Hervorming van de ophaling: Net Brussel schakelt geleidelijk over naar verbalisering

Date

Vier maanden na de start van de hervorming en de invoering van de nieuwe ophaalkalenders is het tijd voor een evaluatie. Hoewel de meerderheid van de Brusselaars de nieuwe ophaaltijden volgt en respecteert, staan er nog steeds te veel zakken op straat buiten de opgelegde tijden.
Daarom start Net Brussel een eerste golf boetes om duidelijk misbruik van de nieuwe ophaaltijden te bestraffen. Want dit zijn overtredingen gepleegd door een minderheid die de levenskwaliteit voor iedereen schaden.

Deze fase van gerichte verbalisering is de eerste fase in een proces dat vanaf half oktober moet
leiden tot een nog uitgebreidere verbalisering.

Boetes en verwijderingskosten

De eerste campagne is deze week van start gegaan en heeft een groot aantal agenten van de afdeling Onderzoek en Verbalisering gemobiliseerd.

Overtreders krijgen voornamelijk boetes voor het niet naleven van het ophaalschema. Maar het niet sorteren – PMD, papier en voedselafval dat samen of alleen in grote hoeveelheden in de witte zak wordt gedaan – kan ook leiden tot een proces-verbaal.

Overtreders zijn aansprakelijk voor verwijderingskosten tussen 100 en 300 euro en kunnen boetes krijgen waarvan het bedrag zal schommelen tussen de 100 en 300 euro. Een niet-gesorteerde zak op het verkeerde moment buitenzetten kan overtreders dus 600 euro kosten.

Overleg met gemeenten

Naast deze gerichte verbaliseringsacties start Net Brussel op 18 september ook een reeks bijeenkomsten met de verschillende Brusselse gemeenten.

Deze individuele ontmoetingen vormen een aanvulling op de regelmatige gesprekken van het Agentschap met lokale overheden om een grondig inzicht te krijgen in de realiteit waarmee zij worden geconfronteerd sinds de invoering van verplichte sortering van voedselafval en de invoering van nieuwe ophaalschema’s voor de afvalzakken.

De bijeenkomsten lopen tot eind september en dienen om Net Brussel zo veel mogelijk informatie te verschaffen, deze te vergelijken met interne bevindingen en half oktober een evaluatie van de hervorming uit te voeren.

Streven naar objectivering

In het kader van de voorbereiding van deze evaluatie heeft het Agentschap de voorbije weken, dankzij zijn agenten op het terrein, hard gewerkt om de situatie te objectiveren en een accuraat beeld te krijgen van hoe de invoering van de nieuwe ophaalkalenders verloopt voor de Brusselaars.

Aan het begin van de hervorming werd de verandering van de ophaalkalender door een deel van de Brusselse
bevolking niet nagevolgd, maar nu is de situatie veel stabieler en merken de teams dat de nieuwe ophaaltijden
veel beter worden nageleefd.

Net Brussel stelt echter nog regelmatig vast dat een groot aantal zakken wordt buitengezet nadat de vuilniswagens zijn gepasseerd.

Zo hebben de teams van het Agentschap alleen al in de eerste week van september (maandag 4 tot zondag 10)
zo’n 38 ton zakken ingezameld die op dat moment niet op straat mochten staan. Deze inzameling vond plaats op hoofdwegen met een gemiddelde bevolkingsdichtheid. de population.

Inzet op communicatie

De voorbije weken is Net Brussel daarom begonnen met het inventariseren van dit soort situaties, ondersteund door foto’s, om meer zicht te krijgen op de verantwoordelijkheid van bepaalde bewoners en het herhaaldelijk voorkomen van opzettelijk «misplaatste» zakken en ook om het werk van de agenten die verantwoordelijk zijn voor het uitdelen van boetes beter te kunnen sturen.

Naast gerichte verbaliseringsacties en na talrijke communicatiecampagnes zal Net Brussel het publiek bewust blijven maken van de veranderingen van de afgelopen maanden, onder meer met persoonlijke bezoeken aan de wijken van het Gewest waar de boodschap nog moet worden versterkt.