Net Brussel lanceert zijn eerste triatlon

Date

Gewestelijke veiligheidsenquêtes hebben in de loop der jaren bevestigd dat respectloos gedrag op het vlak van netheid een van de meest storende situaties is voor de Brusselaars en Brusselsen. Dit heeft een aanzienlijke impact op de leefomgeving van de burgers. 46% van hen zegt namelijk vaak of altijd last te hebben van een gebrek aan netheid (GVE 2019).

Een van de overlastsituaties die regelmatig wordt aangehaald, zijn vuilniszakken die door hun eigenaars buiten het wettelijke kader op straat worden achtergelaten. Hoewel de meerderheid van de Brusselaars en Brusselsen zich houdt aan de kalender voor het buitenzetten van de zakken, stelt Net Brussel vast dat er regelmatig te veel vuilniszakken buiten de toegestane dagen en uren worden buitengezet. Bovendien is een deel van deze zakken niet gesorteerd.

Elk jaar stellen de verbaliserende personeelsleden van Net Brussel ongeveer 1.000 processen-verbaal op voor dit soort overtredingen, bijna een derde van alle overtredingen die te maken hebben met de reglementering inzake afvalbeheer en openbare netheid.

Om dit fenomeen te bestrijden en de netheid in het hele Gewest aanzienlijk te verbeteren, lanceert het Gewestelijk Agentschap van 20 maart tot 27 mei in samenwerking met de gemeenten een ongeziene operatie: de netheidstriatlon.

Deze operatie heeft het voordeel dat verschillende acties worden gecombineerd:

  • Communicatieacties
  • Gerichte sensibiliseringsacties op het terrein
  • Gerichte bestraffingsacties

Voorafgaand aan de operatie en in overleg met de Brusselse gemeenten hebben de diensten van Net Brussel probleemlocaties in het Gewest opgelijst. Het gaat voornamelijk om straten waar vaak zakken worden gedeponeerd zonder de kalender te respecteren. Het is op deze wegen dat de triatlon zich zal concentreren en in verschillende fasen zal verlopen:

Fase 1: In eerste instantie zullen de ploegen van Net Brussel stickers plakken op de verkeerd buitengezette zakken in de beoogde straten om het probleem zichtbaar te maken.

Fase 2: Drie dagen later zal een team van sensibiliseringsstewards naar de buurtbewoners toe gaan die betroffen zijn door het probleem om hen persoonlijk bewust te maken van het belang van het respecteren van de dagen en uren waarop de vuilniszakken buitengezet worden. Het doel van deze preventieve actie is enerzijds om ervoor te zorgen dat de dagen en uren voor het buitenzetten van de zakken worden gerespecteerd en anderzijds om de goede sorteerpraktijken aan te moedigen.

In dezelfde periode worden kalenders en sorteergidsen uitgedeeld aan de burgers van de betrokken wijken en worden zij geïnformeerd dat de teams die instaan voor de bestraffing eerstdaags zullen langskomen.

Fase 3: In de derde fase, vier dagen later, zal een team van sanctionerende personeelsleden op het terrein vaststellingen doen en de slecht gesorteerde zakken verwijderen om de daders te identificeren. Deze fase zal leiden tot het uitschrijven van processen-verbaal en dus boetes van 100 en 300 euro.

Fase 4: Tijdens de vierde fase worden buurtbewoners per post of affiches op de hoogte gebracht van de
resultaten van de repressiecampagne in hun buurt. Het doel van deze fase is om de sociale controle te versterken, het gevoel van straffeloosheid te verminderen en te waarschuwen dat er meer controles zullen worden gehouden in de buurt.

Fase 5: Tot slot wordt een tweede reeks controles gehouden om te bepalen in welke mate het gedrag is
veranderd. Aan deze ongeziene actie, waarbij 15 gemeenten betrokken zijn, zullen 16 sensibiliseringsstewards en 24 controleurs van Net Brussel deelnemen. Ze zal alleen de huishoudens betreffen en niet de handelaars.

“De verhouding tussen bewustmaking en bestraffing is essentieel als we het gedrag op het vlak van openbare netheid blijvend willen veranderen en een aangename leefomgeving voor alle Brusselaars willen garanderen. Dat is het doel van deze campagne, die zowel preventie als verbalisering combineert, om burgers bewuster te maken van
hun verantwoordelijkheden. Het verheugt me ook dat er bijzondere aandacht zal worden besteed aan de zwarte punten op het vlak van netheid, zodat de bewoners van die buurten op hun beurt kunnen genieten van een gezonde en schone leefomgeving.” Brussels Minister van Openbare Netheid

Een tweede netheidstriatlon is al gepland voor het najaar, met dezelfde aanpak, maar specifiek gericht op de sluikstorten. Voor het Gewestelijk Agentschap is het absoluut noodzakelijk om deze acties een langetermijnkarakter te geven en informatie, sensibilisering en bestraffing te combineren om de leefomgeving van alle Brusselaars en Brusselsen te blijven verbeteren.