Operationeel manager (M/V/X)

Het bedrijf

Ben je gepassioneerd door de uitdagingen van de klimaattransitie, circulaire economie en transformatieprocessen? Vervoeg dan ons team en neem deel aan het nieuwe elan van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel.  

Want door zijn activiteiten van ophaling, reiniging en valorisatie van afvalstoffen-hulpbronnen speelt Net Brussel een centrale rol in de verbetering van ons leefklimaat en in de aanpak van de gezondheids-, milieu- en sociaal-economische uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Het Agentschap is een paragewestelijke instelling die onder het toezicht staat van de Voogdijminister van Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het nieuwe transversale strategische plan, de multidisciplinariteit en de transversaliteit van problematieken die door het Agentschap worden beheerd - en de innovatie die zij vereisen - leiden ertoe dat het Agentschap geleidelijk overgaat tot een doelstellingenmanagement en een cultuur van projectbeheer.  

Je uitdagingen

Je werkt bij het operationeel departement Reiniging.

Onder toezicht van de manager van het departement Reiniging is de operationeel manager hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het toezicht op de reiniging van alle geweststraten/assen om te zorgen voor een voorbeeldige netheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hoofdtaken

 • Je staat in voor de algemene coördinatie van alle activiteiten in je gebied, zodat de netheidsopdrachten vlot en efficiënt verlopen;
 • Je implementeert het uitgestippelde beleid voor het beheer van het sociale klimaat in de sectoren (kader, ploegen, personeelsleden) en ondersteunt de communicatie-acties bij het kader en arbeiders en arbeidsters;
 • Je hebt een systematische aanpak van anticipatie en beheer van risico’s in de verschillende sectoren van je gebied;
 • In team met de operationeel verantwoordelijken van hun gebied, implementeer je de vastgelegde beleids- en werkmethoden;
 • Je analyseert en bestudeert de behoeften op het stuk van gebouwen, materieel en arbeidskrachten die nodig zijn voor de goede werking van de sectoren die onder jouw verantwoordelijkheid vallen;
 • Je fungeert als leider van de operationele staff van je gebied en geeft het goede voorbeeld;
 • Je komt tussenbeide bij sociale conflicten om de operationeel verantwoordelijke te helpen de crisissituatie te beheersen.

Diploma  

Je hebt een masterdiploma inclusief in industriële engineering.  

Je hebt een rijbewijs.  

Ervaring

Je hebt minstens 3 jaar ervaring in team- en projectmanagement, bij voorkeur in een operationele omgeving.

Ervaring met sociale relaties binnen bedrijven is een pluspunt.

Kennis

 • Met de digitale transitie van ons bedrijf en het openbaar ambt zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale content en tools te gebruiken en je bent bereid om je digitale vaardigheden verder te ontwikkelen.  
 • Je kunt teksten en gesprekken in het Frans begrijpen en je spreekt Frans.
 • Je hebt computervaardigheden.
 • Kennis van systemen en processen voor wegenonderhoud is een pluspunt.

Gedragsvaardigheden

 • Je werkt goed in een team en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega's.
 • Je handelt servicegericht naar de gebruikers of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, regelgeving en het milieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.  
 • Je bent resultaatgericht en bereikt je doelstellingen door implementeerbare oplossingen aan te reiken.
 • Je vertaalt abstracte en algemene redeneringen en concepten naar praktische oplossingen.
 • Je definieert proactief doelstellingen, ondersteunt actieplannen en betrekt de juiste middelen binnen de beschikbare termijnen.
 • Je creëert en onderhoudt een netwerk van contacten.
 • Je geeft prestatie- en ontwikkelingsgerichte feedback.
 • Je weet hoe je verschillende teams samenstelt en hoe je hen laat samenwerken.
 • Je reageert efficiënt op stress en kritiek.

Aanbod

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd, op basis van een loonpakket dat overeenkomt met de weddeschaal van Attaché (rang 10.1), van Ingenieur (rang 10.3) of Industrieel ingenieur (rang 10.3).  

Naast dit loonpakket zijn er veel extralegale voordelen en tegemoetkomingen van de Sociale dienst, met name :  

 • Betaald verlof (dubbel vakantiegeld)
 • Eindejaarspremie
 • Mogelijkheid van telewerk
 • Maaltijdcheques
 • Productiviteitspremie
 • Levensduurtepremie voor de inwoners van Brussel
 • Hospitalisatieverzekering (gratis voor het personeelslid en tegemoetkoming voor de gezinsleden)
 • MIVB-vrijkaart en volledige terugbetaling van de NMBS-vervoerskosten
 • Tegemoetkoming voor apothekersonkosten
 • Tegemoetkoming voor diverse kosten (bijv. bril, tandprotheses,…)  
 • Tegemoetkoming voor een sport- of cultuurabonnement

Een loonsimulatie kan worden aangevraagd bij de Personeelsdienst van Net Brussel.  

Naast het loonaspect betekent werken bij Net Brussel ook deel uitmaken van een dynamisch team in een organisatie die zich elke dag inzet voor belangrijke maatschappelijke thema's, in een sleutelpositie met betrekking tot de Europese doelstellingen inzake afvalbeheer. De directie legt de nadruk op een aangename werkplek die het welzijn bevordert, met de mogelijkheid tot telewerken.

Interesse?  

Stuur je sollicitatiebrief en CV met vermelding van referentienummer 24-DO-15 naar het volgende adres Serge.dom@arp-gan.be            

Net Brussel bevordert de diversiteit en moedigt mensen met een handicap aan om te solliciteren.