Dienstmanager Project en ontwikkeling (M/V/X)

Het bedrijf

Ben je gepassioneerd door de uitdagingen van de klimaattransitie, circulaire economie en transformatieprocessen? Vervoeg dan ons team en neem deel aan het nieuwe elan van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel. 
Want door zijn activiteiten van ophaling, reiniging en valorisatie van afvalstoffen-hulpbronnen speelt Net Brussel een centrale rol in de verbetering van ons leefklimaat en in de aanpak van de gezondheids-, milieu- en sociaal-economische uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Het Agentschap is een paragewestelijke instelling die onder het toezicht staat van de Voogdijminister van Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het nieuwe transversale strategische plan, de multidisciplinariteit en de transversaliteit van problematieken die door het Agentschap worden beheerd - en de innovatie die zij vereisen - leiden ertoe dat het Agentschap geleidelijk overgaat tot een doelstellingenmanagement en een cultuur van projectbeheer.  

Je uitdagingen

 • Je werkt bij de Operationele pool, dienst Project en ontwikkeling.
 • Je bent hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het toezicht, in nauwe samenwerking met de operationeel inspecteur-generaal, op de projecten die bijdragen tot een grotere efficiëntie van de opdrachten van openbare dienstverlening van de Operationele pool. Je bent verantwoordelijk voor de leiding van het projectbeheer bij de Pool en voor de coaching van de projectverantwoordelijken.

Hoofdtaken

 • Je staat in voor de algemene coördinatie van alle activiteiten van je dienst, om resultaten te behalen inzake projecten voor de Operationele pool, met beheersing van de kosten, termijnen en kwaliteit;
 • Je hebt een systematische aanpak van anticipatie en beheer van de risico’s in de verschillende sectoren van je dienst;
 •  Je helpt de Departementsmanagers bij de implementering van de nieuwe beleidslijnen en werkmethodes (cf. optimalisering van de processen) in termen van:
  - Planning en verdeling van de taken per zone en per ploeg, in functie van de prioriteiten en beschikbare middelen, waarbij je de nodige schikkingen treft om op de problemen te anticiperen en deze te beheren, met name het personeelstekort en/of uitrustingentekort;
  - Vooruitziend beheer van menselijke en materiële middelen en toewijzing daarvan aan prioritaire en/of zeer zichtbare activiteiten, 
  - Selectieprocedure voor materieel en uitrustingen,
  - Beheer van de prestaties en recuperaties, om een goede werksfeer binnen de teams te handhaven en ervoor zorgen dat er altijd voldoende personeel is,
  - Beheer van de veiligheid van personeel en gebruikers,
  - Controlesysteem van de kwaliteit van het uitgevoerde werk en coördinatie van het antwoord op kwaliteitsklachten,
  - Administratieve opvolging en controle van de verschillende werkprocedures die van toepassing zijn op de sectoren,
  - Beheer van de opleiding van de omkadering in de verschillende sectoren.


Diploma

Je hebt een masterdiploma. 
Je hebt een rijbewijs B.

Ervaring

Je hebt minstens 3 jaar ervaring in team- en projectmanagement, bij voorkeur in een operationele omgeving.
Een ervaring met sociale relaties binnen bedrijven is een pluspunt.

Kennis

 • Met de digitale transitie van ons bedrijf en het openbaar ambt zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale content en tools te gebruiken en je bent bereid om je digitale vaardigheden verder te ontwikkelen. 
 • Je hebt grondige kennis van projectbeheer.
 • Je hebt een kennis van de opdrachten en waarden van Net Brussel.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en je spreekt Frans (basiskennis). 
 • Je hebt computervaardigheden.


Gedragsvaardigheden

 • Je werkt goed in een team en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega's.
 • Je handelt servicegericht naar de gebruikers of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, regelgeving en het milieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden. 
 • Je bent resultaatgericht en je bereikt doelstellingen.
 • Je vertaalt abstracte en algemene redeneringen en concepten naar praktische oplossingen.
 • Je definieert proactief doelstellingen, ondersteunt actieplannen en betrekt de juiste middelen binnen de beschikbare termijnen.
 • Je creëert en onderhoudt een netwerk van contacten.
 •  Je weet hoe je verschillende teams samenstelt en hoe je hen laat samenwerken.
 • Je reageert efficiënt op stress en kritiek.

Aanbod

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd, op basis van een loonpakket dat overeenkomt met de weddeschaal van de graad van Attaché (rang 10.1). 
Naast dit loonpakket zijn er veel extralegale voordelen en tegemoetkomingen van de Sociale dienst, met name : 
•    Betaald verlof (dubbel vakantiegeld)
•    Eindejaarspremie
•    Mogelijkheid van telewerk
•    Maaltijdcheques
•    Productiviteitspremie
•    Levensduurtepremie voor de inwoners van Brussel
•    Hospitalisatieverzekering (gratis voor het personeelslid en tegemoetkoming voor de gezinsleden)
•    MIVB-vrijkaart en volledige terugbetaling van de NMBS-vervoerskosten
•    Tegemoetkoming voor apothekersonkosten
•    Tegemoetkoming voor diverse kosten (bijv. bril, tandprotheses,…) 
•    Tegemoetkoming voor een sport- of cultuurabonnement
 

Een loonsimulatie kan worden aangevraagd bij de Personeelsdienst van Net Brussel. 
Naast het loonaspect betekent werken bij Net Brussel ook deel uitmaken van een dynamisch team in een organisatie die zich elke dag inzet voor belangrijke maatschappelijke thema's, in een sleutelpositie met betrekking tot de Europese doelstellingen inzake afvalbeheer. De directie legt de nadruk op een aangename werkplek die het welzijn bevordert, met de mogelijkheid tot telewerken.
 

Interesse? 
Stuur je sollicitatiebrief en CV met vermelding van referentienummer 24-OD-6 naar het volgende adres: Serge.Dom@arp-gan.be.                  

Net Brussel bevordert de diversiteit en moedigt mensen met een handicap aan om te solliciteren.