Net Brussel en VO Citizen winnen 4 prestigieuze prijzen voor de campagne die de nieuwe kalender voor het buitenzetten van de zakken en de uitrol van de sortering van voedingsafval aankondigt.

Date

Op 15 november 2023 was in Antwerpen de naam Net Brussel meermaals te horen tijdens de uitreiking van de Best of Awards. Tijdens dit evenement zet een jury van professionals uit de communicatie- en marketingsector de meest opmerkelijke campagnes van het jaar in de kijker zet. Het Agentschap Net Brussel blonk uit en won niet minder niet minder dan 4 trofeeën voor zijn creatieve campagne uitgewerkt van de hand van VO Citizen.

Een originele, participatieve campagne

Net Brussel heeft deze stemming te danken aan de vuilniszakken die afgelopen lente letterlijk «het woord namen» in het Brussels Gewest met de aankondiging van hun nieuwe ophaalkalender voor het buitenzetten van de zakken en de verplichting om voedingsafval te sorteren. 

Naast het doeltreffend informeren van de burgers over deze twee belangrijke veranderingen, heeft Net Brussel de stoute schoenen aangetrokken en zijn traditionele redactionele lijn doorbroken met de lancering van een originele campagne die goede gewoonten op het gebied van het sortering van voedingsafval promoot en bijdraagt tot de verwezenlijking van gewestelijke en Europese milieudoelstellingen.

Het communicatiebureau VO Citizen kreeg de taak om deze ambities te vertalen in een creatieve campagne die gebruik maakte van digitale en traditionele communicatiekanalen zoals tv, radio en affichering in de openbare ruimte.

De campagne die in vier fasen liep tussen december 2022 en juni 2023, was eerst gericht op de sensibilisering van de Brusselaars rond de milieuvoordelen van de sortering van voedingsafval bij de productie van energie en compost. Om van sensibilisering over te gaan op actie, lanceerde het Agentschap de ‘Brussels Orange Challenge’, een initiatief gebaseerd op gamification en peer-to-peer beïnvloeding, waarbij meer dan 12.000 Brusselse huishoudens deelnamen aan een collectief engagement onder het motto «Laten we er meteen mee beginnen».

Personages en 3D-animatie doen hun intrede

Om deze terreinacties te ondersteunen, was de betrokkenheid van influencers uit de culinaire wereld essentieel voor het verspreiden van de activerende boodschappen via sociale media, net zoals de steun van lokale partners en supermarkten voor de distributie van 12.000 oranje containers voor ‘early adopters’.

Naarmate 15 mei naderde, datum van uitrol van de verplichte voedingsortering en de nieuwe kalender voor het buitenzetten van de zakken, ging de derde fase in, met name de intensivering van deze twee essentiële informaties.

Op dat moment kwamen de 3D-afvalzakken tot leven en werden ze echte woordvoerders en aanjagers van verandering. Het hoofdpersonage, de oranje zak, verrast zijn gele, blauwe, witte en groene kameraden met de veranderingen over hun nieuwe dag voor het buitenzetten en wordt zo het vlaggenschip van deze creatieve campagne, die zowel de emoties als het geheugen van mensen wilde raken.

Vanaf juni werd een vierde fase van campagne en terreinactivaties uitgerold, om de boodschap te versterken en rechtstreeks in contact te komen met de doelgroepen die de verandering nog niet hadden omarmd, in het bijzonder door middel van stedelijke marketinginitiatieven.

Een campagne met tastbare resultaten

Naast zijn opvallende verschijning heeft deze originele multichannelcampagne, die meer dan 91% van de Brusselaars bereikte (volgens een kwantitatieve studie), vooral bijgedragen tot de positieve resultaten van Net Brussel: de sortering van voedingsafval is in drie maanden tijd met 82% gestegen, 80% van de Brusselaars en Brusselsen heeft de nieuwe kalender voor het buitenzetten van de zakken in enkele weken toegepast, er zijn 15 miljoen weergaven geregistreerd op sociale media en 320.000 gebruikers hebben de digitale versie van de nieuwe kalender gedownload.

Dit werk is nu ook erkend door de hele communicatiesector en door de beste creatieve bedrijven en agentschappen van België, met de uitreiking van 4 awards:

BEST OF CONTENT AWARDS

Best Distribution & Promotion Strategy : GOLD !
Best Content Marketing Program Not for Profit : Bronze
Best Content Design: Bronze

BEST OF REPUTATION AWARDS

Best multiplatform campaign : Bronze

Awards

Net Brussel is opgetogen over dit grote succes en verheugt zich erover dat het thema afvalbeheer en -valorisatie erin geslaagd is de aandacht te trekken en vooral de gewoonten van zoveel Brusselaars en Brusselsen positief te veranderen.