Schatter (m/v/x) (NL/FR)

Het bedrijf

Ben je gepassioneerd door de uitdagingen van de klimaattransitie, circulaire economie en transformatieprocessen? Vervoeg dan ons team en neem deel aan het nieuwe elan van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel. 
Want door zijn activiteiten van ophaling, reiniging en valorisatie van afvalstoffen-hulpbronnen speelt Net Brussel een centrale rol in de verbetering van ons leefklimaat en in de aanpak van de gezondheids-, milieu- en sociaal-economische uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Het Agentschap is een paragewestelijke instelling die onder het toezicht staat van de Voogdijminister van Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het nieuwe transversale strategische plan, de multidisciplinariteit en de transversaliteit van problematieken die door het Agentschap worden beheerd - en de innovatie die zij vereisen - leiden ertoe dat het Agentschap geleidelijk overgaat tot een doelstellingenmanagement en een cultuur van projectbeheer.  

Je uitdagingen

Je werkt in één van onze Recypark.
Het doel van de dienst is om burgers en professionals te ontvangen op een site die speciaal is ingericht voor het beheer van verschillende categorieën afval en voorwerpen met het oog op hun verwerking (sortering, recyclage, hergebruik, enz.).

Hoofdtaken

 • Je neemt deel aan het openen en sluiten van de site;
 • Je ontvangt mensen, geeft informatie en zorgt ervoor dat het afval voldoet aan de regels voor aanvoer naar het Recypark;
 • Je zorgt ervoor dat afval door de klanten in de juiste containers wordt gedeponeerd;
 • Je beoordeelt vulgraad van de containers zijn en bestelt lege indien nodig;
 • Je onderhoudt en reinigt de kaai rondom de containers;
 • Je staat in voor de gegevensinvoer, facturatie en inning van betalend afval;
 • Je treedt op als communicator en geeft informatie door.

Diploma

 • Je hebt een diploma lager secundair onderwijs;
 • Je hebt een rijbewijs B.

Ervaring

 • Je hebt ervaring met het beheren van klantrelaties.

Kennis

 • Je hebt een kennis van de opdrachten en waarden van Net Brussel;
 • Je hebt een perfecte kennis van het Nederlands (mondeling en schriftelijk) en/of van het Frans;
 • Je hebt kennis van de basis-IT-tools (Office pakket);
 • Je hebt een basiskennis van de veiligheidsregels.

Gedragsvaardigheden

 • Je verzamelt en verwerkt informatie correct;
 • Je werkt zelfstandig en nauwgezet;
 • Je werkt georganiseerd en multi-tasking;
 • Je laat je overtuigend gelden en toont tegelijkertijd respect en empathie voor je gesprekspartners;
 • Je past je gemakkelijk aan veranderingen en gevarieerde omstandigheden aan;
 • Je reageert efficiënt op stress en kritiek;
 • Je werkt goed in een team en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega's;
 • Je handelt servicegericht naar de gebruikers of begunstigden;
 • Je toont respect voor anderen, regelgeving en het milieu;
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden;
 • Je bent resultaatgericht en je bereikt je doelstellingen.

Aanbod

Een vervangingsovereenkomst van 2 jaar op basis van een loonpakket dat overeenkomt met de weddeschaal van het niveau van Adjunct/Adjuncte (rang: 1.24). 

Naast dit loonpakket zijn er veel extralegale voordelen en tegemoetkomingen van de Sociale dienst, met name: 

 • Betaald verlof (dubbel vakantiegeld)
 • Eindejaarspremie
 • Maaltijdcheques
 • Productiviteitspremie
 • Levensduurtepremie voor de inwoners van Brussel
 • Hospitalisatieverzekering (gratis voor het personeelslid en tegemoetkoming voor de gezinsleden)
 • MIVB-vrijkaart en volledige terugbetaling van de NMBS-vervoerskosten
 • Tegemoetkoming voor apothekersonkosten
 • Tegemoetkoming voor diverse kosten (bijv. bril, tandprotheses,…) 
 • Tegemoetkoming voor een sport- of cultuurabonnement

Een loonsimulatie kan worden aangevraagd bij de Personeelsdienst van Net Brussel. 
 

Naast het loonaspect betekent werken bij Net Brussel ook deel uitmaken van een dynamisch team in een organisatie die zich elke dag inzet voor belangrijke maatschappelijke thema's, in een sleutelpositie met betrekking tot de Europese doelstellingen inzake afvalbeheer. De directie legt de nadruk op een aangename werkplek die het welzijn bevordert, met de mogelijkheid tot telewerken.

Interesse?

Stuur uiterlijk 08/03/2024 je sollicitatiebrief en CV met vermelding van referentienummer 24-OD-26/27 naar het volgende adres: jessica.piersoul@arp-gan.be .      

Net Brussel bevordert de diversiteit en moedigt mensen met een handicap aan om te solliciteren.