Preventieadviseur/adviseuse niveau 1 (M/V/X)

Het bedrijf

Ben je gepassioneerd door de uitdagingen van de klimaattransitie, circulaire economie en transformatieprocessen? Vervoeg dan ons team en neem deel aan het nieuwe elan van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel.  

Want door zijn activiteiten van ophaling, reiniging en valorisatie van afvalstoffen-hulpbronnen speelt Net Brussel een centrale rol in de verbetering van ons leefklimaat en in de aanpak van de gezondheids-, milieu- en sociaal-economische uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Het Agentschap is een paragewestelijke instelling die onder het toezicht staat van de Voogdijminister van Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het nieuwe transversale strategische plan, de multidisciplinariteit en de transversaliteit van problematieken die door het Agentschap worden beheerd - en de innovatie die zij vereisen - leiden ertoe dat het Agentschap geleidelijk overgaat tot een doelstellingenmanagement en een cultuur van projectbeheer.  

Je uitdagingen

Je werkt bij de Interne dienst voor preventie en veiligheid op het werk.

Je bent de rechterhand van de dienstverantwoordelijke. In die hoedanigheid sta je hem bij in het beheer van de dienst en zie je met hem toe op de goede werking en ontwikkeling van de dienst. Je bent een referentiepersoon bij het Agentschap op het gebied van welzijn op het werk en zorgt ervoor dat de actieplannen worden uitgevoerd.

Hoofdtaken

 • Onder de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke van de IDPB, sta je hem bij in de opvolging en controle van het werk van het team, rekening houdend met de prioriteiten;
 • Je ziet toe op de naleving van de procedures, normen en andere veiligheidsvoorschriften alsook op de implementering van de corrigerende maatregelen bij niet-naleving;
 • Je houdt de regelgeving op het gebied van welzijn op het werk up-to-date;
 • Bij afwezigheid van de dienstverantwoordelijke, ben je zijn back-up en vertegenwoordig je de dienst op vergaderingen waar zijn aanwezigheid vereist is;
 • Met het oog op de opmaak van het jaaractieplan, beheer je projecten waarvoor de IDPB de drijvende kracht is.

Als preventieadviseur bij de IDPB heb je een neutrale positie. Je handelt onafhankelijk en je neigt niet naar de werkgever noch naar de werknemers en werkneemsters van het Agentschap.

Diploma  

Je hebt een masterdiploma en een certificaat veiligheidsadviseur/adviseuse in preventie niveau 1.  

Je hebt een rijbewijs B.  

Kennis

 • Met de digitale transitie van ons bedrijf en het openbaar ambt zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale content en tools te gebruiken en je bent bereid om je digitale vaardigheden verder te ontwikkelen.
 • Je hebt grondige kennis van veiligheid en gezondheid op het werk.
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Net Brussel.  
 • Je kunt teksten en gesprekken in het Frans begrijpen en je spreekt Frans.
 • Je hebt computervaardigheden.

Gedragsvaardigheden

 • Je werkt goed in een team en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega's.
 • Je handelt servicegericht naar de gebruikers of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, regelgeving en het milieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.  
 • Je bent resultaatgericht en bereikt je doelstellingen.
 • Je vertaalt abstracte en algemene redeneringen en concepten naar praktische oplossingen.
 • Je behandelt de problemen zelfstandig en je bent resultaatgericht.
 • Je geeft aangepast advies aan je gesprekspartners en verwerft geloofwaardigheid.
 • Je kunt een team leiden en opvolgen.
 • Je reageert efficiënt op stress en kritiek.

Aanbod

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd, op basis van een loonpakket dat overeenkomt met de weddeschaal van Attaché (rang 10.1).  

Naast dit loonpakket zijn er veel extralegale voordelen en tegemoetkomingen van de Sociale dienst, met name :  

 • Betaald verlof (dubbel vakantiegeld)
 • Eindejaarspremie
 • Mogelijkheid van telewerk
 • Maaltijdcheques
 • Productiviteitspremie
 • Levensduurtepremie voor de inwoners van Brussel
 • Hospitalisatieverzekering (gratis voor het personeelslid en tegemoetkoming voor de gezinsleden)
 • MIVB-vrijkaart en volledige terugbetaling van de NMBS-vervoerskosten
 • Tegemoetkoming voor apothekersonkosten
 • Tegemoetkoming voor diverse kosten (bijv. bril, tandprotheses,…)  
 • Tegemoetkoming voor een sport- of cultuurabonnement

Een loonsimulatie kan worden aangevraagd bij de Personeelsdienst van Net Brussel.  

Naast het loonaspect betekent werken bij Net Brussel ook deel uitmaken van een dynamisch team in een organisatie die zich elke dag inzet voor belangrijke maatschappelijke thema's, in een sleutelpositie met betrekking tot de Europese doelstellingen inzake afvalbeheer. De directie legt de nadruk op een aangename werkplek die het welzijn bevordert, met de mogelijkheid tot telewerken.

Interesse?  

Stuur je sollicitatiebrief en CV met vermelding van referentienummer 24-SIP-1 naar het volgende adres Celia.Dimattia@arp-gan.be.                  

Net Brussel bevordert de diversiteit en moedigt mensen met een handicap aan om te solliciteren.