Omkaderaar van Recypark (m/v/x) (FR/NL)

Het bedrijf

Ben je gepassioneerd door de uitdagingen van de klimaattransitie, circulaire economie en transformatieprocessen? Vervoeg dan ons team en neem deel aan het nieuwe elan van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel. 

Want door zijn activiteiten van ophaling, reiniging en valorisatie van afvalstoffen-hulpbronnen speelt Net Brussel een centrale rol in de verbetering van ons leefklimaat en in de aanpak van de gezondheids-, milieu- en sociaal-economische uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het Agentschap is een paragewestelijke instelling die onder het toezicht staat van de Voogdijminister van Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het nieuwe transversale strategische plan, de multidisciplinariteit en de transversaliteit van problematieken die door het Agentschap worden beheerd - en de innovatie die zij vereisen - leiden ertoe dat het Agentschap geleidelijk overgaat tot een doelstellingenmanagement en een cultuur van projectbeheer.  

Je uitdagingen

Je werkt bij de Operationele directie, in het departement Specifieke ophalingen. Onder de verantwoordelijkheid van je hiërarchie, sta je in voor de operationele omkadering en de opvolging van een ploeg personeelsleden van openbare netheid van een of meerdere Recypark om een kwaliteitsdienst te garanderen aan de externe klanten en burgers die hun afval komen deponeren. 

Belast met het beheer van een ploeg personeelsleden van openbare netheid, zie je steeds toe op hun veiligheid en de naleving van de reglementeringen en procedures van het Agentschap.

Je bent ook de schakel tussen de personeelsleden en de hiërarchie.

Meer bepaald:

 • Je plant het dagelijks werk, dat je verdeelt over de personeelsleden door concrete en correcte instructies te geven;
 • Je volgt de operaties op en controleert deze rekening houdend met de prioriteiten; 
 • Je leidt en ondersteunt de personeelsleden in hun taken; 
 • Je neemt actief deel aan het beleid en beheersysteem van het GAN; 
 • Je ziet toe op een correct en zorgvuldig gebruik van het materieel van het Agentschap; 
 • Je ziet toe op het behoud van een positief en sereen sociaal klimaat; 
 • Je neemt deel aan de evaluatie van de personeelsleden onder je verantwoordelijkheid;
 • Je verzekert de communicatie naar de personeelsleden en je staat in voor de doorstroming van de terreininformatie naar je verantwoordelijken en collega’s; 
 • Je informeert de externe openbare en privéklanten alsook de burgers en/of je verwijst ze door naar de ad-hocpersoon; 
 • Je ziet actief toe op het goed beheer van de Recypark.

Diploma

 • Je hebt diploma lager secundair onderwijs behaald in het Belgisch onderwijs of gelijkwaardig erkend door de Franse Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschap.
 • Je hebt een rijbewijs B (verplicht).
 • Je hebt het Europees Brevet voor Eerste Hulp of je bent bereid dit te behalen.

Ervaring

Ervaring in teambeheer en planningbeheer is een troef.
Ervaring in een Recypark is een troef.

Kennis

 • Met de digitale transitie van ons bedrijf en het openbaar ambt zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale content en tools te gebruiken en je bent bereid om je digitale vaardigheden verder te ontwikkelen.
 • Je hebt een kennis van de opdrachten en waarden van Net Brussel. 
 • Je begrijpt teksten en conversaties in het Frans en je spreekt  Frans (basiskennis).
 • Je kunt je duidelijk en begrijpelijk uitdrukken, zowel schriftelijk als mondeling en je rapporteert de gegevens correct.
 • Je hebt goede redactionele vaardigheden voor het schrijven van rapporten.

Gedragsvaardigheden

 • Je werkt goed in een team en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega's.
 • Je handelt servicegericht naar de gebruikers of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, regelgeving en het milieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden. 
 • Je bent resultaatgericht en je bereikt je doelstellingen.
 • Je verzamelt en verwerkt de informatie correct.
 • Je werkt nauwgezet en zelfstandig.
 • Je laat je overtuigend gelden en toont tegelijkertijd respect en empathie voor je gesprekspartners.
 • Je kunt een team beheren en de opvolging verzekeren.
 • Je past je gemakkelijk aan veranderingen en omstandigheden aan. 
 • Je reageert efficiënt op stress en kritiek.

Aanbod

Een vervangingsovereenkomst voor onbepaalde tijd, op basis van een loonpakket dat overeenkomt met de weddeschaal van de graad van omkaderaar (weddeschaal: 1.40). 

Naast dit loonpakket zijn er veel extralegale voordelen en tegemoetkomingen van de Sociale dienst, met name:

 • Betaald verlof (dubbel vakantiegeld)
 • Eindejaarspremie
 • Mogelijkheid van telewerk
 • Maaltijdcheques
 • Productiviteitspremie
 • Levensduurtepremie voor de inwoners van Brussel
 • Hospitalisatieverzekering (gratis voor het personeelslid en tegemoetkoming voor de gezinsleden)
 • MIVB-vrijkaart en volledige terugbetaling van de NMBS-vervoerskosten
 • Tegemoetkoming voor apothekersonkosten
 • Tegemoetkoming voor diverse kosten (bijv. bril, tandprotheses,…) 
 • Tegemoetkoming voor een sport- of cultuurabonnement
   

Een loonsimulatie kan worden aangevraagd bij de Personeelsdienst van Net Brussel. 

Naast het loonaspect betekent werken bij Net Brussel ook deel uitmaken van een dynamisch team in een organisatie die zich elke dag inzet voor belangrijke maatschappelijke thema's, in een sleutelpositie met betrekking tot de Europese doelstellingen inzake afvalbeheer. De directie legt de nadruk op een aangename werkplek die het welzijn bevordert, met de mogelijkheid tot telewerken.

Interesse? 

Stuur uiterlijk 15/02/2023 je sollicitatiebrief en CV met vermelding van referentienummer 24-OD-25 naar het volgende adres serge.dom@arp-gan.be.      

Net Brussel bevordert de diversiteit en moedigt mensen met een handicap aan om te solliciteren.