Projectverantwoordelijken NL/FR (M/V/X)

Context

Ben je gepassioneerd door de uitdagingen van de klimaattransitie, circulaire economie en transformatieprocessen? Vervoeg dan ons team en neem deel aan het nieuwe elan van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel. 

Want door zijn activiteiten van ophaling, reiniging en valorisatie van afvalstoffen-hulpbronnen speelt Net Brussel een centrale rol in de verbetering van ons leefklimaat en in de aanpak van de gezondheids-, milieu- en sociaal-economische uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het Agentschap is een paragewestelijke instelling die onder het gezag staat van de Voogdijminister van Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Het nieuwe transversale strategische plan, de multidisciplinariteit en de transversaliteit van de problematieken die door het Agentschap worden beheerd - en de innovatie die zij vereisen - maken dat het Agentschap geleidelijk overgaat naar een doelstellingenmanagement en een projectbeheercultuur.

Er zijn meerdere vacatures in de diensten:

 • RH ;
 • Exploitatiebeheer;
 • Budget, Financiën, Beheerscontrole en IT;
 • Externe communicatie;
 • Verwerking & Commerciële activiteiten
 • Facilities (Wagenpark, Infrastructuur, Aankopen).
   

Functie

Onder leiding van de inspecteur-generaal of inspectrice-generaal van de aanwervende dienst:

Ontwikkel je projecten in overeenstemming met de interne processen en procedures van het Agentschap; 
Werk je samen met de PMO en andere projectverantwoordelijken aan de ontwikkeling van de projectstructuur bij het Agentschap; 

Ben je verantwoordelijk voor het opzetten van projecten (planning, budget, reikwijdte, menselijke en financiële middelen in overeenstemming met de strategie van het Agentschap; 

Beheer, coördineer en rapporteer je over de projecten waarvoor je verantwoordelijk bent; 

Stuur je het projectteam aan om de verschillende projectresultaten te garanderen (naleving van deadlines, kosten en kwaliteit); 

Ben je het aanspreekpunt voor projectpartners (interne en externe belanghebbenden) om de implementatie te waarborgen; 

Beoordeel je de projectrisico's en stelt passende oplossingen voor.
 

Profiel 

Diploma*: Je beschikt over een Master

*Indien je je diploma hebt behaald in een land buiten de Benelux, kan je deelnemen aan de selectie op voorwaarde dat je over een niveau-erkenning beschikt, die is verstrekt door de Franstalige of Vlaamse Gemeenschap. Gelieve de niveau-erkenning bij je kandidatuur te voegen.
 

Ervaring

 • Een relevante beroepservaring van twee jaar op het vlak van projectbeheer. 
  Deze ervaring kan in aanmerking worden genomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit
   

Kennis 

 • Goede kennis van de projectbeheermethoden (PMBOK, ...), 
 • Goede beheersing van de Office 365-apps (excel, word, ppt, sharepoint), 
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatie, comfortabel in het presenteren van resultaten, voortgangsrapporten
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Net Brussel
 • Met de digitale transitie van ons bedrijf en van het openbaar ambt zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale inhoud en tools te gebruiken en je bent bereid om je digitale vaardigheden verder te ontwikkelen.
   

Gedragscompetenties

 • Je definieert doelstellingen proactief, ondersteunt actieplannen en betrekt de juiste menselijke en financiële middelen binnen het beschikbare tijdsbestek.
 • Je denkt innovatief en draagt vernieuwende en creatieve ideeën aan.
 • Je werkt goed in team en draagt bij aan goede relaties tussen collega's.
 • Je handelt servicegericht naar gebruikers of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, regelgeving en het milieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden. 
 • Je bent resultaatgericht en bereikt je doelstellingen.
 • Je past je gemakkelijk aan veranderingen en gevarieerde omstandigheden aan.
 • Je gaat efficiënt om met stress en kritiek.
   

We bieden

 • Een contract voor onbepaalde tijd
 • Een voltijdse betrekking
 • Een job in gemotiveerde teams in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een loon volgens het barema van het openbaar ambt (vakantiegeld en eindejaarspremie)
 • Naast de gepresteerde diensten in de overheidssector, is het mogelijk om een erkenning te genieten van de gepresteerde diensten in de privésector of als zelfstandige, als geldelijke anciënniteit, hetzij op basis van het aantal jaren relevante beroepservaring aangetoond op het moment van aanwerving, of door een vraag tot erkenning van een bijzonder nuttige beroepservaring voor de functie.
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Een voorgezette opleiding
 • Een flexibel uurrooster
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Abonnement aangeboden voor het openbaar vervoer woon-werkplaats
 • Een fietsvergoeding
   

Interesse? 

Om te solliciteren, stuur een mail naar hr.jobs@arp-gan.be (sollicitatiebrief en CV) met de referentie « 2023-Projecten ».

Termijn om te solliciteren: van 15/10/2023 tot 15/12/2023. 
De sollicitatiegesprekken worden gepland vanaf januari 2024.

De kandidaten en kandidates die geschikt zijn verklaard tijdens de procedure kunnen in een selectiereserve worden opgenomen om andere posten van projectverantwoordelijken bij het Agentschap in te vullen. 

Brussel garandeert een selectieprocedure zonder discriminatie, op basis van de vereiste competenties. « Sterk in Diversiteit »