Jurist/Juriste (M/V/X)

Het bedrijf

Ben je gepassioneerd door de uitdagingen van de klimaattransitie, circulaire economie en transformatieprocessen? Vervoeg dan ons team en neem deel aan het nieuwe elan van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel.  

Want door zijn activiteiten van ophaling, reiniging en valorisatie van afvalstoffen-hulpbronnen speelt Net Brussel een centrale rol in de verbetering van ons leefklimaat en in de aanpak van de gezondheids-, milieu- en sociaal-economische uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Het Agentschap is een paragewestelijke instelling die onder het toezicht staat van de Voogdijminister van Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het nieuwe transversale strategische plan, de multidisciplinariteit en de transversaliteit van problematieken die door het Agentschap worden beheerd - en de innovatie die zij vereisen - leiden ertoe dat het Agentschap geleidelijk overgaat tot een doelstellingenmanagement en een cultuur van projectbeheer.  

Je uitdagingen

Onder het toezicht van de verantwoordelijke van de Juridische dienst adviseer je het Agentschap over problemen of acties met juridische implicaties.

In het algemeen is het je doel om ervoor te zorgen dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd door deze toe te passen op de behoeften van het Agentschap bij het verdedigen van zijn belangen.  

Bijgevolg

 • Je bestudeert aan jou voorgelegde vragen, voornamelijk op het gebied van administratief recht.
 • Je analyseert de wet- en regelgeving, jurisprudentie, theorie en betreffende rechtscommentaren.   
 • Je verstrekt gedetailleerde adviezen.
 • Je werkt aan dossiers ivm aanwervingsprocedures, bevordering, contracten, lonen, arbeidsreglement, toepassing van statuten, tuchtprocedures, overheidsopdrachten, enz.
 • Je geeft de meer specifieke vragen door aan de gespecialiseerde adviseurs en adviseuses die het Agentschap in meer specifieke situaties inschakelt; je volgt deze vragen op en houdt de Directie van het Agentschap op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.  
 • Je fungeert als tussenpersoon tussen de Directie en het Agentschap en andere instanties: administraties, rechtbanken en gerechtshoven, enz.

Diploma  

Je hebt een masterdiploma, behaald in het Belgisch onderwijs of een specifieke erkenning van een buitenlands diploma verstrekt door de Federatie Wallonië-Brussel of de Vlaamse gemeenschap.  

Ervaring

Je hebt minstens 3 jaar ervaring in een functie van jurist.

Kennis

 • Met de digitale transitie van ons bedrijf en het openbaar ambt zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale content en tools te gebruiken en je bent bereid om je digitale vaardigheden verder te ontwikkelen.  
 • Je hebt een grondige kennis van veiligheid en welzijn op het werk.
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Net Brussel.  
 • Je kunt teksten en gesprekken in het Frans begrijpen en je spreekt Frans.
 • Je hebt computervaardigheden.

Gedragsvaardigheden

 • Je werkt goed in een team en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega's.
 • Je handelt servicegericht naar de gebruikers of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, regelgeving en het milieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.  
 • Je bent resultaatgericht en bereikt je doelstellingen.
 • Je denkt innovatief en brengt nieuwe en creatieve ideeën aan.
 • Je beheert de problemen zelfstandig.
 • Je hebt een impact en je kunt onderhandelen om tot een win-winsituatie te komen.

Technische vaardigheden

 • Je kunt opzoekingen doen in administratieve en juridische documenten (arbeidsreglement, statuten, omzendbrieven, decreten, enz.)  
 • Je kunt een planning beheren en deadlines halen.
 • Je kunt een juridische analyse maken van complexe situaties.
 • Je kunt je snel inwerken in de specifieke juridische bepalingen en instrumenten met betrekking tot het contractueel en statutair personeel.  
 • Je kunt de juridische ontwikkelingen bijhouden (voornamelijk op het gebied van arbeidsrecht).
 • Je hebt uitstekende schrijf- en spellingsvaardigheden.
 • Je werkt gestructureerd en nauwgezet.

Aanbod

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd, op basis van een loonpakket dat overeenkomt met de weddeschaal van Attaché (rang 10.1).  

Naast dit loonpakket zijn er veel extralegale voordelen en tegemoetkomingen van de Sociale dienst, met name :  

 • Betaald verlof (dubbel vakantiegeld)
 • Eindejaarspremie
 • Mogelijkheid van telewerk
 • Maaltijdcheques
 • Productiviteitspremie
 • Levensduurtepremie voor de inwoners van Brussel
 • Hospitalisatieverzekering (gratis voor het personeelslid en tegemoetkoming voor de gezinsleden)
 • MIVB-vrijkaart en volledige terugbetaling van de NMBS-vervoerskosten
 • Tegemoetkoming voor apothekersonkosten
 • Tegemoetkoming voor diverse kosten (bijv. bril, tandprotheses,…)  
 • Tegemoetkoming voor een sport- of cultuurabonnement

Een loonsimulatie kan worden aangevraagd bij de Personeelsdienst van Net Brussel.  

Naast het loonaspect betekent werken bij Net Brussel ook deel uitmaken van een dynamisch team in een organisatie die zich elke dag inzet voor belangrijke maatschappelijke thema's, in een sleutelpositie met betrekking tot de Europese doelstellingen inzake afvalbeheer. De directie legt de nadruk op een aangename werkplek die het welzijn bevordert, met de mogelijkheid tot telewerken.

Interesse?  

Stuur je sollicitatiebrief en CV met vermelding van referentienummer 24-HR-12 naar het volgende adres: serge.dom@arp-gan.be.                  

Net Brussel bevordert de diversiteit en moedigt mensen met een handicap aan om te solliciteren.