 2010 verplicht en is in januari 2021 uitgebreid. Sindsdien kunnen de Brusselaars en Brusselsen meer soorten plastic verpakkingen sorteren in hun “nieuwe” blauwe zak. Meer dan 8 kilo extra per inwoner per jaar kan van de witte zak naar de nieuwe blauwe zak gaan en worden gerecycleerd tot nieuwe voorwerpen. Na meer dan twee jaar bewustmakingscampagnes wordt de sortering van deze verpakkingen nu verplicht vanaf 15 mei 2023.

  Voordelen
  Deze cumulatieve veranderingen zullen positieve gevolgen hebben voor het milieu en de leefomgeving van de Brusselaars en Brusselsen: meer recyclage, schonere lucht, vlottere mobiliteit en nettere straten.

  Samenvatting in infografie:
  nieuwe kalenders