Sortering en recyclage

Net Brussel is actief betrokken bij de recyclage van papier en karton, PMD-verpakkingen, glazen flessen, flacons en bokalen, tuinafval, grofvuil, elektrisch en elektronisch afval, bouwafval, ijzerwaren, enz.

Bovendien zamelt Net Brussel het chemisch huishoudelijk afval selectief in om te verzekeren dat het volgens strikte regels en met respect voor het leefmilieu wordt verwerkt.

 

Foto van het logo Recylis

Via Recyclis

Via Net Brussel is het Brussels Gewest aandeelhouder van Recyclis. Dit sorteercentrum verwerkt de inhoud van de gele zakken en afvalcontainers. Recyclis heeft een capaciteit van 80.000 ton voor het papier en karton.

Op de website van Recyclis vindt u hierover meer informatie.

 

 

Foto van glasbollen

Via de glasbollen

De verdubbeling van de glasbollen (wit voor het witte glas en gekleurd voor het gekleurde glas) en het respecteren van de sorteerinstructies waarborgen glas van hoge kwaliteit voor de recyclagecentra.

 

 

 

Photo d'un conteneur de Recypark

Via de Recypark

Net Brussel is permanent op zoek naar nieuwe recyclagekanalen voor het ingezamelde afval. In zijn 2 Recypark scheidt Net Brussel sinds 2011 het vlakke glas van het grofvuil om het beter te kunnen recycleren.
We sorteren ook hout, metaal, gips, harde plastic van het type PE/PP (emmers, speelgoed, enz.), elektriciteitskabels, kurken, enz. Meer informatie hierover vindt u op de pagina's over onze containerparken voor inwoners en voor professionelen.

 

 

 

Foto van potgrond

Bij Brussel-Compost

Brussel-Compost composteert het tuinafval dat wordt ingezameld bij de gezinnen en in de gewestelijke en gemeentelijke containerparken. Ook het groenafval dat door gemeentes en tuinbouwbedrijven wordt aangevoerd wordt er omgevormd tot kwaliteitscompost. Op de website van Brussel-Compost vindt u hierover meer informatie.