Administratief assistent Opleiding (M/V/X)

Het bedrijf

Ben je gepassioneerd door de uitdagingen van de klimaattransitie, circulaire economie en transformatieprocessen? Vervoeg dan ons team en neem deel aan het nieuwe elan van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel. 

Want door zijn activiteiten van ophaling, reiniging en valorisatie van afvalstoffen-hulpbronnen speelt Net Brussel een centrale rol in de verbetering van ons leefklimaat en in de aanpak van de gezondheids-, milieu- en sociaal-economische uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het Agentschap is een paragewestelijke instelling die onder het toezicht staat van de Voogdijminister van Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Het nieuwe transversale strategische plan, de multidisciplinariteit en de transversaliteit van problematieken die door het Agentschap worden beheerd - en de innovatie die zij vereisen - leiden ertoe dat het Agentschap geleidelijk overgaat tot een doelstellingenmanagement en een cultuur van projectbeheer.

Je uitdagingen  

Onder leiding van de verantwoordelijke van de Opleidingsdienst (HR Learning) en in samenwerking met je administratieve collega’s, opleiders learning developer, versterk je het team HR Learning voor de administratieve aspecten van de opleiding. 

Zo sta je in voor het beheer van:

 • de mailbox van de dienst
 • contacten met opleidingsleveranciers (prijsaanvragen, afspraken maken, compilatie van de pedagogische dossiers, enz.)
 • inschrijvingen en logistiek: zaal, catering, lesmateriaal, enz.

Je staat ook in voor de budgettaire raming en opvolging van de opleidingen. 

Je encodeert de opleidingen, evaluaties en attesten van deelname in de verschillende interne tabellen en programma's van het Agentschap. Je zorgt er met name voor dat de deelname van de personeelsleden aan opleidingen in hun persoonlijk dossier wordt geregistreerd. 

Je maakt draaitabellen en statistische analyses.

Je verwelkomt opleiders en deelnemers.

Diploma

Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs in het Belgisch onderwijs of als gelijkwaardig erkend door la Fédération Wallonie Bruxelles/ Vlaamse Gemeenschap  

Ervaring

Je hebt ten minste twee jaar relevante beroepservaring in een soortgelijke functie.
Ervaring in een onthaal/secretariaatsfunctie is een troef.
Een eerste ervaring in overheidsopdrachten is een troef. 

Kennis

Je hebt een grondige kennis van het Office-pakket. Het aanleren van en werken met digitale tools gaat vlot (inclusief interne IT-programma’s van het Agentschap).
    
Je hebt een goed beeld van de opdrachten en waarden van Net Brussel.
Je drukt je, duidelijk en begrijpelijk, uit in het Nederlands en Frans, zowel schriftelijk als mondeling.

Gedragscompetenties

 • Je werkt goed in een team en draagt bij aan de goede verstandhouding tussen collega's.

 • Je handelt "servicegericht" naar gebruikers of begunstigden. 

 • Je toont respect voor anderen, regelgeving en het milieu. 

 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.

 • Je bent resultaatgericht en bereikt je doelstellingen.

 • Je verzamelt en verwerkt de informatie die je ontvangt. Je analyseert ze doelgericht en kritisch.

 • Je werkt zelfstandig en nauwgezet. Je werkt georganiseerd en multi-tasking.

 • Je laat je overtuigend gelden en toont tegelijkertijd respect en empathie voor je gesprekspartners.

 • Je begeleidt en ondersteunt anderen en fungeert als referentie. 

 • Je past je gemakkelijk aan veranderingen en omstandigheden aan. 

 • Je reageert effectief op stress en kritiek.

 • Je bent resultaatgericht en bereikt je doelen.

Aanbod

Een contract voor bepaalde tijd van een jaar, met mogelijkheid van een vast contract, op basis van een loonpakket dat overeenstemt met het barema van het niveau van assistent (rang 1.50).
Naast dit loonpakket zijn er veel extralegale voordelen alsook tegemoetkomingen van de Sociale dienst, zoals: 

 • Betaald verlof (dubbel vakantiegeld)
 • Eindejaarspremie
 • Telewerk mogelijk
 • Maaltijdcheques
 • Productiviteitspremie
 • Levensduurtepremie voor de inwoners van Brussel
 • Hospitalisatieverzekering (gratis voor het personeelslid en tegemoetkoming voor de gezinsleden)
 • MIVB-vrijkaart en volledige terugbetaling van de NMBS-vervoerskosten
 • Tegemoetkoming in diverse kosten (bijv.: bril, tandprothesen, …)
 • Tegemoetkoming in een sport- of cultureel abonnement
   

Een loonsimulatie kan worden gevraagd bij de dienst Personeelsbeleid van Net Brussel. 

Naast het loonaspect betekent werken bij Net Brussel ook deel uitmaken van een dynamisch team in een organisatie die zich elke dag inzet voor belangrijke maatschappelijke thema's, in een sleutelpositie met betrekking tot de Europese doelstellingen inzake afvalbeheer. De directie legt de nadruk op een aangename werkplek die het welzijn bevordert, met de mogelijkheid tot telewerken.

Stuur je sollicitatiebrief met CV ter attentie van de heer Serge Dom, Aanwervingen met vermelding van de referentie « HR – Learning / HR-23-ASS-002 » per e-mail naar: serge.dom@arp-gan.be
 

Net Brussel promoot de diversiteit en moedigt personen met een beperking aan om te solliciteren.