Verbranding met energievalorisatie

Foto van Brussel-Energie

Via Brussel-Energie

De verwerking van ons restafval (het afval waarvoor nog geen recyclagekanaal bestaat) gebeurt bij Brussel-Energie, de afvalverbrandingsinstallatie met energievalorisatie. Deze fabriek behoort in zijn sector bij de Europese top inzake energievalorisatie en milieubescherming.

Momenteel levert Brussel-Energie aan Electrabel de nodige energie voor een elektriciteitsproductie die beantwoordt aan de jaarlijkse behoefte van meer dan 65.000 Brusselse gezinnen.

Er wordt ook een ontwikkelingsproject bestudeerd voor een stedelijk verwarmingssysteem op basis van de energie die vrijkomt bij de verbranding van uw afval. Op de website van Brussel-Energie vindt u hierover meer informatie.